Osmanlı Devletinde hangisi için devlet hazinesinden ödeme yapılmazdı?

A-Kapıkulu askerleri B-Tımar sahipleri C-Cülus bahşişi D-Bayındırlık giderleri E-Savaş harcamaları

1 Cevap

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun