Milli mücadele dönemindeki, fazla bilinmeyen gizli gruplar ve teşkilatlar

Milli mücadele döneminde vatanın kurtuluşu için kurulmuş, gizli istihbarat ve milli mücadele yanlısı grup ve teşkilatlar:  

Bu gizli grup ve teşkilatların pek çoğu çok fazla bilinmesede milli mücadele döneminde istihbarat sağlama, milli yapılanma ve vatanın kurtuluşu adına çaba göstermişlerdir. Bu gruplar ösymnin yapacağı sınavlarda soru olarak gelebilir. (Aşağıdaki milli mücadele yanlısı gizli grup, cemiyet ve teşkilat isimleri ve bilgiler milli istihbarat teşkilatının halka açık paylaştığı bilgilerden derlenmiştir. )  

– Karakol Cemiyeti (Gizli karakol)  

– Zabitan Grubu

Zabitan grubu, milli karakol cemiyetinin devamı niteliğindedir. İlk başlarda vatan kurtuluşuna hizmet etmekteyken ilerleyen süreçte hamza grubuyla rekabete girişmiş, mensupları görevlerini ifşa etmeye başlamış ve bünyesindeki bazı subaylar itilaf devletlerine hizmet etmeye başlamıştır.

 

İngiliz ajanı, Hintli Mustafa Sagir’in Zabitan grubununda kullandığı karakol cemiyeti mührü ile mühürlenmiş bir belgeyle İneboluya çıkmış, 29 Kasım 1920’de onuncu kafkas fırkası sabık kumandan Yarbay Kemal Bey ile anadoluya hareket etmiş, 11 Aralık 1920’de Ankaraya gelerek Mustafa Kemale suikast tertip edeceği anlaşılmış ve tutuklanmıştır. 23 Mayıs 1921de Ankara İstiklal Mahkemesinde yargılanmış ölüm cezasına çarptırılmıştır. 1 gün sonraysa idam edilmiştir.

 

 

 

– Yavuz grubu  

– Hamza grubu  

– Mücahid grubu  

– Muharip grubu  

– Felah grubu  

– İmalat-i Harbiye Grubu  

– Muavenet-i Bahriye Grubu

– Namık grubu

– Ferhad grubu  

– Kerimi Grubu  

– Fethiye Deniz grubu  

– Askeri Polis (Ayn-Pe) Teşkilatı  

– Müsellah Müdafaa-i Milliye Grubu (M.M. grubu, Mim mim grubu)  

– Tedkik heyeti amirlikleri  

– Geçit teşkilatı                                                

  1. Vuvuzela’in profil fotoğrafıVuvuzela KPSS Delisi Vuvuzela’in profil fotoğrafı16/03/2016

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Bu Konuları Okudunuz mu?

Ya Çıkarsa?

  • Konu Anlatımı Tarih – XX.yy Osmanlı Devleti / 1. Dünya Savaşı 19
  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı İlanı
  • Değirmencilik Bölümü Meslek Tanıtımı
  • Answer for Öğretme-öğrenme sürecinde, eleştirici ve yargılama olmaksızın bir konu üzerindeki düşüncelerin yüksek sesle dile getirilmesi esasına dayanır. Yaratıcı düşünmeyi geliştirmeye ve seçenek üretmeye yöneliktir. Bu teknik aşağıdakilerden hangisidir?
  • Answer for Aşağıdakllerden hangisi Türkiye'deki göllerin tatlı ya da acı olmasında etkili değildir? A) iklim özellikleri B) Arazi yapısı C) Gölün gideğeninin olup olmaması D) Göle dökülen akarsu sayısı E) Yükselti
  • Answer for Şu kpss puan türleriyle ilgili bilgi verebilirmisiniz ne kadar karışık puan türleri var öyle..
  • Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular