Milli mücadele döneminde basın yayın,gazete ve dergiler

Milli mücadele dönemindeki basın ve yayın kuruluşları, ulusal mücadeleyi destekleyen ve mücadeleye karşı olan basın organları, gazete ve dergiler.  

Ulusal mücadeleyi destekleyen basın yayın kuruluşları, gazete ve dergiler:

İrade-i Milliye : Ulusal mücadelenin sözcülüğünü yapan ilk gazetedir. İlk yazılarını M.Kemal yazmıştır. Atatürk, bu gazete için “Benim gazetem” deyimini kullanmıştır.  

Hakimiyet-i Milliye: Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti adına çıkarılmıştır. Tbmm’nin yarı resmi basın organıdır. Cumhuriyet ilanından sonra “Ulus” adını almıştır.

Örgüt gazetesi: Afyonda 1917’de çıkarılmıştır. İzmir işgali ile önce Konya sonra Ankaraya taşınmıştır.  

Açıksöz Gazetesi: 1919’da Kastamonu’da çıkarılmıştır. Kuzey illerinin en etkin yayın organıdır.  

Albayrak Gazetesi: 1919’da Erzurum’da kurulmuştur. İttihat ve Terakkinin yayın organı olarak kurulmuştur. Rusların Erzurum işgaliyle Vilayeti Şarkiye işgal olunamaz sloganıyla çıkmıştır.  

İzmir’e Doğru: Balıkesir merkezli  

Yeni Adana: Adana  

İstikbal: Trabzon  

Emel : Amasya  

Ahali: Edirne  

Küçük mecmua dergisi  

Sebilürreşşad Dergisi

Anadolu Ajansı: 1920’de Türk kamuoyunu yanlış yollara sürükleyerek, ulusal mücadeleye zarar veren iç ve dış propogandaları bertaraf etme amacıyla kurulmuştur.  

Ceride-i Resmiye: 1920’de yayına başlayan resmi gazetedir. Tbmm hükümetinin yarı resmi gazetesi olarak haftada bir çıkarıldı.   Tbmm’nin yaptığı atamalar, genelgeler ve yasaklar yayınlanırdı. Cumhuriyetin ilanından sonra “Türkiye Cuhuriyeti Resmi Gazetesi” adı ile çıkarıldı.  

 

Milli mücadeleye karşı olan basın yayın organları:

(Aşağıdakilerin hepsi İstanbul merkezlidir.)  

Alemdar  

Peyam-ı Sabah  

Türkçe İstanbul  

Aydede Dergisi

Ümit Dergisi        

                   

İstanbul basınından milli mücadeleye destek olanlar

Tasvir-i Efkar

Vakit  

İkdam  

İleri  

Yenigün        

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Bu Konuları Okudunuz mu?

Ya Çıkarsa?

  • Answer for Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet
  • Answer for İslam dininde ölümden sonra ebedi hayatın başladığına inanılır.Burada adı geçen ölüm öğrenme psikolojisinde nasıl tanımlanır?
  • Answer for Aşağıdakilerde hangisi, diğer değişkenler sabitken, bir malın fiyatı arttığı zaman gelir sabit bırakıldığı için gelirin satın alma gücünde meydana gelen azalma ve buna bağlı olarak satın alın­mak istenen mal ve hizmet mik­ta­rı­­nın azalmasını ifade etmek­tedir?
  • Answer for Mustafa Kemal, Anadolu'da yapmış olduğu bağımsızlık hareketini, " Ya istiklal, Ya Ölüm" parolasıyla başlatmıştır. Mustafa Kemal, yukarıda verilen sözü hangi olaydan sonra gündeme getirmiştir?
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • Beldelerin isimleri nasıl değiştirilmektedir?
  • Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular