Etiket arşivi: akademik ilanlar

Çanakkale 18 mart üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı İlanı

 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı İlanı
 • Çanakkale 18 Mart ÜniversitesiSosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, Çocuk Gelişimi Pr. ‘na 1 adet öğretim görevlisi alıyor. İlan detayları konudadır.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversite

Kadro Türü

Kadro Sayısı

Son Başvuru Tarihi

İlan Linki

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ / ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ / ÇOCUK GELİŞİMİ PR. /

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

1

17.10.2016 – 31.10.2016

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=52002

Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

 • Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı
 • Anadolu Üniversitesi, toplamda 8 adet öğretim üyesi alıyor. İlan detayları konudadır.
 • T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İLAN
 • Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent) alınacaktır.
 • Başvuru için Gerekli Belgeler:
 • Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütlerini (Ölçütlere, Üniversitemiz web sayfasının “Rektörlük Duyuruları” bölümünden ulaşılabilir.) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümlerini taşıyan profesör, doçent ve yardımcı doçent adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge, özgeçmişlerini, profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı ve yardımcı doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 7. ve 8. maddelerinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı ESKİŞEHİR” adresine ‘şahsen’ vermeleri gerekmektedir. Eğitim dili % 100 İngilizce olan bölümlerde “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8/7 maddesi hükümleri uygulanacaktır. Yardımcı doçentler, 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirtecekler ve yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.
 • Başvurularda, Bölüm-Anabilim Dalı/Anasanat Dalı/Program açıkça belirtilecek ve başvurular şahsen yapılacaktır. İlan hakkındaki gerekli bilgilere, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığından ya da http://www.anadolu.edu.tr internet adresimizin “Rektörlük Duyuruları” bölümünden ulaşılabilir.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM/ANASANAT DALI/ PROGRAM

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM

SINIF EĞİTİMİ

YARD.DOÇ.

1

-

FEN FAKÜLTESİ

İSTATİSTİK

UYGULAMALI İSTATİSTİK

YARD.DOÇ.

1

-

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT TEORİSİ

DOÇENT

1

-

İŞLETME

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

DOÇENT

1

-

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

MİMARLIK

RESTORASYON

DOÇENT

1

-

MODA TASARIMI

-

PROFESÖR

1

-

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ

PROFESÖR

1

Eğitim dili %100 İngilizcedir.

ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU

OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ

AŞÇILIK

YARD.DOÇ.

1

-

 

istanbul-teknik-universitesi-itu

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı İlanı

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı İlanı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İtü), Bilgisayar Mühendisliği bölümü bünyesine 1 adet araştırma görevlisi, Bilişim Enstitüsü bünyesine 1 adet araştırma görevlisi ve Mimarlık Fakültesine 1 adet uzman olmak üzere toplamda 3 adet öğretim elemanı alacaktır. Akademik ilanın detayları konudadır.

 • İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversite

Kadro Türü

Kadro Sayısı

Son Başvuru Tarihi

İlan Linki

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI /

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1

17.11.2015 – 01.12.2015

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=44463

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ / BİLİŞİM UYGULAMALARI ANABİLİM DALI /

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1

17.11.2015 – 01.12.2015

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=44464

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ / MİMARLIK ANABİLİM DALI /

UZMAN

1

17.11.2015 – 01.12.2015

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=44465

Adana bilim ve teknoloji üniversitesi btü

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi(Btü), İşletme, Turizm ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi birimlerinde görevlendirilmek üzere 1′er adet toplamda 3 adet Yrd. Doçent alacaktır. Akademik İlanın detayları konudadır.

 • ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
 • AKADEMİK PERSONEL İLANI
 • Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23.maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği asgari şartlara haiz Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent kadrosuna) alınacaktır.
 • Başvuru Şartları:
 • * Yardımcı Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile onaylı yabancı dil belgesi (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya ile ilan edilen birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.
 • * Başvuruda bulunan adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine” uygun olmaları gerekmektedir.
 • * Yardımcı Doçent adayları için 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemize başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi.
 • Üniversitemizde İngilizce eğitim yapılacağından; “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28.06.2009 tarih 27272 Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğinin 7′inci maddesinin 3′üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir.
 • Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir.
 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir
 • Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Adaylar başvuru dilekçesini web http://www.adanabtu.edu.tr adresinden alarak başvuracaklardır.
 • Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
 • D U Y U R U L U R .
 • Rektörlük:0 322 455 00 00

Birimi

Bölümü

Kadro

Ünvanı

Kadro

Derecesi

Kadro

Sayısı

Niteliği

İşletme Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yrd.Doçent

3

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak ve Bilgi yönetimi, girişimcilik, örgüt teorileri ve mobbing konusunda çalışmaları bulunmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Yrd.Doçent

3

1

Dış Ticaret konusunda çalışmaları bulunmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Yrd.Doçent

3

1

Küre üzerinde düz geometrik yapılar konusunda çalışmaları bulunmak.