Tarihi Ünvanlar

 • Tarihi Ünvanlar

 

 • İslamiyet Öncesi, İlk Türk – Müslüman, Osmanlı Devleti, Atatürk Dönemi zamanında bazı sultan, han,  padişah, yönetici, komutan, lider vb. tarihe iz bırakmış önemli kişilere verilen Türk tarihindeki ünvanlar kpss ve benzeri sınavlarda soru olarak gelebilir.

  türk tarihindeki ünvanlar

 • Tarihi ÜnvanlarTürk Tarihinde kullanılan bazı önemli ünvanlar

 

 • Tarihi ünvanÜnvanın verildiği padişah / komutan / lider ..
 • Bağdat FatihiIV. Murat [Revan(Erivan) ve Bağdat Fatihi]
 • Balkan FatihiI. Murat
 • Hamidiye KahramanıRauf Orbay
 • Anafartalar KahramanıM. Kemal
 • Kutül Amare Kahramanı – Halil Kut Paşa
 • Edirne FatihiEnver Paşa
 • Medine MüdafiiFahrettin Paşa
 • Edirne MüdafiiŞükrü Paşa (Deli Şükrü Paşa)
 • Kudüs MüdafiiSelahaddin Eyyubi
 • Gelibolu FatihiSüleyman Paşa (Gazi Süleyman Paşa)
 • Ebul FethAlparslan ve  II. Mehmet (Melikşah içinde kullanılmıştır.)
 • Plevne KahramanıGazi Osman Paşa
 • Emir-i KebirUluğ Bey
 • Eğri FatihiIII. Mehmet
 • 18 Mart KahramanıCevat Çobanlı
 • Hadimul Harameyn-iş ŞerifeynI. Selim
 • Mekke Şerifi tarafından mübarek iki şehir olan Mekke ve Medine’nin koruyucusu manasına gelen bu ünvan I. Selim’e verilmiştir.
 • Türk tarihindeki diğer bazı önemli olabilecek  ünvanlarla ilgili bilgiler:
 • Şahzade – Şehzade Ünvanı: Padişahın oğlu anlamındaki şehzade ilk olarak I. Mehmet‘te kullanılmış daha sonra tüm padişah oğullarına verilmiştir.
 • Adli: Adil manasında kullanılmıştır. II. Beyazid, III. Mehmet ve II. Mahmut’a verilmiştir.
 • Ak Başlı: Ak başlıklı manasında verilen bir ünvandır. Aktimur’a verilmiştir.
 • Avcı: En önemli uğraşlarından olduğu için IV. Mehmet’e verilmiştir.
 • Ceddü’l Osman: Osmanlıların babası manasına gelen bu ünvan Süleyman Şah’a verilmiştir.
 • Cihandar: Dünyanın efendisi anlamındaki bu ünvan III. Selim’e verilmiştir.
 • Deli: I. Mustafa ve İbrahim için kullanılmıştır.
 • Fahreddin: Dinin övüncü manasındaki bu ünvan I. Osman’a verilmiştir.
 • Kanuni: I.Süleyman’a ve II. Mehmet’e verilmiştir.
 • Kürüşçü padişah: Yay gerdiren manasına gelen bu ünvan, çok iyi yay kullandığı için I. Mehmet için kullanılmıştır.
 • Sahib-ül Aşeret-il Kamilet (Saibül Aşeret’il Kamilet): On numarayı tamamlayan anlamındadır. Onuncu sultan olduğu için I. Süleyman’a verilmiştir.
 • Pehlivan: Şampiyon ve güreşçi manalarındaki bu ünvan, I. Mehmet’e verilmiştir.
 • Sarhoş: II. Selim için kullanılan bir ünvandır.
 • Sarı: Sarı ve Soluk II. Selim için kullanılmıştır.
 • Valide Sultan ünvanının başka bir kullanım şekli hilafet incisinin sedefi manasındaki sedef-i dürr-i hilafet‘tir.
 • Sofu: II. Beyazid için kullanılan bir ünvandır.
 • Sultanü’l Guzat: Gazilerin sultanı manasındaki ilk dönem ünvanıdır, I. Murat ve diğer padişahlara verilmiştir.
 • Yıldırım: I. Beyazıt için kullanılan bir ünvandır.
 • Yavuz: Yiğit manasında I. Selim için kullanılmıştır.
 • Muhteşem: Türkler tarafından kullanılmayan avrupalılar tarafından I. Süleyman’a verilen ünvandı.

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular