Özel hukuk bölümleri nelerdir?

 • Olası kpss sorusu: Özel hukuk bölümleri nelerdir?
 • Özel hukuk Bölümleri (Dalları):
 • 1- Medeni Hukuk
 • 2- Borçlar Hukuku
 • 3- Ticaret Hukuku
 • 4- Devletler Özel Hukuku olmak üzere 4 tanedir.
 • Özel hukuk, birey ile bireyler arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır.
 • Özel hukuk bölümleri:
 • 1- Medeni Hukuk: Medeni hukukta geçerli olan temel ilkeler şunlardır:
 • Özel hukuk ilkeleri:
  • Dürüstlük (objektifiyi niyet): Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük ve iyi niyet kurallarına uymak mecburiyetindedir.
  • İyi Niyet: Kanunun iyi niyete hukuki sonuç bağladığı durumlarda iyi niyet varsayılmaktadır.
  • İspat Yönü: Kanunda aksine bir hüküm olmadıkça herkes iddiasını ispatla mükelleftir.
  • Hak Ehliyeti: Herkesin hak ehliyeti bulunmaktadır.
 • Özel hukuk bölümleri, alt dalları:
  • Kişiler Hukuku: Kişiler hukuku; bireylerin türlerini, ehliyetlerini, şahsi durumlarını, akrabalık ilişkilerini, yerleşim yerlerini vb. kapsayan özel hukuk alt dallarından biridir.
  • Aile Hukuku: Aile hukuku; nişanlanma, evlilik, boşanma, soy bağı, velayet, vesayet vb. (Evlenme yaşı 18, bazı durumlarda erkek 17 kadın 15’te olabilmektedir.) durumların dahil bulunduğu özel hukuk alt dallarından biridir.
  • Miras Hukuku: Miras hukuku; vasiyet, miras hükümleri benzeri hususları kapsayan özel hukuk alt dallarından birisidir.
  • Eşya Hukuku: Eşya hukuku ise, kişilerin eşyalar üzerindeki hak ve tasarruflarını düzenleyen özel hukuk alt dallarındandır.
 • 2- Borçlar Hukuku: Borçlar hukuku, vatandaşlık bilgisi kapsamında bireyler arasındaki borç ilişkisini düzenleyen hukuk alt dalıdır.
 • Borçlar hukukuna hakim olan ilkeler:
  • Nispilik ilkesi (Geçicilik): Nispilik ilkesi gereğince; borç ödendiği durumda sözleşme fesh olur.
  • İrade Özerkliği İlkesi
  • Sözleşme serbestliği ilkesi
  • Eşitlik
  • Şekil serbestliği: Bir sözleşmenin varlığının ispatı (yazıya dökülmesi)
  • Dürüstlük İlkesi (objektif-iyi niyet): kişi borcunu yerine getirirken dürüst davranmak zorunda olması durumu dürüstlük ilkesi gereğidir.
  • Kusurlu Sorumluluk İlkesi: Zarara sebep olma
  • Üçüncü Kişi Aleyhine Borç Kurulamaması ilkesi (Alacak üçüncü kişiden tahsil edilemez): Borç iki kişiyi bağlar.
  • Sözleşmelerde Karşılık (ivaz) ilkesi: Sözleşmelerde karşılıklı feragat edilmesi, vazgeçilmesi. Alacaklının alacağından, borçlunun borcundan vazgeçmesi ivaz ilkesi kapsamındadır.
  • Borçlunun Yerleşim Yerinde ifa (yerine getirme) ilkesi: Borçlanırken adres göstermek zorundadır.
  • Edim: Edim, borç ilişkisinde alacaklının borçludan isteyebileceği, borçlununsa yerine getirmekle yükümlü bulunduğu davranış olarak tanımlanmaktadır.
 • Çeşitli Zamanaşımı Süreleri
 • a) 10yıllık süre: Genel zaman aşımı süresidir. Kanunda aksine bir düzenleme yoksa 10 yıl geçmekle borç zaman aşımına uğrar.
 • b) 5 yıllık süre: Kira, sermaye faizleri, nafaka, otel, lokanta giderleri gibi durumlarda 5 yıllık zaman aşımı işler.
 • Zamanaşımı işlemeyen Durumlar
 • a) Çoçukların anne ve babalarına karşı alacaklarına velayet devam ettiği sürece
 • b) Eşlerden herbirinin diğerinde olan alacaklarına evliliğin devamı süresince
 • c) işçilerin işvereninden olan alacaklarına hizmet akdinin devamı süresince gibi durumlar…
 • 3- Ticaret Hukuku: Ticaret hukuku, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, ticari işletmeleri ve şirketleri düzenleyen hukuk bölümlerindendir.
 • Ticari işletme hukuku
 • Şirketler Hukuku
 • Kıymetli evrak hukuku (Örnek: çek, bono, poliçe…)
 • Deniz ticareti hukuku: Denizde gemilerde yolcu ve eşya taşıma işlemi düzenler.
 • Sigorta hukuku: (Örnek: Hayat sigortası, deprem sigortası…)
 • 4- Devlet Özel Hukuku: Devlet özel hukuku, bir yabancının yabancı devlette suç işlemesi durumunda hangi mahkemenin bakacağını belirleyen hukuk bölümlerindendir

3 − 1 =

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular