Etiket arşivi: doçent

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

İstanbul Medeniyet Üniv. Öğretim Üyesi Alımı İlanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi11 adet profesör, 11 adet Doçent olmak üzere toplamda 22 adet personel alacaktır. Akademik personel alımı ilanının detayları konudadır.

 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:
 • Üniversitemiz Tıp, Siyasal Bilgiler, Edebiyat, Fen, Eğitim Bilimleri ve Turizm Fakültelerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri (Profesör – Doçent) alınacaktır.
 • Profesör kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Altı (6) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Doçent kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Dört (4) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Diyafragma yaralanmaları konusunda deneysel ve klinik çalışmaları olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

1

Gastrointestinal sistem patolojisi, üropatoloji, jinekopatoloji ve sitopatoloji alanlarında uluslararası çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

1

Laparoskopik ve açık radikal üroonkoloji alanında deneyimli olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

Endoskopik kafa tabanı cerrahisi ve kraniyoservikal bileşke cerrahisi konularında deneyimli olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

Gözyaşı, vitroretinal ve glokom konularında yurtdışı deneyimi olmak.

İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

1

Gastrointestinal sistem cerrahisi ve endoskopisi alanında deneyimli olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

1.Terapötik aferez sorumlu hekimlik sertifikası sahibi olmak. 2.Kök hücre nakli konusunda sertifika ve deneyim sahibi olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Profesör

1

1

Nükleer kardiyoloji alanında deneyimli olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Psikiyatri ve psikoterapi alanlarında uluslararası yeterlik belgesi sahibi olmak.

Psikoterapi alanında deneyimli olmak.

Transkültürel psikiyatri konusunda çalışmaları bulunmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Biyokimya

Profesör

1

1

Tıp doktoru olmak.

Doku tipleme laboratuarı konusunda deneyimli ve resmi sertifikalı olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

3

1

Artroskopik cerrahi eğitmeni olmak.

Ortopedi ve travmatoloji alanında implant araştırma ve geliştirme konusunda deneyimli olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

3

1

Çocuk ürolojisinde robotik cerrahi deneyimi olmak.

Çocuk ürolojisi alanında uluslararası yeterlik belgesi sahibi olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

3

1

Çocuk immünolojisi ve allerjisi yan dal uzmanı olmak.

Anafilaksi konusunda çalışmaları bulunmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

2

1

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak.

ERCP ve endosonografi konularında deneyimli olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Akut iskemik inmede endovasküler girişim konusunda deneyimli olmak.

Kardiyak MRI ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent

2

1

Parkinson hastalığı konusunda çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Siyasal Bilgiler

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doçent

3

1

Makro-finans ve dış ticaret konularında uluslararası düzeyde yayınlar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Edebiyat

Sanat Tarihi

Türk ve İslam Sanatı

Profesör

1

1

Osmanlı mimari ve arkeolojisi konusunda çalışmaları olmak.

Fen

Fizik Mühendisliği

Fizik Mühendisliği

Doçent

3

1

Radar soğurucu malzemeler, iletken polimer, nano manyetik kompozitler konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Fen

Kimya

Kimya

Doçent

3

1

MEF ile etiketsiz biyomolekül tayini konusunda çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Eğitim Bilimleri

Özel Eğitim

Zihin Engelliler Eğitimi

Doçent

1

1

Otizm konusunda çalışmaları olmak.

Turizm

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Doçent

1

1

Yönetim ve Organizasyon alanında ders vermiş olmak ve bu alanda doçent ünvanına sahip olmak.

İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Abant İzzet Baysal Üniv. Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi4 adet Yardımcı Doçent, 1 adet Doçent ve 1 adet Profesör olmak üzere toplamda 6 adet personel alacaktır. Akademik personel alımı ilanının detayları konudadır.

 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:
 • AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR
 • Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.
 • Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.
 • Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.
 • Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,fotoğraf, üç adet referans mektubu, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.
 • Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.
 • Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.
 • İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.
 • Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Okul Öncesi Eğitimi alanında doktorasını yapmış olmak. Erken çocuklukta matematiksel kavramlar konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Zihin Engelliler Eğitimi

Doçent

2

1

Zihinsel Engelliler Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak. Zihinsel engellilerde iş eğitimi ve drama konularında çalışmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Donanımı

Yardımcı Doçent

4

1

Gömülü Sistemler, Görüntü İşleme ve 3D modelleme konularında çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Yardımcı Doçent

5

1

Ateşli silah yaralanmalarına bağlı yüz yaralanmaları ve perforetör flepler konularında çalışmış olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Kanatlı Hayvan Yetiştirme

Yardımcı Doçent

5

1

Hayvanlarda deneysel epilepsi konusunda çalışmış olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Meyve Yetiştirme ve Islahı

Profesör

1

1

Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı anabilim dalında doçent olmak. Sert kabuklu meyveler alanında çalışmaları bulunmak.