Özel hukuk bölümleri nelerdir?

 • Olası kpss sorusu: Özel hukuk bölümleri nelerdir?
 • Özel hukuk Bölümleri (Dalları):
 • 1- Medeni Hukuk
 • 2- Borçlar Hukuku
 • 3- Ticaret Hukuku
 • 4- Devletler Özel Hukuku olmak üzere 4 tanedir.
 • Özel hukuk, birey ile bireyler arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır.
 • Özel hukuk bölümleri:
 • 1- Medeni Hukuk: Medeni hukukta geçerli olan temel ilkeler şunlardır:
 • Özel hukuk ilkeleri:
  • Dürüstlük (objektifiyi niyet): Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük ve iyi niyet kurallarına uymak mecburiyetindedir.
  • İyi Niyet: Kanunun iyi niyete hukuki sonuç bağladığı durumlarda iyi niyet varsayılmaktadır.
  • İspat Yönü: Kanunda aksine bir hüküm olmadıkça herkes iddiasını ispatla mükelleftir.
  • Hak Ehliyeti: Herkesin hak ehliyeti bulunmaktadır.
 • Özel hukuk bölümleri, alt dalları:
  • Kişiler Hukuku: Kişiler hukuku; bireylerin türlerini, ehliyetlerini, şahsi durumlarını, akrabalık ilişkilerini, yerleşim yerlerini vb. kapsayan özel hukuk alt dallarından biridir.
  • Aile Hukuku: Aile hukuku; nişanlanma, evlilik, boşanma, soy bağı, velayet, vesayet vb. (Evlenme yaşı 18, bazı durumlarda erkek 17 kadın 15’te olabilmektedir.) durumların dahil bulunduğu özel hukuk alt dallarından biridir.
  • Miras Hukuku: Miras hukuku; vasiyet, miras hükümleri benzeri hususları kapsayan özel hukuk alt dallarından birisidir.
  • Eşya Hukuku: Eşya hukuku ise, kişilerin eşyalar üzerindeki hak ve tasarruflarını düzenleyen özel hukuk alt dallarındandır.
 • 2- Borçlar Hukuku: Borçlar hukuku, vatandaşlık bilgisi kapsamında bireyler arasındaki borç ilişkisini düzenleyen hukuk alt dalıdır.
 • Borçlar hukukuna hakim olan ilkeler:
  • Nispilik ilkesi (Geçicilik): Nispilik ilkesi gereğince; borç ödendiği durumda sözleşme fesh olur.
  • İrade Özerkliği İlkesi
  • Sözleşme serbestliği ilkesi
  • Eşitlik
  • Şekil serbestliği: Bir sözleşmenin varlığının ispatı (yazıya dökülmesi)
  • Dürüstlük İlkesi (objektif-iyi niyet): kişi borcunu yerine getirirken dürüst davranmak zorunda olması durumu dürüstlük ilkesi gereğidir.
  • Kusurlu Sorumluluk İlkesi: Zarara sebep olma
  • Üçüncü Kişi Aleyhine Borç Kurulamaması ilkesi (Alacak üçüncü kişiden tahsil edilemez): Borç iki kişiyi bağlar.
  • Sözleşmelerde Karşılık (ivaz) ilkesi: Sözleşmelerde karşılıklı feragat edilmesi, vazgeçilmesi. Alacaklının alacağından, borçlunun borcundan vazgeçmesi ivaz ilkesi kapsamındadır.
  • Borçlunun Yerleşim Yerinde ifa (yerine getirme) ilkesi: Borçlanırken adres göstermek zorundadır.
  • Edim: Edim, borç ilişkisinde alacaklının borçludan isteyebileceği, borçlununsa yerine getirmekle yükümlü bulunduğu davranış olarak tanımlanmaktadır.
 • Çeşitli Zamanaşımı Süreleri
 • a) 10yıllık süre: Genel zaman aşımı süresidir. Kanunda aksine bir düzenleme yoksa 10 yıl geçmekle borç zaman aşımına uğrar.
 • b) 5 yıllık süre: Kira, sermaye faizleri, nafaka, otel, lokanta giderleri gibi durumlarda 5 yıllık zaman aşımı işler.
 • Zamanaşımı işlemeyen Durumlar
 • a) Çoçukların anne ve babalarına karşı alacaklarına velayet devam ettiği sürece
 • b) Eşlerden herbirinin diğerinde olan alacaklarına evliliğin devamı süresince
 • c) işçilerin işvereninden olan alacaklarına hizmet akdinin devamı süresince gibi durumlar…
 • 3- Ticaret Hukuku: Ticaret hukuku, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, ticari işletmeleri ve şirketleri düzenleyen hukuk bölümlerindendir.
 • Ticari işletme hukuku
 • Şirketler Hukuku
 • Kıymetli evrak hukuku (Örnek: çek, bono, poliçe…)
 • Deniz ticareti hukuku: Denizde gemilerde yolcu ve eşya taşıma işlemi düzenler.
 • Sigorta hukuku: (Örnek: Hayat sigortası, deprem sigortası…)
 • 4- Devlet Özel Hukuku: Devlet özel hukuku, bir yabancının yabancı devlette suç işlemesi durumunda hangi mahkemenin bakacağını belirleyen hukuk bölümlerindendir

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular