Özel hukuk bölümleri nelerdir?

  • Olası kpss sorusu: Özel hukuk bölümleri nelerdir?
  • Özel hukuk Bölümleri (Dalları):
  • 1- Medeni Hukuk
  • 2- Borçlar Hukuku
  • 3- Ticaret Hukuku
  • 4- Devletler Özel Hukuku olmak üzere 4 tanedir.
  • Özel hukuk, birey ile bireyler arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır.
  • Özel hukuk bölümleri:
  • 1- Medeni Hukuk: Medeni hukukta geçerli olan temel ilkeler şunlardır:
  • Özel hukuk ilkeleri:
    • Dürüstlük (objektifiyi niyet): Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük ve iyi niyet kurallarına uymak mecburiyetindedir.
    • İyi Niyet: Kanunun iyi niyete hukuki sonuç bağladığı durumlarda iyi niyet varsayılmaktadır.
    • İspat Yönü: Kanunda aksine bir hüküm olmadıkça herkes iddiasını ispatla mükelleftir.
    • Hak Ehliyeti: Herkesin hak ehliyeti bulunmaktadır.
  • Özel hukuk bölümleri, alt dalları:
    • Kişiler Hukuku: Kişiler hukuku; bireylerin türlerini, ehliyetlerini, şahsi durumlarını, akrabalık ilişkilerini, yerleşim yerlerini vb. kapsayan özel hukuk alt dallarından biridir.
    • Aile Hukuku: Aile hukuku; nişanlanma, evlilik, boşanma, soy bağı, velayet, vesayet vb. (Evlenme yaşı 18, bazı durumlarda erkek 17 kadın 15’te olabilmektedir.) durumların dahil bulunduğu özel hukuk alt dallarından biridir.
    • Miras Hukuku: Miras hukuku; vasiyet, miras hükümleri benzeri hususları kapsayan özel hukuk alt dallarından birisidir.
    • Eşya Hukuku: Eşya hukuku ise, kişilerin eşyalar üzerindeki hak ve tasarruflarını düzenleyen özel hukuk alt dallarındandır.
  • 2- Borçlar Hukuku: Borçlar hukuku, vatandaşlık bilgisi kapsamında bireyler arasındaki borç ilişkisini düzenleyen hukuk alt dalıdır.
  • Borçlar hukukuna hakim olan ilkeler:
    • Nispilik ilkesi (Geçicilik): Nispilik ilkesi gereğince; borç ödendiği durumda sözleşme fesh olur.
    • İrade Özerkliği İlkesi
    • Sözleşme serbestliği ilkesi
    • Eşitlik
    • Şekil serbestliği: Bir sözleşmenin varlığının ispatı (yazıya dökülmesi)
    • Dürüstlük İlkesi (objektif-iyi niyet): kişi borcunu yerine getirirken dürüst davranmak zorunda olması durumu dürüstlük ilkesi gereğidir.
    • Kusurlu Sorumluluk İlkesi: Zarara sebep olma
    • Üçüncü Kişi Aleyhine Borç Kurulamaması ilkesi (Alacak üçüncü kişiden tahsil edilemez): Borç iki kişiyi bağlar.
    • Sözleşmelerde Karşılık (ivaz) ilkesi: Sözleşmelerde karşılıklı feragat edilmesi, vazgeçilmesi. Alacaklının alacağından, borçlunun borcundan vazgeçmesi ivaz ilkesi kapsamındadır.
    • Borçlunun Yerleşim Yerinde ifa (yerine getirme) ilkesi: Borçlanırken adres göstermek zorundadır.
    • Edim: Edim, borç ilişkisinde alacaklının borçludan isteyebileceği, borçlununsa yerine getirmekle yükümlü bulunduğu davranış olarak tanımlanmaktadır.
  • Çeşitli Zamanaşımı Süreleri
  • a) 10yıllık süre: Genel zaman aşımı süresidir. Kanunda aksine bir düzenleme yoksa 10 yıl geçmekle borç zaman aşımına uğrar.
  • b) 5 yıllık süre: Kira, sermaye faizleri, nafaka, otel, lokanta giderleri gibi durumlarda 5 yıllık zaman aşımı işler.
  • Zamanaşımı işlemeyen Durumlar
  • a) Çoçukların anne ve babalarına karşı alacaklarına velayet devam ettiği sürece
  • b) Eşlerden herbirinin diğerinde olan alacaklarına evliliğin devamı süresince
  • c) işçilerin işvereninden olan alacaklarına hizmet akdinin devamı süresince gibi durumlar…
  • 3- Ticaret Hukuku: Ticaret hukuku, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, ticari işletmeleri ve şirketleri düzenleyen hukuk bölümlerindendir.
  • Ticari işletme hukuku
  • Şirketler Hukuku
  • Kıymetli evrak hukuku (Örnek: çek, bono, poliçe…)
  • Deniz ticareti hukuku: Denizde gemilerde yolcu ve eşya taşıma işlemi düzenler.
  • Sigorta hukuku: (Örnek: Hayat sigortası, deprem sigortası…)
  • 4- Devlet Özel Hukuku: Devlet özel hukuku, bir yabancının yabancı devlette suç işlemesi durumunda hangi mahkemenin bakacağını belirleyen hukuk bölümlerindendir

six + one =

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular