Yükselme döneminde duraklama, Duraklama döneminde Yükselme

  • Yükselme döneminde duraklama, Duraklama döneminde Yükselme
  • Osmanlı Devleti’nde yükselme döneminde duraklama dönemi yaşatan padişah; II. Beyazıt‘tır.
  • Sultan Bayezid-i Veli yani II. Beyazıt; 1447 ile 1512 yıllarında Osmanlı padişahlığı yapmış, Osmanlı İmparatorluğunun sekizinci padişahıdır. Fatih Sultan Mehmet’in oğludur, Yavuz Sultan Selim’inse babasıdır.
  • Padişah olduğu dönemde Cem Sultan Olayı (2. Beyazıt’ın abisidir, 2. Beyazıtın padişahlığını kabul etmemiştir ve Avrupa’nında müdahil olduğu bir taht kavgası yaşanmıştır.) yüzünden taht kavgaları yaşanmaktaydı, 2. Beyazıt’ın babası Fatih Sultan Mehmet yaklaşık 2 senede bir sefere çıkarken, II. Beyazıt toplamda 5 kez sefere çıkmıştır. (hemen hemen babasının hükmettiği gibi 30 yıl kadar tahtta kalmıştır.) Daha çok dikkatli ve barışçı bir dış siyaseti tercih etmişti, bu sebeplerle yükselme devrinde duraklama dönemi yaşanmıştır.
 
  • Osmanlı’nın duraklama dönemine girdiği yıllarda Yükselme Devri yaşanan dönem ise; Köprülüler Dönemi ‘dir.
  • Köprülüler Devri, 1656 ile 1683 yılları arasını kapsar. Bu Devirde Köprülü ailesi başarılı bir şekilde sadrazamlık görevini üstlenmiş ve Osmanlı Devleti’nin istikrarı yakalamalarını sağlamıştır. Köprülüler Döneminde Osmanlı devleti; duraklama dönemi içerisinde yükselme dönemi yaşamıştır. Köprülüler; Köprülü Mehmet Paşa, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’yı kapsar. Köprülüler Dönemi bitince Osmanlı Devleti’de duraklama döneminden gerileme dönemine girmiştir.
  Yükselme döneminde duraklama döneminde yükselme
  • Yükselme döneminde duraklama, Duraklama döneminde Yükselme
 

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular