Türkiye’de seçim sisteminin esasları, ilkeleri

Türkiye’de ki seçim sisteminin bazı önemli esasları:

– Anayasamızda demokratik seçim ilkelerine ilişkin kabul edilen esaslar;

– Genel oy ilkesi nedir: genel oy, maddi manevi unsurlar, cinsiyet vb. Durumlara bakılmaksızın anayasaca belirlenen durumlar dahilindeki herkesin oy kullanabilmesini ifade etmektedir. Seçimlerde oy kullanabilmek için, sandık seçmen listesine kayıtlı olmak gerekir (yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız bunun istisnasıdır.)

– Seçimlerin serbestliği ilkesi: bu ilke hiçbir baskı ve zorlama olmadan serbestçe oy kullanabilmeyi ifade eder. Türkiye’de seçimler serbesttir. (Ancak serbest oy ilkesi kullanılmamaktır. Oy kullanıp kullanmama keyfiliği yoktur mecburidir. Oy kullanmak 1982 Anayasası ile zorunlu hale gelmiştir.)

– Eşit oy ilkesi: Seçimlerde oy kullanacak her seçmenin oyunun eşit derecede etki doğurmasıdır.

– Tek dereceli seçim: Bu ilke seçmenlerin temsilcileri aracısız, doğrudan seçmesidir. 1946 seçimleri tek dereceli seçim sistemiyle yapılan ilk seçimdir. Tek dereceli seçim ilkesi anayasal platformda ilk kez 1961 anayasasıyla düzenlenmiştir.

-Gizli oy, açık sayım ve döküm ilkesi: Seçmen oyunu gizli kullanır, oy sayımı ve dökümü açıklık içerisinde yapılır. 1950 yılında kabul edilmiştir.

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular