Vatandaşlık YASAMA

KPSS Vatandaşlık Ders Notları – YASAMA 

 • TBMM ( 4 YILDA BİR SEÇİM YAPILIR 550 M.VEKİLİNDEN OLUŞUR)
 • İLKELERİ
 • 1) ASLİLİK (İLK EL)
 • 2) GENELLİK (SINIRSIZLIK)
 • 3) DEVREDİLEMEZLİK

 

 • TBMM ‘NİN GÖREVLERİ
 • -Kanun koymak, kaldırmak, değiştirmek
 • -Af çıkarma
 • -Para bastırma
 • -Bütçe tasarısını görüşme ve değiştirme
 • -İç tüzük hazırlama
 • -Milletler arası anlaşmaları onaylamayı uygun bulmak
 • -Kamubaşdenetçisini seçme(4 yıl )
 • -Savaş ilanı
 • -RTÜK üyelerini seçme

 

 • MECLİS KARARLARI
 • -Kanun dışında yaptığı işlemlerdir
 • Cumhurbaşkanına sunulmaz
 • -Anayasa mahkemesine tabi değildir (istisnaları: vekilliğin düşürülmesi,iç tüzük değişiklikleri,dokunulmazlığın kaldırılması)
 • Kanunların teklif edilmesi ve görüşülmesi
 • Kanun teklif etmeye milletvekilleri ve bakanlar kurulu yetkilidir. Bakanlar kurulunun teklifine tasarı denir.
 • Kabul edilen kanunları Cumhurbaşkanı on beş gün içinde yayımlar. Uygun bulmaz ise aynı süre içersinde veto eder.(istisnası: bütçe kanunu)
 • TBMM’nin YÜRÜTMEYİ DENETLEMESİ
 • SORU, başka kaynaklarca öğrenilemeyen bir konuya ilişkin bakan tarafından cevaplandırılması isteği ile sorulur. Üç birleşimde cevaplanmayan sorular yazılı soruya çevrilir. Sözlü sorular 1 ay , yzılı sorular 15 günde cevaplandırılmalıdır
 • GENEL GÖRÜŞME, Siyasi parti grupları veya en az 20 vekilin istemiyle olur.
 • MECLİS ARAŞTIRMASI, hükümet, siyasi parti grupları veya en az 20 vekil isteyebilir
 • MECLİS SORUŞTURMASI,Başbakan veya bakanların görevleriyle ilgili cezai sorumlulukalrının araştırılmasını sağlar. 1/10 vekil teklif eder. Seçimler yenilense bile soruşturma düşmez. Meclisteki siyasi parti gruplarında meclis soruşturmasıyla ilgili görüşme yapılamaz. Yüce divana gönderilen ( 276 oyla) bakan, bakanlıktan düşer. Başbakan yüce divana gönderilirse hükümet istifa etmiş sayılır.
 • GENSORU,hükümetin veya bir bakanın siyasi sorumluluğuna yol açar.En az bir siyasi parti grubu adına 20 vekilin imzası istenir.Önerge görüşmelerinden bir tam gün geçmeden oylama yapılamaz.Sadece güvensizlik oyları sayılır.Salt çoğunluk ile karar verilir(276) Gensoru görüşmelerine 48 saat sonra başlanır.
 • BAŞKANLIK DİVANI
 • BAŞKAN(1) , BAŞKANVEKİLLERİ(4), KATİP ÜYELER(7), İDARE AMİRLERİ (3)
 • Siyasi parti grupları başkanlık için aday gösteremez
 • Bir yasama döneminde iki kez meclis başkanlığı seçimi yapılır. İlk seçilenin görev süresi 2 yıldır.(2010 değişikliği)

 

 • SEÇİMLER
 • Cumhurbaşkanının meclis seçimlerinin enilenmesine karar vermesi için
 • Yeni kurulan Bakanlar Kurulunun güvenoyu alamaması veya gensoru ile düşürülmesi sonucunda 45 gün içinde toplanamaması
 • Başbakanın istifası üzerine 45 gün içinde yeni hükümetin kurulamaması
 • Seçimlerin yenilenmesine TBMM karar verirse, seçim tarihini kendisi belirler.
 • Seçimlerin yenilenmesine Cumhurbaşkanı karar verirse 90.günü takip eden ilk Pazar günü seçim yapılır.seçim dönemi bitmeden önce yenileme kararı çıkarsa Bakanlar Kurulu 48 saat içinde ilan eder.

 

 • ARA SEÇİM
 • Boşalan üyeliklerin seçim çevrelerinde yapılır.
 • Ara seçim bir seçim döneminde sadece 1 kez yapılır. Genel seçimden 30 ay geçmedikçe ve genel seçimlere 1 yıl kala ara seçim yapılmaz.
 • Not: üye tamsayısının yüzde 5 i boşalırsa 30 ay geçmemiş dahi olsa ara seçim yapılır
 • Not: üye tam sayısının yüzde 5 i de boşalsa bile eğer seçimlere 1 yıl kaldıysa ara seçim yapılmaz. Fakat bir ilin üyesi kalmadıysa ara seçim yapılır.
 • Not: ilk 30 ay içinde yüzde 5 boşalma olursa 3 ay içinde ara seçim zorunludur.Bir ilin veya seçim çevresinin TBMM de üyesi kalmazsa yine ara seçim zorunludur.(2002 değişikliği)

 

 • MECLİS BAŞKANININ SEÇİMİ
 • 4 turlu ve gizli oylama şeklinde yapılır
 • İlk iki turda : 3/2 (367)
 • 3.turda : 276 (550 nin salt çoğunluğu )
 • 4.turda : en fazla oy alan (basit çoğunluk )
 • Aday gösterme ve seçilme süresi 5 gün
 • Yasama yılı başlangıç tarihi 1 Ekim, tatile girme tarihi 1 Temmuz
 • Meclis toplantı yeter sayısı 184 (1/3),
 • karar yeter sayısı 139 (1/4+1)
 • Meclisin Olağanüstü toplanması
 • Cumhurbaşkanı (bakanlar kurulu isteği ile)ve TBMM Başkanı(1/5 vekilin isteği ile ) 1 hafta içinde doğrudan toplar.
 • Görüşmeler TUTANAK DERGİSİNDE yayımlanır

 

 • Yasama Sorumsuzluğu(mutlak dokunulmazlık ve kürsü dokunulmazlığı )
 • Oy,düşünce ve sözleri nedeniyle yargılanamazlar.

 

 • Yasama Dokunulmazlığı
 • -Meclis soruşturması veya milletvekili göreviyle ilgili bir işi yüzünden kaldırılmaz.
 • -Hukuk davaları her zaman açılabilir(ör, boşanma davası)
 • -Salt çoğunluk ile kaldırılır. 7 gün içersinde Anayasa Mah. İtirazda bulunabilir ve 15 gün içinde karara bağlanır.

 

 • Milletvekiliğinin Düşmesi
 • -İstifa,Yasama uyumsuzluğu,devamsızlık,kesin hüküm giyme, Cumhurbaşkanı seçilme, Kısıtlanma
 • Siyasi partiler ilk kez 1961 anayasasında düzenlendi.İzin almadan belgelerini İçişleri Bak. vererek kurulur.
 • TBMM de siyasi parti grubu kurmak için 20 milletvekili gereklidir.
 • Mali denetimini Anayasa Mah. Yapar(sayıştay yardım eder)
 • Kapatma davasını Yargıtay Cumhuriyet Baş Savcısı (adalet bakanının veya bir siyasi partinin isteği ile) ,Anayasa mah. de açar. (anayasa mah. 2/3 yani 8 kişinin çoğunluk kararıyla sonuçlandırır)

 

 • Notlar
 • Bakanın yüce divana gönderilmesi için salt çoğunluk(276 gizli oy)
 • Genel veya özel af için 3/5(açık oy 330 )
 • Cumhurbaşkanın vatana ihanetten suçlandırılması(3/4 413)
 • Devamsızlık nedeniyle vekilliğin düşürülmesi(salt çoğunluk 276 )
 • Anayasanın değiştirilmesi (3/5 veya 2/3 330-367)
 • Meclis başkanın seçimi ilk iki turda 2/3 ( 367), üçüncü turda salt çoğunluk (276),dördüncü turda basit çoğunluk.
 • Resmi gazete Başbakanlığa bağlıdır.

 

 1. Yeşim 27/04/2015
  tam aradığım bilgiler ancak şunu şöylemek isterim ki sitenizi takipteyim ama tasarımı biraz daha güzelleştirebilirseniz daha iyi olacağı kanısındayım
 2. Umay 30/09/2015
  Vatandaşlık YASAMA ile ilgili notları çok beğendim sağolun

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular