Ü harfi ile başlayan deyimler

 • Ü harfi ile başlayan deyimler
 • Türkçe’mizde “ü” harfi ile başlayan deyimler ve tdk’ya göre bu deyimlerin anlamları aşağıdadır, umarım yararlı olur.
 • Aradığınız ü harfiyle başlayan deyimi bulabilmek için masaüstü bilgisayarınızdan “ctrl+f” mobil cihazınızdanda sayfada bul fonksiyonunu kullanarak kolayca aradığınız deyimi sayfada bulabilirsiniz.

 

 • üstüne üstüne gitmek deyimi açıklaması, anlamı:
 • (bir şeyin, bir kimsenin) üstüne üstüne gitmek deyimi, çekinmeden sonucu tehlikeli olabilecek bir şeyle uğraşmak, yılmamak anlamına gelmektedir.

 

 • üstüne toz kondurmamak deyiminin anlamı ve açıklaması:
 • (bir şeyin, kimsenin) üstüne toz kondurmamak deyimi, bir şeyin veya kimsenin kusurlu olabileceğini kabul etmemek anlamında kullanılmaktadır.

 

 • üstüne bir bardak (soğuk) su içmek deyiminin anlamı ve açıklaması:
 • (bir şeyin) üstüne bir bardak (soğuk) su içmek deyimi, o işten umudunu kesmek, o işin olacağına inanmamak, o işten vazgeçmek anlamına gelir.

 

 • üstüne gelmek deyiminin anlamı ve açıklaması:
 • (bir şeyin) üstüne gelmek deyimi, bir şey yapılırken veya konuşulurken çıkagelmek manasındadır.

 

 • üstüne kapanmak deyiminin anlamı ve açıklaması:
 • (bir şeyin) üstüne kapanmak deyimi, belli bir işi aralıksız bir biçimde yapmak anlamına gelmektedir.
 • Deyimin örnek kullanımı:
 • Nevin tercüme etmeye hazırlandığı romanın üstüne kapandı.” -S. F. Abasıyanık.

 

 • üstüne yatmak deyiminin anlamı ve açıklaması:
 • (bir şeyin) üstüne yatmak deyimi, hakkı yokken bir şeyi kendine mal etmek, bir şeyi alıp vermemek anlamına gelir.
 • Deyimin kullanımına örnek olarak;
 • Bunlar eşeğin büsbütün üstüne mi yatmak istiyorlar?” -M. Ş. Esendal.

 

 • üzerine üzerine gitmek deyiminin anlamı ve açıklaması:
 • (bir şeyin) üzerine üzerine gitmek deyimi, üstüne üstüne gitmek manasındadır.

 

 • üst başı deyiminin anlamı:
 • (bir yerin) üst başı deyimi, yukarı yanı, yukarıda olan bölümü anlamındadır.
 • Bu deyimin örnek kullanımı:
 • “… önlerine katıp köyün üst başındaki pınar yerine çıktılar.” -M. Ş. Esendal.

 

 • üstünden geçmek ne demek, deyimin anlamı:
 • Üstünden geçmek deyimi, tdk’ya göre ırzına geçmek anlamındadır.

 

 • üstünden silindir gibi geçmek deyiminin anlamı:
 • (birinin) üstünden silindir gibi geçmek deyiminin anlamı, perişan etmek, çok yormak anlamındadır.

 

 • üstüne atmak deyiminin anlamı:
 • (birinin) üstüne atmak deyimi, bir suçu birine yüklemek anlamında kullanılır.

 

 • üstüne başına etmek deyimi ne demek:
 • (birinin) üstüne başına etmek deyimi tdk’ya göre, ağır bir biçimde sövmek anlamındadır.

 

 • üstüne gül koklamamak ne demektir? deyimin anlamı:
 • (birinin) üstüne gül koklamamak deyimi, sevdiği birinden başkasını sevmemek anlamındadır.

 

 • üstüne güneş doğmamak anlamı nedir? deyimin manası:
 • (birinin) üstüne güneş doğmamak deyimi, güneş doğmadan önce kalkmak manasındadır.

 

 • üstüne kalmak deyiminin anlamı:
 • (birinin) üstüne kalmak deyiminin anlamı, güçlükler birinin omuzlarına yüklenmektir.
 • Deyimin örnek kullanımı;
 • “O giderse bütün yük kızın üstüne kalacak.” -M. Ş. Esendal.

 

 • üstüne sevmek deyimi ne demek, anlamı nedir:
 • (birinin) üstüne sevmek deyimi, birini severken bir başkasını daha sevmek anlamına gelir.
 • Deyimin örnek kullanımı;
 • “Sanki ben sizin üstünüze birini sevmişim, herkese rezil olmuşum, siz de onu duymuşsunuz.” -M. Ş. Esendal.

 

 • üstüne varmak ne demektir? deyimin anlamı:
 • (birinin) üstüne varmak deyminin anlamı;
 • 1) bir şey yapmasını baskı yaparak istemek anlamındadır.
 • Örnek kullanımı;
 • Bir gün o kadar üstüne vardılar ki Resul Efendi zıvanadan çıktı.” -Y. Kemal.
 • 2) diğer anlamı ise saldırmaktır;
 • 3) deyimin bir diğer anlamıysa kadın evli bir erkekle evlenmektir.

 

 • üstüne vazife olmamak deyiminin anlamı:
 • (birinin) üstüne vazife olmamak deyimi, görevi olmamak, o görev kendini ilgilendirmemek anlamındadır.
 • Örnek kullanımı;
 • Hiç de değil, üstümüze vazife olmayan şeylere ne karışalım.” -P. Safa.

 

 • üstüne yıkılmak deyiminin anlamı:
 • (birinin) üstüne yıkılmak deyimi, yamanmak anlamındadır.
 • Deyimin örnek kullanımı;
 • Kız belli ki seni gözüne kestirmiş. Üstüne yıkılmak istiyor.” -E. İ. Benice.

 

 • üstüne yıkmak deyiminin anlamı:
 • (birinin) üstüne yıkmak deyimi, tdk’ya göre aşağıdaki anlamlara gelmektedir.
 • 1) kendisinin de sorumlu olduğu bir işin ağırlığını başkalarına yüklemek: “
 • Tek tük torunlar doğmaya, yetişmeye başlamış, kendi havalarında olan genç babalar, cahil anneler bu çocukların bütün yükünü onunla karısının üstüne yıkmışlar.” -R. N. Güntekin.
 • 2) kendi suçunu başkasına yüklemek.

 

 • üstüne yürümek deyiminin anlamı nedir:
 • (birinin) üstüne yürümek deyimi, korkutmak, yıldırmak amacıyla saldıracakmış gibi yapmak anlamındadır:
 • “Bir gün üstüme yürüdü, sen benim kâğıtlarımı karıştırıyorsun, beni polise gammazlıyorsun diye.” -A. İlhan.

 

 • üç aşağı beş yukarı deyiminin anlamı:
 • üç aşağı beş yukarı deyimi, yaklaşık olarak, az bir farkla anlamındadır.
 • Örnek deyim kullanımı; Üç aşağı beş yukarı anlaştık sayılır.” -S. F. Abasıyanık.

 

 • üç buçuk atmak deyiminin anlamı nedir:
 • üç buçuk atmak deyimi argoda çok korkmak manasındadır.

 

 • üç aşağı beş yukarı dolaşmak deyiminin anlamı:
 • deyim kararsızlık içinde, düşünerek, bir karara varmaya çalışarak gezinmek anlamındadır.

 

 • üç göç, bir yangın yerini tutar (Atasözü) anlamı nedir:
 • bir yerden başka bir yere taşınırken bazı eşya kırılır, dökülür, kaybolur, birçok kez taşınma sonunda bu eşya yangın artığına döner anlamındadır.

 

 • üç günlük ömür deyiminin anlamı nedir:
 • ömrün kısalığını anlatan bir sözdür.

 

 • üç maymunu oynamak ne demektir, deyimin anlamı:
 • üç maymunu oynamak, gördüğü ve duyduğu bir olay hakkında görmemiş, duymamış ve söylememiş olduğunu belirtmek anlamındadır.

 

 • üçe beşe bakmamak deyiminin anlamı:
 • üçe beşe bakmamak deyimi, fiyat üzerinde küçük farkları önemsememek anlamındadır.

 

 • üçkâğıda bağlamak (getirmek) deyimi ne demektir, deyimin anlamı:
 • üçkâğıda bağlamak (getirmek) deyimi, karşısındakini şaşırtarak aldatmak anlamındadır.

 

 • üçlenmemiş eken, olmamış eker deyimi ne demektir, atasözü anlamı:
 • gerekli koşullarını yerine getirmeden bir işe başlayan kişi olumlu sonuç alamaz manasındadır.

 

 • ülke açmak deyiminin anlamı nedir:
 • bu deyim, bir ülkeyi savaşarak almak, fethetmek anlamındadır.

 

 • ümide düşmek deyimi ne demektir:
 • umuda düşmek, tekrar umutlanmak, ümitli olmak manasındadır: “Zavallı çocuk bir an geldi ki âdeta yeniden ümide düşer gibi oldu.” -Y. K. Karaosmanoğlu.

 

 • ümüğüne sarılmak deyiminin anlamı:
 • bir iş için birini çok sıkıştırmak manasındadır.

 

 • ün almak (kazanmak, salmak, yapmak) deyimi ne demektir:
 • ünü herkesçe bilinmek ve her yerden duyulmak: “
 • Dünyaca ün almış Mark Twain Derneğinin fahri üyeliğini aldığını duyunca…” –S. F. Abasıyanık. 
 • “Ramazan, sertliği, zulmü ile ün salmış bir kabadayı idi.” –H. E. Adıvar.

 

 • ünsiyet peyda etmek deyiminin anlamı:
 • ünsiyet peyda etmek, dostluk, arkadaşlık kurmak, samimi olmak anlamındadır.

 

 • üst perdeden konuşmak deyiminin anlamı nedir: 
 • üst perdeden konuşmak deyimi, üstünlük taslayarak söz söylemek manasındadır: “
 • Sen böyle üst perdeden konuşuyorsun çünkü etrafındaki o çomarlara güveniyorsun.” -R. C. Ulunay.

 

 • üste çıkmak deyiminin anlamı:
 • Bu deyim aşağıdaki anlamlara gelmektedir.
 • 1) suçlu olduğu hâlde karşısındakini suçlamak;
 • 2) zeytinyağı gibi üste çıkmak.

 

 • üstten bakmak ne demek, deyimin anlamı: 
 • bu deyim kibirli, gururlu bir biçimde manasındadır.

 

 • üstesinden gelmek deyiminin anlamı:
 • başarmak, becermek anlamındadır.

 

 • üste vurmak deyiminin anlamı:
 • fiyatı artırmak eklemek, katmak anlamındadır.

 

 • üstü kalsın ne demek: 
 • hesaptan artakalan az miktardaki paranın alınmaması, bahşiş olarak bırakılması sırasında söylenen bir söz.

 

 • üstüme (üstümüze, üstünüze) sağlık (iyilik sağlık, şifalar) deyiminin anlamı:
 • üstüme iyilik sağlık ya da üstünüze iyilik sağlık, şifalar olarak kullanılan bu deyimin tdk’ya göre anlamı;
 • 1) “Tanrı esirgesin, üstümden uzak olsun” anlamında kullanılan bir iyi dilek sözü;
 • 2) şaşma, şaşkınlık belirtmek için kullanılan bir söz;
 • 3) kötü bir durumdan söz ederken konuşanın dinleyene söylediği iyi dilek sözü.

 

 • üstünde durmak deyiminin anlamı, ne demektir:
 • bir işe önem vermek, bir işle yakından ve sürekli ilgilenmek: “Bir çeşit ezbere okuyoruz, durmuyoruz metin üstünde, fikir üstünde.” -A. Erhat.

 

 • üstündeki üstünde, başındaki başında deyiminin anlamı:
 • “üstündekinden başka hiçbir şey kalmadan” anlamında kullanılan bir söz:
 • “Karanfil, üstündeki üstünde, başındaki başında sokağa kovulmuş.” -Ö. Seyfettin.

 

 • üstünden atmak deyiminin anlamı:
 • 1) bir şeyi ödev olarak kabul etmemek;
 • 2) bir şeyin kendi üzerinde bıraktığı etkiyi kaldırmak: “Sidar, uyku mahmurluğunu çarçabuk üstünden atarak pişkin pişkin gülümsedi.” -E. Şafak.

 

 • üstüne alınmak ne demektir, deyimin anlamı:
 • 1) bir davranışın kendisine karşı olduğunu sanarak tedirgin olmak, alınmak: “Otomobilin dinmeyen yaygarasını üstüne alınmaya mahal yoktu.” -Ö. Seyfettin.
 • 2) bir işi yapmaya söz vermek, ödev alınmak: “Her biri, ayrı bir defter sayfasının gözden geçirilmesini üstüne aldı.” -P. Safa.

 

 • üstüne bir iki güneş doğmak deyiminin anlamı:
 • sabah yataktan geç kalkmak anlamındadır.

 

 • üstüne çekmek deyiminin anlamı:
 • kendi üzerine almak, muhatap olmak manasındadır bu deyim: “
 • Hâlâ eski zenginliğinin hasedini üstüne çeker ve eski terekelerinin veraset vergilerini öder.” –B. Felek.

 

 • üstüne düşmek ne demek, deyimin anlamı:
 • bu deyim, bir kimseyle veya bir şeyle çok ilgilenmek manasındadır: “
 • Biz de hani üstüne düşüp düzeltecek yerde, Atatürk’ün Osmanlıcayı Türkçeleştirmek hususundaki güzel arzusunu bugünkü uydurma dilcilik gayretine alet etmişiz.” –B. Felek

 

 • üstüne gitmek nedir, deyimin anlamı:
 • 1) bir işe el atmak, karışmak: “Hancı kırda yatıyormuş, üstlerine gidememiş. Karıyı gözünün önünde kesmişler de üstüne gidememiş.” –M. Ş. Esendal.
 • 2) üstüne doğru gitmek;
 • 3) bir şeyi ısrarla yapmak;
 • 4) bir işi yapmak için kişiyi zorlamak.

 

 • üstüne kuma gelmek ne demektir:
 • kocası, başka bir kadın almak anlamındadır:
 • “Üstüne kuma gelmesi şart değil insanın bu acıyı tatması için.” -A. Kulin.

 

 • üstüne kuş kondurmak deyiminin anlamı:
 • olağanüstü, o ana kadar görülmemiş bir şey yapmak anlamındadır:
 • “Tahta döşetmek değil ya, üstüne bir de kuş kondurursan yine de burada oturulmaz.” -M. Ş. Esendal.

 

 • üstüne ölü toprağı serpilmiş gibi deyimi ne demektir:
 • 1) tembel, uyuşuk, cansız, miskin;
 • 2) çok derin bir biçimde.

 

 • üstüne titremek deyiminin anlamı:
 • bir şeye veya kimseye sevgi, özen göstermek manasındadır: 
 • “Topu topu beş bin lirayı bulan bu tasarrufun üstüne titreyip durmaktaydı.” –Y. K. Karaosmanoğlu.

 

 • üstüne tuz biber ekmek anlamı:
 • üzüntüyü, kusuru artıracak durum yaratmak.

 

 • üşenenin oğlu kızı olmamış atasözünün anlamı:
 • bir şeyi elde etmek için çalışmalı, tembel tembel oturmamalıdır.

 

 • üvey evlat gibi tutmak (saymak) deyimi:
 • horlanmak, haksızlık etmek, iyi davranmamak: “Sanatçıyı üvey evlat sayma huyumuz yine değişmedi.” –H. Taner.

 

 • üvey, öz olmaz; kemha, bez olmaz ne demektir:
 • bir çocuk ne denli sevilse, ilgi görse de öz annesindeki şefkati üvey annesinde bulamaz, üvey anne öz annenin yerini dolduramaz.

 

 • üveye etme, özünde bulursun; geline etme, kızında bulursun ne demektir:
 • öz evladı bir gün öksüz kalırsa başkalarının ona kötü davranmasını istemeyen, üvey evladına kötü davranmamalıdır; kızına ileride gelin olarak gideceği yerde kötü davranılmasını istemeyen, kendi gelinine kötü davranmamalıdır.

 

 • üzerinde durmak deyiminin anlamı:
 •  bir işe önem vermek, bir işle yakından, sürekli ilgilenmek:
 •  “Klasik yazarlarımızın yapıtları üzerinde durmak, hepimiz için bir görev.” –S. İleri.

 

 • (üzerine) tüy dikmek deyimi ne demektir:
 •  tkz. kötü bir durum almış bir işi büsbütün kötü bir duruma sokmak: “
 • Otelin kapıcısı yalan söylemekte tüy dikiyordu.” –S. F. Abasıyanık.
 • yaşanan durumu veya olayı daha da kötüleştirmek: 
 • “Ağustos böceklerinin ninnileri, dızdızlarının ahengi sanki bu karanlık gölgelerde saklı haşeratı uyutuyordu.” –Ö. Seyfettin.

 

 • üzümün çöpü armudun sapı var demek deyimi ne demektir:
 • her şeyde bir eksiklik bulmak, güç beğenir olmak demektir.

 

 • üzüntü vermek deyimi:
 •  tedirginlik yaratmak, sıkıntı ve huzursuzluğa yol açmak: “Üzüntü versin diye ara sıra uydurduğu yalanların tesiri altında kalmıştım.” –R. H. Karay

 

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular