Misakimilli Kararları

Misaki Milli Kararları (28 Ocak 1920)  

Akılda daha kolay kalabilmesi için öncelikle misaki milli kararlarını şu şekilde kodlayarak düşünebilirsiniz.  

KABSAR  

(K)apitilasyonlar

(A)zınlıklar  

(B)oğazlar  

(S)ınırlar  

(A)raplar  

(R)eferandum  

– Siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olacak sınırlandırmaların kaldırılması gerekmektedir. Hissemize düşecek dış borçların ödenmesi de bu esasa uygun olacaktır.  

Osmanlı’nın avrupalılara verdiği imtiyazlar ve kapitülasyonlara ilk defa karşı çıkılmıştır.  

– Azınlık hakları komşu ülkelerdeki müslümanlara tanınan haklar dahilinde olacaktır.

Devlet ve millerin eşitliği vugulanmıştır. Komşu ülkelerde kalan müslüman hakları korunmaya çalışılmıştır.  

– İstanbul ve Marmara’nın güvenliği sağlanırsa Boğazlar Uluslararası ticaret gemilerine açık tutulabilir.  

Boğazların Türk denetiminde olması gerekliliği vurgulanmıştır.  

– Batı Trakya’nın hukuki durumunun belirlenmesi halkın tam bir özgürlükle vereceği kararlara uygun olmalıdır.  

Wilson ilkeleri dikkate alınarak bölgede Türklerin çoğunluk olduğu açıklanmıştır.  

Mondros Mütakeresinin imzalandığı gün işgal altındaki Arap memleketlerinin durumu yöre halkının serbestçe vereceği oya göre belirlenecektir. Bunun dışında kalan o gün işgal edilmemiş Türk ve müslüman çoğunluğun bulunduğu bölgelerin tümü bir bütündür parçalanamaz.  

Ulusal sınırlar içerisinde vatanın bütünlüğü ilk defa Erzurum Kongresinde belirtilmiş, Sivas Kongresinde tekrar onaylanmıştır. Erzurum ve Sivas Kongrelerine dayanılarak Türk Devletinin milli sınırları belirlenmiştir. Mebuslar meclisi tarafından alınan bu karar gün şartlarından dolayı bazı tavizler verilerek TBMM tarafından gerçekleştirilmiş ve bugünkü Türkiye sınırları çizilmiştir.  

– Halkın oyları ile anavatana katılan üç sancakta (Elviye-i Selase yani Kars, Ardahan, Batum) gerekirse tekrar halkoyuna başvuralacaktır.

Bu şehirlerde Türk nüfusun çoğunluk olduğu vurulanmıştır.                                                  

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular