Türkiye'de ki Geçitler, Türk Demiryolları

  • Türkiye’de ki Geçitler, Türk Demiryolları
  • Daha önce sorulmuş ve cevaplanmış ancak cevabı silinmiş aşağıdaki soruya cevaben ve buradaki Türkiye’de ki geçitler başlığına ilave olarak eklenmiştir.
  • Türkiye’de ki Geçitler:
gecitler
  • Türkiye Demiryolları:
  • turkiyedemiryollari
  • Gülek Geçidi Akdeniz bölgesinde yer alan bir boğaz ve geçittir. Toros Dağlarının doğusunda bulunmaktadır. İç Anadolu’yu Çukurova’ya bağlayan en önemli tek geçittir. Geçide “Gülek” adı, dar kesimi yanında kalıntısı yükselen bir kaleyle, batısındaki köyden dolayı verilmiştir.  
  • İslam ordularının seferlerinde Müslüman akıncıları, Bizans topraklarına geçmek için bu özel geçidi kullanıp buraya “Darbec Selane” adını vermişlerdi.
Gülek Geçidi esas olarak Tarsus Çayının bir kolu olan Caket Suyunun açtığı vadide çok dik kayalar arasında güney-kuzey istikametinde 10 km uzanır. Yüksekliği 800 m ile 1200 m arasında değişen iki tepe arasındadır. Orta kesiminde genişliği 10 m’ye kadar düşer. Gülek Yolu Torosların en yüksek bölgesinden geçer.
  • Gülek Boğazı, Marmara ve Ege kıyılarını Torosların ötesindeki beldelere bağlanmasından dolayı çok önemlidir. Asrımızda Torosların arasına girip onu geçen bir demiryolu hattı kurulmuştur. Açılan tünel ve demir yolu Gülek Boğazının önemini kaybettirdi ise de, İkinci Dünya Savaşı sırasında artan trafik, önemini yeniden kazandırmıştır. Boğaz stratejik önemini hala muhafaza etmektedir.

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular