Osmanlı Devleti'nin İlk Dış Borcu, Kırım Harbi

  • Osmanlı Devleti’nin İlk Dış Borcu
  • Kırım Harbi, 1853-1856 yılları arasında Osmanlı Devleti ile Ruslar arasındaki savaştır.
  • Avrupalı Devletler, Rusya’yı Avrupa ve Akdenizin dışarısında tutmak, sömürge yollarını korumak niyetindelerdi ve bu sebeplerle Kırım Harbinde Osmanlı Devletinin yanında yer almışlardır.
  • Fransa, Birleşik Krallık (İngiltere), PiyemonteSardinya (İtalya’nın birliğini kurmadan önceki hali) Osmanlı saflarında yer almıştır.
  • Bu savaşta Osmanlı Devleti yenen tarafta yer almasına rağmen savaştan büyük kayıplarla çıkmıştır, İngiltere’denBirleşik Krallıktanilk kez dış borç alan Osman Devleti, İmparatorluğu bir borç batağına sürükleyecek ödeyebileceğinden daha fazla borç almıştır.
  • Neticede borçlarını ödeyemeyerek II. Abdülhamit Döneminde Düyunu Umumiye İdaresi kurulmuş ve avrupalı devletlerin mali denetimi altına girerek ekonomik bağımsızlığını kaybetmeye başlamıştır.
Osmanlı Devleti'nin ilk dış borcu
  • Osmanlı Devleti’nin İlk Dış Borcu, Kırım Harbi
 

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular