Türkiye'nin katıldığı ilk uluslarası konferans

  • Türkiye’nin katıldığı ilk uluslarası konferans
  • Türkiye’nin Lozan Konferansından sonra katıldığı ilk uluslarası konferans; Cenevre Silahsızlanma konferansıdır.
  • Kurtulus Savaşı ve Lozan Antlaşmasının ardından Türkiye ilk kez Cenevre Silahsızlanmaya Hazırlık konferansına katılmıştır. İlk başta direkt olarak çağrılmamıştık ancak 1928’de Sovyetler Birliği’nin(SSCB) önerisiyle Türkiye’de çağırılmıştır, barıştan yana olduğunu 1929’da da Briand -Kellogg Paktı’na katılarak (Briand-Kellogg paktı, temelde ülkelerin sorunları barışçıl yolla çözebilmesi, silah kullanmaması için oluşturulmuştur.) göstermiş Türkiye; Cenevre’den sonrada barışcıl tutumunu sürdürmüş, ilerleyen yıllarda İspanya ve Yunanistan’ın teklifiyle (18 Temmuz 1932) Milletler Cemiyeti’nede (Dünya barışını koruma amacıyla kurulmuş ancak başaramamıştır.) katılmıştır.
Türkiye'nin katıldığı ilk uluslarası konferans
  • Türkiye’nin katıldığı ilk uluslarası konferans – Cenevre Silahsızlanma Konferansı

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular