Etiket arşivi: dışişleri bakanlığı

dış işleri bakanlığı

Anvers Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alımı İlanı

Anvers Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alımı İlanı

 • Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Anvers Başkonsolosluğuna 1 adet Sözleşmeli Sekreter alacaktır. İlan detayları konudadır.
 • T.C. Anvers Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu
 • Anvers Başkonsolosluğunda münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.
 • I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :
 • 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,
 • 3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
 • 4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 • 5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
 • 6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
 • 7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
 • 8. Çok iyi derecede Flamanca ve Türkçe bilmek,
 • 9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.
 • II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:
 • Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)
 • 2. Özgeçmiş (CV),
 • 3. Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,
 • 4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,
 • 5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim ateşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.)
 • 6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
 • 7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,
 • Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.
 • III) SINAV:
 • Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:
 • Yazılı eleme sınavı 17 Aralık 2015 Perşembe günü saat 10.00′da Blancefloerlaan 292, 2070 Zwijndrecht Antwerpen adresinde bulunan Türk Spor Tesislerinde yapılacaktır.
 • Sınav konuları:
 • Türkçe’den Flamanca’ya çeviri (1 saat)
 • Flamanca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)
 • Türkçe Kompozisyon (1 saat)
 • Matematik ( 1 Saat)
 • b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:
 • Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 23-24 Aralık 2015 saat 09.00-17.00 arasında Başkonsolosluğumuzda yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.
 • Sözlü Sınav Konuları : Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.
 • Uygulamalı Sınav Konuları : (Bilgisayarda) Daktilo sınavı
 • IV) BAŞVURU TARİHİ:
 • Başvurular en geç 2 Aralık 2015 günü mesai bitimine kadar Başkonsolosluğumuz Sorbenlaan 16, 2610 Wilrijk, Antwerpen adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09.00-13.00, 14.30-17.00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.
 • V) SINAV YERİ:
 • Yazılı Sınav: Türk Spor Tesisleri, Blancefloerlaan 292, 2070 Zwijndrecht Antwerpen
 • Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Anvers Başkonsolosluğu, Sorbenlaan 16, 2610 Wilrijk Antwerpen
 • Tel : ++32 3 820 7111
 • Fax : ++32 3 830 0563
 • E-mail: consulate.antwerp@mfa.gov.tr
dış işleri bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, aday konsolosluk ve ihtisas memuru alımı ilanı

Dışişleri Bakanlığı, aday konsolosluk ve ihtisas memuru toplam 45 adet personel alacaktır. İlan detayları konudadır.

 • Dışişleri Bakanlığından:
 • ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURLUĞU GİRİŞ SINAVLARI DUYURUSU
 • I. GENEL BİLGİLER:
 • 1 - Konsolosluk ve İhtisas Memurları, dış ilişkilerin yürütülmesi kapsamında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır.
 • 2 - Bu ilana göre açılacak giriş sınavları ile Bakanlığa alınacak Konsolosluk ve İhtisas Memurlarının, genel görev tanımları çerçevesinde, merkez ve yurtdışı teşkilatında konsolosluk, kamu diplomasisi, ekonomik ve kültürel işler, protokol, kançılarya idaresi ve ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki, idari ve mali işler alanlarında görev yapmaları öngörülmektedir. Konsolosluk ve İhtisas Memurları hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sayfasından erişmek mümkündür.
 • 3 - Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavı üç farklı kategoride yapılacak olup, atama yapılabilecek azami kadro sayısı 45′tir. Giriş sınavlarını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ila 9 uncu derece kadrolara yapılabilecektir.
 • 4 - Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalarından oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 21-22 Kasım 2015 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.
 • 5 - Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır.
 • II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
 • 1 - Sınavlara başvurabilmek için;
 • a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak ve
 • b) 01.01.2015 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1980 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekmektedir.
 • 2 - Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavı dört farklı kategori itibariyle yapılacak olup, sözkonusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı diller, kategoriler itibariyle KPSS puan türleri ve başvuru için gerekli olan ve 2014 veya 2015 yıllarında alınmış olan asgari KPSS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Kategori Adı

Yabancı Dil

KPSS Puan Türü

Asgari KPSS Puanı

Kontenjan

Yazılı Sınava Kabul Edilecek Aday Sayısı

Genel-1

İngilizce

P-3

P-36

P-108

80

20

200

Genel-2

Almanca

Fransızca

P-3

P-36

P-108

75

15

150

Genel-3

Arapça

İspanyolca

Portekizce

Rusça

Sırpça

P-3

55

10

100

 TOPLAM

45

450

 • 3 - Herhangi bir kategori için belirlenen kontenjan sayısında adayın sözlü sınav sonucunda başarılı olamaması halinde, bu kontenjan sırasıyla, en yüksek puanı alan yedek adayların bulunduğu diğer mezuniyet grubu veya gruplarına tahsis edilebilecektir.
 • 4 - Farklı kategori sınavları için özel şartlar aşağıdaki gibidir;
 • a) Genel-1 kategorisi:
 • Sınava girecek adayların en az lisans düzeyinde üniversite mezunu olmaları,
 • b) Genel-2 kategorisi:
 • Sınava girecek adayların en az lisans düzeyinde üniversite mezunu olmaları,
 • c) Genel-3 kategorisi:
 • Sınava girecek adayların;
 • - Türkiye’deki üniversitelerin ilgili dil bölümlerinden (dil öğretmenlikleri dahil) mezun olmaları veya
 • - Tabloda belirtilen dillerde eğitim veren yabancı üniversitelerin herhangi bir bölümünden alınmış lisans/lisansüstü eğitim diplomasına sahip bulunmaları veya
 • - Herhangi bir alanda lisans diplomasına sahip olup, sınava girilecek yabancı dilde 2013, 2014 veya 2015 yılları içerisinde YDS’de en az C (en az 70 puan) seviyesinde başarılı olmuş bulunmaları,
 • 5 - Genel-1 ve Genel-2 kategorilerinden sınava KPSS-3 puan türü ile başvurmak isteyen adayların, bu puan türünden tabloda belirtilen asgari puanları almaları kaydıyla, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında gerçekleştirilen YDS veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen bir uluslararası dil sınavından % 70 seviyesinde başarılı olmaları gerekmektedir.
 • 6 - Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde KPSS puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari KPSS puanına sahip olmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.
 • 7 - Aday adayları, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu giriş sınavlarından yalnızca birine başvurabileceklerdir.
 • 8 - Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.
 • 9 - Sınava katılabilecek adaylara ilişkin yapılacak duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir.
 • III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI
 • 1 - Giriş sınavı başvuruları 26 Ekim 2015 Pazartesi günü başlayacak ve 6 Kasım 2015 Cuma günü saat 18:00′de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:
 • a) T.C. kimlik numarası,
 • b) KPSS sonuç puanının beyanı,
 • c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),
 • d) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf,
 • e) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir).
 • 2 - Sınava girilecek yabancı dil haricinde, diğer bir dil veya dillerden 2013, 2014 veya 2015 yıllarında alınmış en az “B” düzeyinde YDS puanı olanların, sınavda ilave puan almaya hak kazanabilmeleri için, YDS sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.
 • 3 - Sınava girilecek yabancı dil haricinde, diğer bir dil veya dillerden ek puan alınabilmesi için, YDS puanı yerine, eşdeğerliği YÖK tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2013, 2014 veya 2015 yıllarında alınan puanların YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.
 • IV. SINAVIN AŞAMALARI:
 • 1 – Yazılı Sınav:
 • a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.
 • - Türkçe Kompozisyon
 • - Yabancı Dilde Kompozisyon
 • - Yabancı Dilden Türkçeye Çeviri
 • - Türkçeden Yabancı Dile Çeviri
 • b) Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden 70′tir.
 • c) Adaylar, aşağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:
 • - Yazılı sınava gireceği yabancı dil haricinde, adayın herhangi bir diğer dilde 2013, 2014 veya 2015 yılında almış olduğu YDS puanının 80′in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.
 • - Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2013, 2014 veya 2015 yılında YDS’den aldığı puanın 80′in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.
 • d) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Bu aşamaya katılanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • 2 – Sözlü Sınav:
 • a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınavda adaylar, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.
 • b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70′tir.
 • c) Sözlü sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.
 • d) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:
 • T.C. Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara
 • E-posta: sinav@mfa.gov.tr
 • Tel: (312) 2921000