Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Meslek Tanıtımı

  • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün Amacı: Moleküler biyoloji ve genetik programının amacı, genetik ve biyoteknoloji alanında eğitim ve araştırma yapmaktır.
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik öğrenimi görenlerin, gelişmiş ülkelerin yeni teknolojik hedeflerine ulaşabilmesinde ciddi bir lokomotif güç olacağı yadsınamaz bir gerçektir. Öte yandan ülkemizdeki moleküler biyoloji ve genetik bölümü eğitimi iyi düzeyde sayılabilecekken ülke imkanları henüz gelişme aşamasındadır.
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Dersleri, Ders içeriği: Moleküler biyoloji ve genetik bölümünde biyoloji, kimya, matematik, ve bilgisayar gibi genel derslerin yanı sıra elektrik ve manyetizma, mikrobiyoloji, fizyoloji, kök hücre biyolojisi, gen moleküler biyolojisi, gen mühendisliği uygulamaları benzeri dersler okutulmakta, staj ve bitirme projeleri yaptırılmaktadır.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunlarının Kazandıkları ÜnvanMoleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları ne iş yapar ? : Moleküler biyoloji ve genetik programını bitirenlere “Biyolog” ünvanı verilmektedir. Moleküler biyologlar hastanelerde, sağlık koruma enstitülerinde, ıslah merkezlerinde, ilaç endüstrisinde görev alırlar ve laboratuvarlarda özellikle hücrelerin incelenmesi, genetik yapısının özümlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yaparlar.
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü İş olanakları, Çalışma Alanları: Moleküler biyologlar üniversitelerin, fen, tıp, ziraat, eczacılık ve veterinerlik fakültelerinde akademisyen olabilirler, TÜBİTAK gibi resmi kurumlarda ve ilaç endüstrisinde araştırmacı, çeşitli sağlık kuruluşlarının laboratuvarlarında yönetici olarak görev alabilirler.
  • Bu bölümün esas amacı, uluslararası düzeyde bilim adamı yetiştirmek olup öğrencilerini bu amacı gerçekleştirecek bireyler olarak yetiştirmeye çalışmaktadır.
  • Üniversite Taban Puanları için -> Üniversite Taban Puanları (Açılan sayfadan istediğiniz yılın Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü üniversite taban puanları na ulaşabilirsiniz.)
  • Kpss Atama Puanları ve Taban Puanları için -> Kpss Atama ve Taban Puanları (Açılan sayfadan istediğiniz yılın Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kpss atama taban puanları na ulaşabilirsiniz.)

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular