Yüzellilikler yasası nedir, 150’likler kimlerdir?

 • Yüzellilikler yasası nedir, yüzellilikler kimlerdir?
 • Yüzellilikler 150’likler nedir? ne demektir?
 • Yüzellilikler, milli mücadele ve ulusal kurtuluş mücadelesi döneminde düşman işbirlikçisi ve vatan haini olarak görülen üst düzey makamlarda bulunan kişilerdir.
 • TBMM ‘ye göre milli mücade döneminde vatana ihanette bulunan kişi sayısı onbinleri buluyordu ve vatana ihanet etmiş kişilerin sürgün edilmesi planlanmaktaydı. Fakat Lozan Antlaşması dahilinde sürgün edilecek insanlarının sayısının 150’yi geçmeyecek şekilde öngörülmüş olması nedeniyle;
 • ilk etapta İçişleri Bakanlığı 600 kişilik vatana ihanet edenlerin bulunduğu bir liste oluşturdu.
 • Daha sonra bu sayı 300’e akabindeyse 149’a kadar indirildi.
 • 23 Nisan 1924 yılında Bakanlar Kurulu ve Tbmm oturumunda bu liste onandı, 1 Haziran 1924 tarihindeki kararla listeye “Köylü Gazetesi” sahibi Refet Bey‘de eklenmiş ve liste son halini 150 kişiyle almıştır.
 • Neticesinde 28 Mayıs 1927’de kabul edilen bir yasa ile yüzellilikler yurttaşlıktan çıkarılmışlardır.
 • İlerleyen süreçte 28 Haziran 1938 tarihinde yüzelliliklerin vatana girmelerini yasaklayan kanun kaldırılmış ancak Çerkez Ethem ve pek çok saltanat taraftarı geri dönmemiştir. (Yüzellilikler listesinin 600 kişiden oluşan ilk hali açıklanmamıştır.)
 • Yüzellilikler Kimlerdir? Yüzellilikler listesinde kimler var?
 • Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında, Kurtuluş savaşı ve milli mücadele döneminde vatana ihanet ettiği ve düşmanla işbirliği yaptığı tespit edilenlerden bazıları ve meslek-makamları şunlardı:
 • İngiliz casusu Çerkes Ragıb, işgallere önayak olan ve destekleyen bazı yerel yöneticiler, Gönen ve Manyas’a bağlı köylerdeki yerel halktan düşmanla işbirliği yaptığı tespit edilen isimler, Padişah VI. Mehmed (Vahdettin)’in maiyetinden yaver-i has, hassa kumandanı, tütüncübaşı, hazine-i hassa müfettişi ve erkan-ı harp; kabine üyelerinden eski şeyhülislam, Adliye, Bahriye, Maarif Nazırları (Bakanları); Sevr Antlaşması’nı imzalayanlar, eski maarif nazırı Mehmed Hadi Paşa, Şura-yı Devlet eski Reisi Rıza Tevfik Bölükbaşı, Bern eski sefiri Reşat Halis; Kuva-yi İnzibatiye’ye dahil kabine üyelerinden damat ferit paşanın yaveri, inzibatiye üyleri; Mülkiye ve askeriyeden bazı valiler, ayanlar, müftüler, mutasarrıflar; Çerkes Ethem ve yakınlarından yaklaşık 8 kişi; Çerkes Kongresine katılanlardan bazıları;  yurt genelinde bazı polis müdürleri, muavinleri ve memurları; Milli mücadele döneminde düşman taraftarı ve milli mücadele alehinde yayınlar yapan Serbesti Gazetesi sahibi, Türkçe İstanbul Gazetesi sahibi, Alemdar gazetesi sahibi, Köylü gazetesi sahibi, Aydede gazetesi sahibi benzeri kişiler.
 • Yüzellilikler tam listesi için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%BCzellilikler#Y.C3.BCzellilikler_listesi_.C5.9Fu_.C5.9Fekildedir.5B5.5D

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular