Türkiye’nin hem üyesi, hem kurucusu olduğu uluslararası kuruluşlar

Türkiye’nin hem üyesi, hem de kurucusu olduğu uluslararası kuruluşlar:  

1. Birleşmiş Milletler Teşkilatı

II. Dünya savaşı sonrası oluşan olumsuzları gidermek, dünya barışını ve güvenliği korumak, uluslararası ekonomi, toplumsal ve kültürel alanlarda işbirliği oluşturma amacıyla, Milletler Cemiyeti yerine 24 Ekim 1945 tarihinde kurulan teşkilattır.

Birleşmiş Milletlerin (BM) genel merkezi New York’tadır.

Daimi veto hakkına sahip 5 ülke vardır. Bu ülkeler Fransa, İngiltere, Çin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleridir.

 

2. Avrupa Konseyi

5 Mayıs 1949′da 10 ülke (Belçika, Danimarka, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İsveç ve İngiltere) merkezi Strazburg ta bulunan Avrupa Konseyini kuran anlaşmayı imzalamışlardır.  

Avrupa İnsan Hakları Mahkesi, Avrupa Konseyine bağlıdır.  

Belarus, Vatikan, Kazakistan, Kosova hariç tüm Avrupa ülkeleri üyedir .(2010)  

Türkiye anlaşmayı 1949 tarihinde imzalamıştır.      

 3. Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma teşkilatı (OECD)

 

4. İslam Konferansı Teşkilatı (İKT)

5. Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO)

6. Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ)

7. Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY)

8. İslam Kalkınma Bankası (İKB)

9. Gelişmekte olan 8 ülke (D-8 ülkeleri)  

10. Uluslararası ödemeler bankası (BIS)                                

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Bu Konuları Okudunuz mu?

Ya Çıkarsa?

  • Mustafa Kemal'in Samsun'a Çıkışı ve Sonuçları
  • Öğretme-öğrenme sürecinde, eleştirici ve yargılama olmaksızın bir konu üzerindeki düşüncelerin yüksek sesle dile getirilmesi esasına dayanır. Yaratıcı düşünmeyi geliştirmeye ve seçenek üretmeye yöneliktir. Bu teknik aşağıdakilerden hangisidir?
  • Farklı tarım ürünlerin yetiştirildiği yerlerde tarıma dayalı ticari faaliyetleri fazladır. Buna göre, aşağıdaki bölüm eşleştirmelerinden hangilerinde tarıma dayalı ticari faaliyetlerinin daha az olması beklenir?
  • Coğrafya konu anlatımı Türkiyenin Fiziki Özellikleri8
  • Answer for Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “aşamalı bir durumun gitgide ilerlemesi” anlatılmaktadır?
  • Aşağıdakilerden hangisi Kuva-yi Milliye'nin çalışmaları arasında düşünülemez?
  • Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular