turkiye-diyanet-vakfi

Türkiye Diyanet Vakfı Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

  • Türkiye Diyanet Vakfı Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı
  • TÜRKİYE DİYANET VAKFI
  • MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Türkiye Diyanet Vakfı Teftiş Kurulu Başkanlığı’na yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşan sınavla 10 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

A- SINAV YERİ VE TARİHİ :

Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavı 31/05/2015 Pazar günü saat 10:00‘da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Yerleşkesi, Halil Sezai Erkut Cad. Sazak Sok. No: 2 Keçiören / Ankara adresinde yapılacaktır.

B- ARANAN ŞARTLAR :

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 2013 ve 2014 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının en az birinden, KPSS (A) Grubunda P-40 ve 55 puan türlerinin herhangi birinden 70 ve daha yukarı puan almış olmak,

3- Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezinde, şubelerinde, bağlı kuruluşlarında, sermayesinin %50’den fazlası Türkiye Diyanet Vakfına ait şirketlerde çalışan ve sınava giriş şartlarını taşıyan personelden yazılı sınavın yapılacağı tarihte en az 1 yıllık hizmet süresini dolduran ve çalıştığı süre zarfında hiç disiplin cezası almamış olanlar için KPSS puanı şartı aranmaz.

4- 01/01/1985 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak,

5- Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bu fakültelere denkliği yetkili mercilerce kabul edilen en az 4 yıllık yerli ve yabancı fakülte veya yüksekokullardan birisini bitirmiş olmak,

6- Adli Sicil (Sabıka) kaydı bulunmamak,

7- Müfettişliğe alınmasına, sicil, karakter ve davranışı yönünden engel bir hali bulunmamak,

8- Sağlık durumu, iklim değişikliklerine, her türlü yolculuk şartlarına ve Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak,

9- Türkiye Diyanet Vakfı tarafından açılan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’na, daha önce iki defa katılmamış olmak,

10- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya en az 6 ay erteletmiş olmak.

C- SINAV BAŞVURUSU :

Başvurular 30.04.2015 tarihinde başlayacak, 20.05.2015 tarihinde saat 18:00‘da sona erecektir.

Sınav giriş belgeleri 25.05.2015 tarihinde www.diyanetvakfi.org.tr adresinden yayınlanacaktır. Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport) ile alınacaktır.

Sınava; hesap makinesi, çanta, cep telefonu ve her türlü elektronik cihaz alınmayacaktır. Sınav sırasında bu cihazları taşıdıkları tespit edilen adaylar ile gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge verenler, giriş şartlarını taşımadığı halde sınava girenler bütün haklarını kaybedecekleri gibi Türk Ceza Kanunu yönünden yapılacak işlemlerle ilgili Türkiye Diyanet Vakfı haklarını saklı tutar.

D- SINAV ŞEKİLLERİ VE KONULARI :

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı önce yazılı, sonra sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

a- Yazılı Sınav :

1- İktisat

2- Maliye

3- Hukuk

4- Muhasebe

5- Dini Bilgiler

6- Genel Yetenek

7- Kompozisyon

Konularından ayrı ayrı yapılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olabilmek için her konudan (100) puan üzerinden en az (50) puan alınması ve bütün konulardan alınacak not ortalamasının (60) olması şarttır.

b- Sözlü Sınav :

Yazılı sınavda başarılı olarak ve sözlü sınava davet edilecek adayların isimleri ve hazırlaması gereken belgeler www.diyanetvakfi.org.tr internet adresinden ilan edilecektir.

E- DEĞERLENDİRME:

Giriş sınavını kazanan adaylar, başarı derecelerine, mevcut mevzuata ve ihtiyaç durumuna göre Müfettiş Yardımcılığına atanırlar. Türkiye Diyanet Vakfı, giriş sınavını kazanan adayları atayıp atamamakta serbesttir.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu Konuları Okudunuz mu?

Ya Çıkarsa?

  • Sınava hazırlık için önerileriniz varmı? Konsantre olamıyorum bir türlü
  • Coğrafya konu anlatımı Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme 2
  • Cüzzam Günü - Cüzzam Haftası
  • Answer for I. Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi II. Sivas Gök Medresesi III. Mardin Artuklu Sarayı Yukarıda verilen mimari eserlerden hangileri Anadolu'daki sivil mimari örnekleri arasında gösterilemez? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
  • Answer for I. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerindeki ırmaklarının boyları kısadır. II. İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki ırmaklar yıl boyu bol su taşır, III. Ege ve Marmara bölgelerindeki ırmakların taşkın ihtimali azdır. IV. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ırmakların hidroelektrik potansiyeli fazladır. Türkiye'deki akarsuların genel özellikleri ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
  •  Hangisi ya da hangileri Tımar sisteminin faydalarındandır? I. Tarımsal Üretim II. İç güvenlik III. Dış güvenlik