Talas Savaşı

 • TALAS SAVAŞI
 • Talas savaşı kimler arasında, ne zaman, önemi, yılı, tarihi hakkında bilgiler ve açıklamalar
 • Talaş savaşı tarihi: 751
 • Talas savaşı
 • Talas savaşı
 • Talas Savaşı ve öncesinde TÜRK-MÜSLÜMAN İLİŞKİLERİ:
 • Sasaniler Yıkıldı—> Müslüman araplar vs. Türkler komşu oldu.
 • 4 Halife dönemi Türk-Arap ilişkileri genel bakış
 • -Hz. Ömer döneminde Türkler ile müslüman arapların ilişkileri başladı
 • -Hz. Osman döneminde ilk Türk vs. Arap savaşları
 • -Emeviler döneminde En şiddetli Türk vs. Arap mücadeleleri yaşandı.
  • -Emevilerin Mevali(Köle) ırkçı tutumları yani arap olmayan müslümanları 2. sınıf görmeleri Türklerin müslümanlığa girmelerini geciktirdi
 • -Emeviler yıkıldı(750)—> Abbasiler kuruldu.
 • -Abbasiler döneminde ümmetçilik-islam kardeşliği politikası benimsendi.(Abbasiler bu dönemde islam dünyasının lideri konumundaydı ve emevilerin uyguladığı arap olmayan müslümanların 2.sınıf görüldüğü politikaları uygulamadılar bunun yerine dini islam olan herkes kardeşimdir düşüncesi benimsendi.)
 • TALAS SAVAŞI(751)
 • -Talas savaşının yaşandığı dönemde(750-751’li yıllarda) Çin, Talas nehrine kadar olan Orta Asya bölgesine hakim olmuştu.
 • -Kimi kaynaklara göre Türkler Araplardan yardım istemiş, kimisine göreyse Araplar ile Türkler ittifak kurarak sonuçta aynı saflarda yer alarak Talas Savaşında Çin’e karşı birleştiler.
 
 • Türk(Karluk,Yağma,Çiğil Türkleri)+Abbasi vs. Çin —>Çin kaybetti
 • Talas Savaşının Nedeni–> Orta Asyada Çin ile Abbasi Devletinin liderliğe soyunması
 • TALAS SAVAŞININ SONUÇLARI ve Talas savaşının önemi
 • -Talas savaşının en önemli sonuçlarından biri Orta Asya Çin egemenliğinden çıkmasıdır.
 • -Orta Asya müslümanlaşmaya başladı.
 • -Talas Savaşının önemi ve sonuçlarından bir başkası ise Türk vs. Arap mücadelelerinin sona ermesidir, Türkler Araplarla ticari, siyasal, askeri, ekonomik, dini alanlarda yer yer ortaklaşa hareket etmeye başladı.
 • Talas savaşı ile Türk-İslam tarihi başlamış oldu.
 • -Türkler Abbasilerin idari kademelerinde görev yapmaya başladılar.
 • -Kağıt Çin dışındada üretilmeye başlandı.
 • En önemli ve en geniş sonuçlarından biri ise, kağıt, matbaa, pusula, barut Çin’den sonra müslümanlarında kullanımına
 • –> sonrasındaysa haçlı seferleriyle müslümanlardan hristiyan dünyasında da kullanılmaya başlandı.
 
 • TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜNÜ KOLAYLAŞTIRAN SEBEPLER:
 • -İslam ahlak anlayışıyla Türk ahlak anlayışındaki benzerlikler Talas savaşı ve sonraki süreçte daha yoğun bir şekilde farkedilmeye başlandı.
 • -Gök tanrı inancında olan tek tanrı, kurban, ahiret, cennet-cehennem gibi inançların islamiyettede olması
 • -Türklerin fetih(Türk cihan hakimiyeti düşüncesi) siyaseti ile İslametteki Cihad anlayışı
 • -2 inançtada ruhban sınfının olmaması
 • -Yine ahlak dışındaki hoşgörü, eşitlik, dürüstlük gibi kavramların benzer olması
 • -Talas savaşıyla gelen ticari-siyasi ilişkilerin Türk ve Arap toplumlarını yakınlaştırması
 
 • TÜRKLERİN İSLAMİYETE KATKILARI:
 • Talas savaşı ile ivme kazanan Türklerin İslamiyete geçişi ve islamiyete katkılarından bazıları;
 • -İslamiyeti çok geniş alanlara yaydılar
 • -Halifelik makamını korudular, varlığının sürmesini sağladılar
 • -İslam kültürünün bazı kısımlarını geliştirdiler(Kümbet, külliye, çok kubbeli mimari gibi mimari ve diğer bazı alanlardaki katkıları)
 • -Müslüman birliğine destek oldular
 • -İslam dünyasının koruyuculuğu
 • -Abbasi halifesini koruyup iç isyanları bastırdılar.(İlk->Gazne Devleti 2.->Büyük Selçuklu Devleti)
 • -Anadoluda Bizansla mücadele ettiler
   
 • Yararlı Olabilecek Bağlantılar:

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular