Matbaanın kurulmasının caiz olduğu fetvasını veren şeyhülislam kimdir?

  • Olası kpss ve benzeri ösym sınavlarında çıkabilecek tarih sorusu: Matbaanın kurulmasının caiz olduğu fetvasını veren şeyhülislam kimdir?
  • Cevap: Yenişehirli Abdullah Efendi
  • Yenişehirli Abdullah Efendi Kimdir?
  • Tam adı; Abdullah bin Mehmed Efendi’dir, Bursa Yenişehir doğumludur. Bursa’da eğitim görüp İstanbul’a geldikten sonra şeyhülislâm Çatalcalı Ali Efendi‘nin dairesine intisab ederek medrese tahsilini görmüş akabinde müderrislik ve kadılık yapmıştır.
  • Lale devrinde yaşamış, uzun süre şeyhülislamlık yapmış, islam dini ve hukuku alimidir. Yenişehirli Abdullah Efendi pek çok fetva vermiş, verdiği fetvalar Beh- cetü’l-fetava adı ile Mehmed Fıkhi el- Ayni tarafından tertip edilmiştir.Bu eser, Osmanlı Fetva mecmualarının en değerli eserlerinden birisidir. (Behcetü’l-fe- tdvâ maa’rı-nukül, 1266 – 1289)
  • Matbaanın kurulmasının caiz olduğu fetvası ile ilgili rivayetler:
  • Kitap basma san’atını iyi bildiğini söyleyen bir kimse, lügat, mantık, astronomi, fizik ve benzerleri âlet ilimleri kitaplarının harflerini ve kelimelerini birer kalıba çıkarıp, buradan kâğıtların üzerine basarak, bu kitapların benzerlerini elde ederim dese, bu kimsenin böyle kitap basmasına dînimiz izin verir mi?
  • Şeyhülislâm Abdullah Efendi cevâbında;
  • Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendinin matbaanın kurulmasının caiz olduğunu söylediği rivayet edilen cevabıysa  “Kitap basma san’atını iyi bilen bir kimse, bir kitabın harflerini ve kelimelerini birer kalıba çıkarıp, buradan kâğıtlara basmakla bu kitapdan az zamanda kolayca çok sayıda kitap elde ediyor. Böylece çok ucuz kitap yazılmasına sebep oluyor. Fâideli bir iş olduğundan dînimiz bu kimsenin bu işi yapmasına izin verir. Kitapda yazılı ilmi bilen birkaç kişi, önce kitabı tashih etmelidir. Tashih ettikten sonra basılırsa, güzel bir iş olur”  

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular