Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Medeniyet

I. Divan-ı Saltanat II. Bab-ı Ali III. Divan-ı Hümayun IV. Meclis-i Mebusan Osmanlı Devleti’nde yukarıdakilerden hangilerinde devlet işleri görüşülmüştü? A)Yalnız I B) İ ve II C) II, III ve IV D) I, II ve IV E) 1,11 ve III
 1. Mustafa 16/02/2014
  C şıkkı

2 Cevap

KPSS Delisi 15/02/2014
Herkese Açık Konu
 • Meclis-i Mebusan Meclis-i Mebusan Osmanlı İmparatorluğu’nda, 23 Aralık 1876 tarihli Anayasa’ya (Kanuni Esasi) göre kurulmuş ve I. Meşrutiyet ve II. Meşrutiyet dönemlerinde görev yapmıştır
 • Seçilmiş parlamenterlerden oluşmakta ve padişah tarafından atanan üst kamara üyelerinin oluşturduğu Ayan Meclisiyle birlikte, Genel Parlamentoyu (Meclis-i Umumîyi) oluşturmaktaydı.
 • Bab-ı Ali Bâb-ı Âli ya da basitleştirilmiş şekli ile Babıali, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Sadrazamlık binasına ve daha geniş anlamıyla da Osmanlı Hükümeti’ne verilen isimdi.
 • Günümüz Türkçesinde Yüce Kapı anlamına gelen bu terim aynen tercüme edilerek diğer dünya dillerine de girmiştir.
 • Cumhuriyet döneminde Babıali binası, İstanbul ilinin Vilayet Konağı’na dönüştürüldü ve halen de bu amaçla kullanılmaya devam etmektedir.
 • Babıali’nin bir başka anlamı da Türkiye’nin basın dünyasına verilen adıdır.
 • Dîvân-ı Hümâyun  eskiden İslam devletlerinde, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kuruldur.
 • Başlangıçta bir devlet dairesi olan divan, İrandevlet geleneğinin de etkisiyle sonradan kurul biçimine dönüştü. Dîvân-ı Saltanat İlk Türk-İslam devletlerinde özellikle de Büyük Selçuklu Devleti’nde önemli konuların görüşüldüğü, önemli devlet konuları hakkında kararların verildiği en büyük divana (meclise) Divan-ı Saltanat (Divan-ı Ali) denirdi.
 • Divanı saltanat
#1
 1. kpsssoru 16/02/2014
  verdiğin bilgilerde dikkat edersen Divanı Saltanat Osmanlıda değil B.Selçuklu Devleti kapsamında cevap C şıkkı

Üye Olmayan Kpss Delisi(ip'si gizlendi) 16/02/2014
Herkese Açık Konu
Divanı Saltanat Büyük Selçuklularda diğerleri Osmanlıda Cevap C
#2

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun