Osmanlı'da Şerii ve Örfi Vergiler

 • Osmanlı’da Şerii ve Örfi Vergiler

 • Ösym’nin düzenleyeceği kpss ve benzeri sınavlarda, Tarih dersi kapsamında çıkabilecek Osmanlı Devleti’nde vergi çeşitleri, şerii ve örfi vergiler olarak ayrılmış şekilde aşağıdadır, umarım yararlı olur.
 
 • Şerii Vergiler:
 • Öşür Vergisi: Öşür vergisi; müslümanların ürünlerinden genellikle peşin olarak alınan 1/10 oranında vergidir.
 • Haraç Vergisi: Haraç vergisi; gayrimüslimlerin ürünlerinden genellikle peşin olarak alınan 2/10 oranındaki vergidir.
 • Cizye Vergisi: Cizye vergisi; gayrimüslimlerin askerlik yapmadıkları için ödedikleri can vergisidir.
 • Ağıl Vergisi: Ağıl vergisi; küçükbaş hayvanların barınakları için alınan vergidir.
 • Ağnam Vergisi: Ağnam vergisi; küçükbaş hayvanların 1/40 oranında alınan vergisidir.
 • Çifthane Vergisi: Çifthane vergisi (Kpss’de çıkmıştır.); Tebaanın, (Halk) bir çift öküzle, devlete ait tarlanın sürüldüğü kadarından alınan vergidir.
 • Çiftbozan Vergisi: Çiftbozan vergisi; 2 yıl üst üste mazeretsiz olarak tarlayı ekmeyenlerden alınan vergidir.
 • Geçit Vergisi: Geçit vergisi; Sürü sahiplerinden, özellikle de İstanbul içinden geçerken alınan vergidir.
 • İhtisab Vergisi: İhtisab vergisi; panayırlardan alınan vergidir, panayır vergisi olarakda geçer.
 • Maden Vergisi: Osmanlı’da madenlerden alınan vergidir. (En çok krom ve demir ithal edilmiştir.)
 
 • Örfi Vergiler:
 • İmbadiye Seferiye Vergisi: İmbadiye seferi vergisi; Osmanlı’nın düzenlediği seferler sırasında halktan alınan vergidir.
 • İmbadiye Hazariye Vergisi: İmbadiye hazariye vergisi ise barış zamanında alınan vergidir.
 • İane-i Cihad Vergisi: İane-i cihad vergisi; Osmanlı Halifesi cihad ilan ettiğinde, halktan alınan vergidir.
 • Derbend Vergisi (Derbent Resmi) : Derbend(t) vergisi; Osmanlı topraklarındaki geçitlerden alınan bir vergi çeşididir. 
 • Kürekçi Bedeli Vergisi: Kürekçi bedeli vergisi; Osmanlı sularındaki gemilerde görevli, kürek çeken, yelken açıp toplayan görevlilere ödenen ve halktan toplanan vergidir.
 • İzni Sefire vergisi: Osmanlı boğazlarından geçen gemilerden vergidir.
 • Avarız vergisi: Osmanlı’da olağanüstü durumlarda alınan vergi çeşidir.

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular