Mezopotamya Uygarlıkları (Mezopotamya medeniyetleri) Hakkında Bilgi

 • Mezopotamya Uygarlıkları (Mezopotamya medeniyetleri) Hakkında Bilgi
 • Mezopotamya uygarlıkları, mezopotamya medeniyetleri
 • Mezopotamya uygarlıkları – Eski Mezopotamya Tarihi – Sümerler, Akadlar, Babiller, Asurlar – Asurlular, Elamlar – Elamlılar, Susarlar, Kassitler
 • Mezopotamya nedir? Ne demektir? Kelime Anlamı:
 • Mezopotamya, kelime anlamı olarak Yunanca‘da ve Asurca‘da “iki ırman arasında kalan bölge” manasına gelmektedir.
 • Mezopotamya neresidir? , Mezopotamya Bölgesinin ve Mezopotamya Uygarlıklarının Önemi:
 • Mezopotamya; Güneydoğu Anadolu Bölgesinden, Basra Körfezine kadar uzanan; Fırat ve Dicle akarsuları arasında kalan, verimli topraklara sahip olan bölgedir. Mezopotamya bölgesinin verimli olması, önemli göç yolları üzerinde bulunması, mezopotamya bölgesinin ikliminin elverişli olması ve bu bölgedeki Dicle (Tigris) ve Fırat (Euphrates) nehirlerinden sulama yapılabilmesi gibi önemli hususlar sayesinde; bu bölgede çok önemli ve büyük uygarlıklar kurulmuştur. Özellikle, bölgede bulunan zengin petrol yatakları, günümüzde hala ülkeler arası çıkar çatışmalarının yaşanmasına sebep olmaktadır. Mezopotamya uygarlıkları; Anadolu, Mısır ve Ege medeniyetlerini etkilemiştir.
 • Mezopotamya uygarlıkları hangileridir?
 • Mezopotamya coğrafyasında hüküm sürmüş, Eski Mezopotamya Tarihini oluşturan ilk çağ uygarlıkları; Sümerler, Akadlar, Babiller, Asurlar, Elamlar ve Kassitler‘dir.
 • Mezopotamya Uygarlıkları Haritası:
 • Mezopotamya uygarlıkları haritası
 • Kuzey ve Güney Mezopotamya Haritası, Mezopotamya Uygarlıkları Haritası
 • Sümerler Medeniyeti:
 • Sümerler Kimdir? Sümerler Hakkında Bilgiler: MÖ 4000MÖ 2000 tarihleri arasında Güney Mezopotamya‘da hüküm sürmüş, diğer mezopotamya medeniyetlerininde temelini atan, Orta Asya kökenli, birbirinden bağımsız şehir devletleri (Ur, Uruk, Lagaş, Nippur, Kiş, Urnamu, Eridu, Girsu) şeklinde yaşamış büyük bir medeniyettir.
 • Sümerlerin eserleri, Sümer başlığı, ilginç ve gizemli sümer eserleri, yazıtlar
 • Sümerlerin eserleri, Sümer başlığı, ilginç ve gizemli sümer eserleri, yazıtlar
 • Birbirinden bağımsız olan bu şehir devletlerini, Ensi veya Patesi (Lugal) denen rahip / kral ‘lar yönetmekteydi. (Sümerler döneminde 20 civarı çok büyük, toplamda 35 adet büyük şehir bulunmaktaydı.
 • Milattan önce 3500’lerde Sümerler çivi yazısını bulmuşlardır.
 • Dünya tarihindeki ilk yazılı hukuk kuralları Sümerler tarafından yazılmıştır. (Tarihteki ilk yazılı hukuk kuralları) Tarihteki bu ilk yazılı kurallar, Lasamtuhgaş Kralı Urukagine tarafından oluşturulmuş ve “fidye ve bedel” üzerine dayalıydı.
 • Sümerler; dört işlemi bulmuşlar, çarpma ve bölme işlemleri için cetveller hazırlamışlar yetmemiş dairenin alanını hesaplamışlardır. (Sümerler; Matematik ve geometri alanında ilerlemişlerdir.)
 • Bir ayı 30 gün, bir yılı ise 360 gün olarak hesaplamışlar; Astronomi ve astrolojide gelişmişlerdir. (Sümerler, burçlarıda bulmuşlardır.) Dünyada ilk kez ay yılı hesabına göre hazırlanmış ay takvimini oluşturmuşlardır. Burçları bulan medeniyettir.
 • Dönemleri ve çevre şartları gereği taş yapı kullanamadıkları için (Daha çok kerpiç, toprak vs.) mimari eserleri günümüze kadar gelememiştir.
 • Sümerler, Akadlar tarafından yıkılmışlardır. Milattan önce 2530-2450 yılları arasında Elamlılar, Sümerlere saldırmış; Ardından gelen Akadlıların akınları ise Sümerler için sonun başlangıcı olmuştur. Akad Kralı Sargon, milattan önce 2334-2279 yılları arasında Sümerlerle savaşmış ve yenilen Sümer Uygarlığı kendini toparlayamayarak yıkılmıştır.
 • Sümerlerin Önemli Edebi Eserleri: Sümerler; Gılgamış Destanı, Yaradılış Destanı ve Tufan Hikayesi ‘ni kaleme almışlardır.
 • Sümerlerin Dini İnanışları: Çok tanırılı inanışları vardır. Hemen hemen her şehirde ayrı bir tanrıya inanılır, her şehirde en az 1 tapınak bulunurdu. Ziggurat denen çok katlı mabedleri vardır.
 • Sümerler, ziggurat örneği
 • Sümerler, ziggurat örneği
 • Sümerler Haritası: Güney mezopotamyada uygarlık kurmuş Sümerlerin, mezopotamyada tam olarak yaşadığı bölgeye yukarıdaki haritadan bakabilirsiniz.
 
 • Akadlar Medeniyeti
 • Akadlar Kimdir? Akadlar Hakkında Bilgiler: Akadlar, Arap yarımadasından, mezopotamya’ya gelmişlerdir. “Akad” ve “Akadlar” ismi, Sümerleri yenen Akad Kralı Sargon‘un, MÖ 2300’lü yıllarda kurduğu Agade (Akade) kentinden gelmektedir. Kral Sargon Akade’yi başkent yapmıştır. Akadlar, tarihteki ilk merkezi devlet – imparatorluktur.
 • Akadlar, ilk devamlı ve düzenli orduyu kurmuşlardır.
 • Akad Kralı Naram Sin
 • Akad Kralı Naram Sin – Akadlar Uygarlığı
 • Sami kökenli Akadların eserleri ve mimari yapılar arasında Zafer Anıtı ve Agade Tapınakları yeralmaktadır.
 • akadlar zafer anıtının bir parçası
 • Akadlar zafer anıtının bir parçası
 • Akadların Dini İnanışları: Akadların, Akadlıların; çok tanrılı inanışları vardır. Güneş tanrısı Şamaş, Ay tanrısı Sin ve Venüs tanrıçası İşta, Akadların en çok taptığı tanrılardandır.
 • Akad Kralı Naram-Sin‘in vefatından sonra Akadlar medeniyeti parçalandı.
 
 • Babiller Medeniyeti
 • Babiller Hakkında Kısa Bilgiler, Babillerin Özellikleri: Babiller; Güney Mezopotamya’da adını aldığı Babil (Babylonia) şehri ve çevresinde, milattan önce 1894 yılında, Sumu-Abum (Samilerin bir kolu olan Amurrular) tarafından kurulmuş, en tanınan hükümdarı Hamurabi olan medeniyettir. Babillilerin en önemli özellikleri ve unsurlarından biri olan Hamurabi ve Hamurabi yasaları; ilk anayasa niteliğindeki kanunlardır.
 • babil kulesi, babiller, babillerin eserleri
 • babil kulesi, babiller, babillerin eserleri
 • Babillerin Dini İnanışları: Diğer mezopotamya uygarlıklıkları gibi Babillerde çok tanrılı inanışlara sahiptiler. Babillerin baş tanrıları olan Marduk, baş tanrıçaları olan İştar dışında; toprak tanrısı, ay tanrısı, güneş tanrısı, su tanrısı gibi inançları bulunmaktadır. Diğer mezopotamya uygarlıkları gibi Ziggurat denen tapınaklar inşa etmişlerdir, bu tapınakları hem dini amaçlar için hemde bir nevi rasathane, gözlem evi olarak kullanmışlardır. Yine zigguratların alt katlarıysa ürün depolamak içinde kullanılmıştır.
 • Babillerin en önemli ve bilindik eserleri: Mimarisi en gelişmiş mezopotamya uygarlıklarından olan Babiller imparatorluğu ve uygarlığında yapılmış en önemli eserler; Dünya’nın 7 harikası arasında olan Babil’in Asma Bahçeleri ve Babil Kulesi‘dir. Tıp ve mimari alanda gelişmişlerdir.
 • babil'in asma bahçeleri
 • babil’in asma bahçeleri
 • Babilleri kim yıktı: Babiller’in ünlü hükümdarı Hamurabi‘den sonra babil uygarlığı çıkan isyanlarla bölünmeye başladı ve devlet oldukça zayıfladı. Milattan önce 1531 tarihinde Hititler, Babillerin başkenti olan Babil şehrini işgal ederek Babillere son verdiler. Hititler işgal sonrası çekildi ve ülke Asur egemenliğine girdi, toparlanan Babiller, Medlerle birleşerek milattan önce 625 senesinde Asur Devletini yenerek tekrar bağımsızlıklarına kavuştular. Babillerin kurduğu 2. Babil Krallığı‘nın en önemli hükümdarı ise, milattan önce 586 yılında Kudüs‘ü alarak Yahudi devletine son veren Kral Nabukadnezar‘dır. Babil, Nabukadnezar döneminde krallığın en önemli kenti haline dönüşmüştür. 2. Babil Devletine ise milattan önce 539 tarihinde Persler son vermiştir.
 
 • Asurlar, Asurlular Medeniyeti
 • Asurlular Kimdir? Asurlular Hakkında Kısa Bilgiler: AsurlularMilattan önce 2100 – 2000 yılları arasında Arabistan bölgesinden, Kuzey mezopotamya‘ya gelerek yerleşmiş (Asurlular, Toroslar ve Kapadokya bölgelerine kadar yayılış göstermişlerdir.), uygarlık ismini kurdukları “Asur” şehrinden almış, Sami kökenli bir uygarlıktır. Asurlular, kısa zamanda ilk çağ uygarlıkları içerisinde, en büyüklerden biri haline gelmiştir.
 • Gelip yerleştikleri Kuzey Mezopotamya bölgesi topraklarının çok fazla verimli olmaması nedeniyle daha üretimden çok ticaret ile uğraşmışlardır. Milattan önce 1950 tarihi civarlarında ticari kolonilerini genişletmişlerdir, ticaret merkezi olarak kullandıkları bilinen bölgelerden bir tanesi Kültepe, Kayseri bölgesidir.
 • Asurluların başkenti ve merkezi; Ninova kentidir.
 • Asurluların mahkumlarına canlı canlı uyguladıkları işkence rölyefi
 • Asurluların mahkumlarına canlı canlı uyguladıkları işkence rölyefi
 • Sert ve zalim olarak anılan Asurluların kanunları da sert ve ağır olarak nitelendirilmektedir.
 • Çivi yazısının Anadolu’ya yayılmasını sağlamışlardır, bu paralelde İlk çağ Anadolusu’nda tarihi devirlerin gelişimine katkıda bulunmuşlardır. Hüküm sürdükleri coğrafyadaki tüm çivi yazılarını başkent Ninova‘da toplamışlar ve burada ilk kütüphanecilik – arşivcilik ‘i başlatmışlardır.
 • asurlular kanatlı boğa rölyefi
 • asurlular kanatlı boğa rölyefi
 • Asurlular kim tarafından yıkıldı? Asurluları kim yıktı?:
 • Asurlular, geniş bir coğrafyaya (İran, Mısır, Kıbrıs, Toroslar hatlarındaki bölgeye) hükmetmeye başladıklarından, uygarlığın son zamanlarına kadar; Aramiler, Hititler, Mısırlılar, Keldaniler, Urartular gibi uygarlıklarla savaşmışlardır. Son büyük Asur Kralı olarak bilinen Assur Bani Apli, bilinen diğer adıyla Assurbanipal; Elam‘ı işgal ederek Elam halkını yok etmiştirMÖ 612 – 609 tarihlerinde Keldaniler tarafından askeri güçleri yıpratılmış ve ülke çökme sürecine girmiştir, Medler ile anlaşan Babiller milattan önce 625 (?*M.ö 612) yılında Asur Devletine son vermişlerdir.
 • Asurlular ile elamlar savaşını anlatan bir rölyef
 • Asurlular ile elamlılar savaşını anlatan bir rölyef
 
 • Elamlar, Elamlılar Medeniyeti
 • Elamlılar, Elamlar Hakkında Kısa Bilgiler: Elamlılar; Milattan önce 3000 ile milattan önce 640 seneleri arasında Güneydoğu Mezopotamya‘da yaşamış, sami kökenli bir kavim olan, site devletleri şeklinde hüküm sürmüş ilk çağ uygarlıklarındandır.
 • Elamlılar’ın başkenti; Sus Şehri’dir.
 • Elamlılar, milattan önce 700‘lerde Asurlular tarafından yıkılmışlardır.
 1. sessiz_gece 08/10/2017
  çok teşekkürler.
 2. Elif 28/11/2017
  Çoooooooooooooooook teşekkür
 3. yusuf 18/12/2017
  güzel
 4. İrem 19/12/2017
  Çooook güzel çok yardımcı oldu teşekkür ederim
 5. salih 28/12/2017
  çok güzel
 6. mehmet ali 18/03/2018
  çok teşekkür
 7. Kara kartal 20/03/2018
  Teşekkürler
 8. larmahallesi 24/03/2018
  güzel tşk
 9. Sena 04/04/2018
  Teşekkür ederim
 10. Eren 22/11/2018
  Kolum felç teşekkürler
 11. Hüseyin 17/12/2018
  Gerçekten kapsamlı ve güzel bir araştırma olmuş. Elinize sağlık.
 12. camil faziloqlu 03/01/2019
  butun dunyaya insan annunakilerin yerdeki bazasindan yayilmishdir.sumerler ozlerinin sum-erden,yunanlar ise mespotamiyadan geldiklerini iddia edirler.annunakiler olkeside iki cayin arasinda yerleshir.annunakilerin bazasi azerbaycandaki ilisu kentidir.burda sumer,misir,yunan hind ve hetta am.hindularina aid kanitlar var.

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular