Osmanlı Tarihinde İlkler

Osmanlı Tarihinde İlkler

– Osmanlılar’ın ilk başkenti Söğüt’tür.

– İlk Osmanlı padişahı Osman Bey’dir.

– Bizans’la yapılan ilk savaş Koyulhisar Savaşı’dır. (1302) .

– Osmanlılarda ilk defa Beylik’ten devlete geçiş Orhan Bey zamanında olmuştur.

– Sikke adı verilen ilk Osmanlı parası Osman Bey Döneminde bastırılmıştır. İlk Osmanlı parasına Mangır ya da akçe de denmekteydi. İlk Osmanlı sikkesini Osman Gazi bastırmıştır. Bu gümüş para, 15 mm. çapında ve 0.68 gr. ağırlığındaydı. Basıldığı yer ve tarih belli olmayan bu paranın yüzünde “Darebe Osman Bin Ertuğrul” ibaresi yer almaktaydı. Elde mevcut olan en eski Osmanlı akçesi, ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi tarafından bastırılmıştır. Bu akçe 1327 (H. 727) tarihinde Bursa’da bastırılmıştır. Basılan akçenin bir tarafında Kelime-i Şehadet ile etrafında İslamiyet’in Dört Halifesinin isimleri, diğer tarafında ise Orhan bin Osman ve basıldığı yeri gösteren Bursa ismi, altında ise Orhan Gazi’nin beyliğe geçişinin üçüncü senesini işaret eden siyakat rakamı ile üç sayısı ve kenarlarında da paranın basıldığı yıl 727 ile Osmanlıların mensub oldukları Kayı boyunun damgası yer almaktaydı

– İlk Divan Teşkilâtı Orhan Bey tarafından kuruldu.

– İlk Osmanlı Vezirlik sistemi Orhan Bey zamanında kuruldu.

– İlk Osmanlı Veziri Alaaddin Paşa’dır.

– İlk Osmanlı kadısı Karacahisar’a tayin edilen Karamanlı Dursun Fakih’tir.

– İlk vakfı Orhan Bey kurdu.

– İlk düzenli ordu Orhan Bey tarafından kuruldu.

– Sipahi örgütü ilk kez Orhan Gazi döneminde kuruldu.

– İlk medrese İznik’te Orhan Bey tarafından kuruldu.

– Osmanlılarda ilk Kaptan-ı Derya Baltaoğlu Süleyman Bey’dir. .

– Osmanlılar’ın Rumeli’deki ilk üssü Çimpe Kalesi’dir. (1353)

– İlk kez Rumeliye geçiş Çimpe Kale’sinin alınmasıyla gerçekleşmiştir.

– Osmanlılara katılan ilk beylik Karesioğularıdır.(1354) Rumeli’ye geçişin ilk adımıdır.

– Osmanlılar’ın Rumeli’ye geçisi ilk defa Orhan Bey’in kardeşi Süleyman Paşa ile olmuştur. (1353)

– Osmanlılar Haçlılarla ilk defa Sırpsındığı Savaşı’nda karşılaştılar. (1364)

– Karamanoğulları ile ilk savaşı I. Murat yaptı.

– Topçu Ocağı ilk defa I. Murat zamanında kuruldu.

– Top ilk defa sesi ile düşmanı korkutmak amacıyla I. Kosova Savaşı’nda kullanıldı. (1389)

– Savaş alanında şehit düşen ilk Osmanlı Padişahı I. Murat’tır.(1389)

– Osmallılar’a Orta Avrupa’nın kapıları ilk defa Niğbolu Zaferi ile açıldı.(1396)

– İlk Acemi Ocağı I. Murat zamanında Çandarlı Halil Paşa tarafından kuruldu. (Devşirme Sistemi)

– İlk malî düzenlemeler I.Murat döneminde yapılmıştır. (Çandarlı Halil ve Kara Rüstem Paşa)

– Osmanlılar’da ilk mali teşkilat I.Murad zamanında kurulmuştur.

– İlk defa para ile toprak I. Murat döneminde Hamitoğullarından alınmıştır.

 

  – İlk defa çeyiz olarak toprak I. Murat döneminde alınmıştır.Kütahya, Simav, Emet.

– Osmanlı tarihinde İstanbul ilk defa Yıldırım Bayezid tarafından kuşatıldı.1391

– Yıldırım Bayezid yıldırım lakabını Niğbolu Savaşı’nda almıştır.

– Osmanlı Devleti’nde ilk tershane Yıldırım Bayezid devrinde Gelibolu’da oluşturulmuştur.  

  – İlk kez kavuk giyen Osmanlı padişahı 1.Bayezid’tir.

– İstanbul’un kuşatılmasında yapılan ilk hisar Anadolu (Güzelce) Hisarı’dır.

– Anadolu Türk birliği ilk defa Osmanlı Tarihi’nde ilk defa Yıldırım Bayezid tarafından sağlanmıştır.

– Anadolu’da Türk birliği Osmanlı Tarihi’nde ilk defa Ankara Savaşı’ndan sonra bozuldu. (1402) Dağılma tehlikesi geçirdi.

– Osmanlılarda ilk taht kavgaları Fetret Devri’nde (1402-1413) olmuştur.

– İlk deniz savaşı Çelebi Mehmet zamanında Venediklilerle yapılmıştır.(1416)

– Osmanlı Devleti’nde Fetret Devri’nden sonra birliği sağlayan ve ikinci kurucusu Çelebi Mehmet’tir.

– Osmanlılarda ilk ciddi isyan Şeyh Bedrettin isyanıdır.

– ilk cülus bahşişi 1389 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından, Kosova‘da dağıtılmıştır.

– Kendi isteğiyle tahttan inen ilk padişah II. Murat’tır.

– Balkanlarda yapılan ilk anlaşma Edirne-Segedin Anlaşması’dır.

– Osmanlı, Balkanlarda Edirne-Segedin Anlaşması ile ilk kez sınır belirlemiştir.Tuna Nehri.

– İlk kez Osmanlı tahtına iki kez çıkan padişah II.Murat, son kez çıkan II. Mustafa’dır.

– II. Kosova Savaşı’ndan sonra Avrupalılar ilk kez Osmanlıları Balkanlardan atamayacaklarını anlamışlardır.

– İstanbul feth edilmeden önce 16 kez kuşatılmış fakat alınamamıştır.

– Osmanlı Devleti’nde en fazla padişahlığı Kanuni Sultan Süleyman yapmıştır.(46 yıl)

– Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan ilk resmi antlaşma Amasya Antlaşması’dır. (1555)

– Osmanlı Devleti’nde ekberiyet sistemi ilk defa I.Ahmet devrinde uygulanmıştır.

– İlk bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından düzenlenmiştir.

– Osmanlı Devleti’nin toprak kaybettiği ilk antlaşma Karlofça’dır. (1699)

– İlk posta teşkilatı Lale devri’nde oluşturuldu.

– İlk itfaiye teşkilatı Lale devri’nde oluşturuldu.

– İlk kağıt fabrikası Lale devri’nde Yalova’da açıldı.

– Matbaa ülkemize ilk kez Lale devri’nde gelmiştir.

– İlk çiçek aşısı Lale devri’nde yapıldı.

– İlk kumaş fabrikası Lale devri’nde İstanbul’da açıldı.

 

– Osmanlı Devleti ilk tazminatı Rusya’ya vermiştir. (1774 Küçük Kaynarca Antlaşması)

– Osmanlı padişahının yetkilerini sınırlayan ilk belge Sened-i İttifak’tır. (II. Mahmut)(1808)

– İllere ilk kez vali gönderilme II.Mahmut zamanında başlamıştır.

– İlk nüfus sayımı II.Mahmut zamanında yapılmıştır.

– Müsadere usulü ilk kez II.Mahmut zamanında kaldırılmıştır.

– Osmanlı Devleti ilk borcu Kırım Savaşı sırasında İngiltere’den almıştır.

– Azınlıklara ilk defa siyasal haklar Islahat Fermanı ile verilmiştir(1856)

– Osmanlı Devleti padişahlarından piyanist olan ilk ve tek padişah V.Murat’tır.

– Osmanlı Devleti’nde en fazla padişah ismi Mehmed’tir.

– Osmanlı Devleti’nin Afrika’da kaybettiği ilk toprak parçası Cezayir’dir.

– Osmanlı Devleti’nin Afrika’da kaybettiği en son toprak parçası Traplusgarp’tır.

– Osmanlı Devleti’nin son halifesi Abdülmecid’tir.

 1. Merve 26/02/2014
  teşekkürler bilgiler için
 2. a.ozkan3834 22/09/2015
  teşekkürler..
 3. ergne 30/10/2017
  Bilgiler yanlış. İlk cülus 1.murat son Halife vahdettin6.mehmet halifelik 1924 kaldırıldı -.-
 4. kpssdelisi KPSS Delisi 31/10/2017
  Merhaba ergne,

  -Son halife Abdulmecid'tir yanlışlık yok.

  Vahdettin 1918'de tahta geçmiş ve abdülmecid veliaht ilan edilmiştir. 1 kasım 1922'de saltanat kaldırılmış, akabinde 18-19 kasım 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisince Abdülmecid halife seçilmiştir. Sonrasında bu görev, Cumhuriyet ilkeleriyle bağdaşmayacağından 3 Mart 1924'te Tbmm halifeliği kaldırmış ve Osmanlı hanedanının Türkiye sınırları dışına çıkarılmasına karar vermiştir.


  -İlk cülus bahşişi ise bazı kaynaklarda arkadaşın yazdığı gibi I. Bayezid ve Devlet Hatun’un oğlu Çelebi Mehmet zamanında verildiği yazmaktadır.

  Ancak bu bilgi yanlıştır haklısın düzelttim fakat dediğin gibi 1. Murat değil,

  bazı kaynaklarda Fetret devrinde en küçük kardeş Çelebi Mehmet, Şeyh Bedreddin önderliğindeki Osmanlı'nın İlk Dini İsyanını bastırırken ve büyük kardeşi Musa'nın değil kendisinin tahta çıkmasına yardımcı olan askerlere tahta çıktığında bahşiş vermiştir diye anlatılır ve İlk bahşişi I. Bayezid ve Devlet Hatun’un oğlu Çelebi Mehmet verdi diye kabul eder. Arkadaşta bu kaynaklardan çalıştığı için Çelebi Mehmet diye yazdı sanırım ancak Çelebi Mehmet'in babası ilk cülusu dağıtandır.

  Cüluş adı altındaki ilk bahşiş Çelebi Mehmet'in babası I. Bayezid (Yıldırım Bayezid) tarafından 1389 yılında, Kosova‘da dağıtılmıştır. Ardından cülus bahşişi dağıtılması Fatih Sultan Mehmet tarafından kanunlaştırılmıştır. Ayrıca Cülus Bahşişi ile ilgili detaylı bilgiler için bakabilirsiniz; http://kpssdelisi.com/question/osmanlida-culus-culusiye-ve-culus-bahsisi/

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular