Türkiye’nin hem üyesi, hem kurucusu olduğu uluslararası kuruluşlar

Türkiye’nin hem üyesi, hem de kurucusu olduğu uluslararası kuruluşlar:  

1. Birleşmiş Milletler Teşkilatı

II. Dünya savaşı sonrası oluşan olumsuzları gidermek, dünya barışını ve güvenliği korumak, uluslararası ekonomi, toplumsal ve kültürel alanlarda işbirliği oluşturma amacıyla, Milletler Cemiyeti yerine 24 Ekim 1945 tarihinde kurulan teşkilattır.

Birleşmiş Milletlerin (BM) genel merkezi New York’tadır.

Daimi veto hakkına sahip 5 ülke vardır. Bu ülkeler Fransa, İngiltere, Çin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleridir.

 

2. Avrupa Konseyi

5 Mayıs 1949’da 10 ülke (Belçika, Danimarka, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İsveç ve İngiltere) merkezi Strazburg ta bulunan Avrupa Konseyini kuran anlaşmayı imzalamışlardır.  

Avrupa İnsan Hakları Mahkesi, Avrupa Konseyine bağlıdır.  

Belarus, Vatikan, Kazakistan, Kosova hariç tüm Avrupa ülkeleri üyedir .(2010)  

Türkiye anlaşmayı 1949 tarihinde imzalamıştır.      

 3. Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma teşkilatı (OECD)

 

4. İslam Konferansı Teşkilatı (İKT)

5. Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO)

6. Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ)

7. Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY)

8. İslam Kalkınma Bankası (İKB)

9. Gelişmekte olan 8 ülke (D-8 ülkeleri)  

10. Uluslararası ödemeler bankası (BIS)                                

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Bu Konuları Okudunuz mu?

Ya Çıkarsa?

  • Bakırın çıkarıldığı ve işlendiği yerler
  • Answer for I. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerindeki ırmaklarının boyları kısadır. II. İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki ırmaklar yıl boyu bol su taşır, III. Ege ve Marmara bölgelerindeki ırmakların taşkın ihtimali azdır. IV. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ırmakların hidroelektrik potansiyeli fazladır. Türkiye'deki akarsuların genel özellikleri ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
  • Belediye Başkanını geçici olarak görevden uzaklaştırma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aitdir?
  • KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Dağılma Dönemi 6
  • Answer for Selçukluların son döneminde meliklerin iç mücadelelerini fırsat bilerek kurulan küçük devletlerden oluşmuş yönetimlere ne denir?
  • Han ünvanını değiştirip Çar ünvanını kullanan, 864 senesinde Hristiyanlığı kabul etmiş Türk Devleti
  • Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular