Sivil Savunma Günü

  • Sivil Savunma Günü
  • Sivil Savunma Günü, ülkemizde her yıl 28 Şubat tarihinde kutlanan özel bir gündür. Türkiye’de sivil halkın korunmasına yönelik önlemlerin programlı bir şekilde ele alınmaya başlanması 1928 yılına tekabül etmektedir. 1928 yılında “Cephe Gerisinin Havaya Karşı Müdafaa, Muhafazası” adı altında bir Talimname çıkarılmıştır.
  • Daha sonra çeşitli idari düzenlemelerle yürütülen hizmetler 1938 yılından itibaren 3502 sayılı PASİF KORUNMA KANUNU ile yerine getirilmeye çalışılmıştır.
  • Sivil savunma genel hatlarıyla olası bir olağanüstü duruma karşın halkın en az düzeyde hasar görmesini, hasarların en hızlı şekilde giderilmesini, olağanüstü bir durum meydana geldiğindeyse olası tüm yardımcı müdahalalerin yapılabilmesini öngörmektedir.
  • 2. Dünya Savaşı sırasında kullanılan uçakların ve silah menzillerinin cephe gerisine kadar uzanması nedeniyle bu savaşta sivillerin gördüğü zayiat ve ekonomik tesislerin uğradığı hasarlar dikkate alınarak, Türkiye’nin 1952 yılında NATO üyeliğine kabulünden sonra, 1959 yılında bugünkü Sivil Savunma teşkilat ve faaliyetlerini düzenleyen “Sivil Savunma Kanunu” yürürlüğe konulmuştur.

 

  • Atatürk’ün sivil savunmanın önemine yönelik sözleri:
  • ” Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur. ” M.Kemal ATATÜRK

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.