Osmanlı Devleti’nde önemli bazı dergi ve gazeteler

Ösym’nin kpss ve benzeri sınavlarda sorabileceği Osmanlı dönemindeki bazı önemli dergi ve gazeteler.  

Demet dergisi : Osmanlı Devleti’nde 1908’de yayın hayatına başlayan, kadınların mesleki açıdan sınıflandırılmalarına tepki göstermiş bir dergidir. Halide Edip, İsmet Hakkı, Fatma Müzehher benzeri kadın yazarların yazıları bulunmaktadır.  

Şüküfezar (Çiçek bahçesi) dergisi: 1886 yılında sahibi ve yazar kadrosunun tamamı kadın olan dergidir.  

Tanin gazetesi: II. Meşrutiyet ilanının akabinde Tevfik Fikret, Hüseyin Kazım ve Hüseyin Cahit tarafından çıkarılan gazetedir.  

Vakayıtıbbiye dergisi: 1850’de yayıma başlayan ilk Türk dergisidir.  

Terakkimuhaderrat (Kadınların Yükselişi) dergisi: Osmanlı Devleti’nde 1869’da çıkarılan ilk kadın dergisidir.          

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Bu Konuları Okudunuz mu?

Ya Çıkarsa?

  • Kpss Alan Ders Notları
  • KPSS Delisi / iletişim
  • 365 günlük bir yıldaki Cumartesi ve Pazar günleri sayısının toplamı en çok kaçtır?
  • Answer for Sınıfta söz almaktan çekinen bir öğrencinin söz alma davranışını daha sık göstermesi için öğretmenin izleyeceği aşağıdaki yöntemlerden hangisinin en az etkili olması beklenir?
  • Answer for Aşağıdakilerde hangisi, diğer değişkenler sabitken, bir malın fiyatı arttığı zaman gelir sabit bırakıldığı için gelirin satın alma gücünde meydana gelen azalma ve buna bağlı olarak satın alın­mak istenen mal ve hizmet mik­ta­rı­­nın azalmasını ifade etmek­tedir?
  • I. Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi II. Sivas Gök Medresesi III. Mardin Artuklu Sarayı Yukarıda verilen mimari eserlerden hangileri Anadolu'daki sivil mimari örnekleri arasında gösterilemez? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
  • Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular