Mandala Nedir ? Mandala Örnekleri

 • Mandala Nedir ? Mandala Örnekleri:
 • Mandala nedir, mandala örnekleri
 • Mandala’nın Tanımı, Mandala Nedir ?
 • Mandala, geçmişi kadim zamanlara dayanan, Hint kökenli; Hinduizm (*3)Budizm (*4)Caynizm (*5) ve Sihizm (*6)  dinlerinde, metafizik  (*7) ya da sembolojik bakımdan meta (*2) veyahut mikrokozmosu (*1) gösteren şekillere ve şekillerin boyanmasına verilen isimdir. Kelime kökenine baktığımızdaysa enerji, öz anlamına gelen “manda” ile kap anlamındaki “la” nın birleşimiyle oluşan Sanskritçe kökenli Mandala kelimesi, enerjiyi barındaran kap anlamındadır. Örneğin Hinduizm inanışında Siva (*8) ve Sakti (*9)‘nin kozmik dansını, Budizm inancında ise Buda Diyarını ya da Buda’nın vizyonunu simgeleyen mandalalar bulunmaktadır.
 • mandala nedir, mandala örnekleri

mandala örnekleri

Mandala örnekleri – Geometrik Mandala örneğini büyütmek için BURAYA TIKLAYINIZ

 • Mandala nedir daha iyi anlayabilmek için gerekli bazı kısa bilgiler:
 • Mikrokozmos nedir ? (*1)
 • Kelime anlamı itibariyle; mikro (micro) küçük, kozmos ise tüm kainat manasına gelmektedir. Mikrokozmos ise insanı, tüm evrenin bir yansıması olarak kabul eden bir evren tanımlama görüşü, felsefi bir terimdir.
 • Meta nedir ? (*2)
 • Karl Marx, kaptialde meta‘yı şöyle tanımlamıştır; “Meta, her şeyden önce, bizim dışımızda bir nesnedir ve taşıdığı özellikleriyle şu ya da bu türden insan gereksinmelerini gideren bir şeydir. Bu gereksinmelerin niteliği, örneğin ister mideden, ister hayalden çıkmış olsun, bir şey değiştirmez. Burada nesnenin, bu gereksinmeleri, geçim aracı olarak doğrudan doğruya mı, yoksa üretim aracı olarak dolaylı yoldan mı, nasıl giderdiği de bizi ilgilendirmemektedir.” Ayrıca felsefi düşünce dışında meta kelimesi; yarı, öte, değişim, mal, varlık, sermaya manalarınada gelmektedir.
 • Hinduizm nedir ? (*3)
 • Hinduizm; özellikle Güney Asya ülkelerinde (Başta Hindistan ve Nepal)  yaygın olan; günümüzde 1 milyara yakın inananıyla, Hristiyanlık ve İslam’dan sonra, kendine inanan bulmuş en büyük üçüncü dindir.
 • 19. yy'da Tibet'te bulunmuş mistik bir mandala örneği
 • 19. yy’da Tibet’te bulunmuş mistik bir mandala örneği
 • Budizm nedir ? (*4)
 • Budizm, günümüzde yaklaşık 500 milyonu geçkin inananı bulunan, ilk olarak Hindistan’da ortaya çıkıp Güneydoğu ve Doğu Asya’da da kendine inanan bulan, pek çok felsefi yaklaşımı içinde barındıran, şu an Buddha (Buda) olarak bildiğimiz M.ö. 563 – 483 seneleri arası yaşadığı düşünülen Siddhartha Gautama tarafından kurulmuş bir dindir.
 • mistik ve budist mandala örneği
 • Mistik ve budist mandala örneği
 • Caynizm nedir ? (*5)
 • Caynizm, Jainizm veya Cainizm; geleneksel manada Jain Dharma olarak bilinen Güney Asya kökenli bir din, dünya görüşü ve felsefedir.
 • Sihizm nedir ? (*6)
 • Sihizm, 23 milyondan fazla inananı bulunan, on gurunun öğretilerini kutsal sayan, hinduizm ve islam (sufizm) ile bazı ortak noktalara sahip, tek tanrıcı bir dindir.
 • Metafizik nedir ? (*7)
 • Metafizik, ilk felsefeci düşünürlere göre “fizik bilimlerinin ötesinde kalan” manasına gelen “metafizik” ibaresiyle felsefeye kazandırılmış, felsefenin bir dalıdır. Varlık, varoluş, özellik, ilişki, uzay, zaman, tanrı benzeri kavramlar üzerine yoğunlaşılan bir felsefi düşünce, felsefe dalıdır.
 • Siva nedir ? (*8) Sakti nedir ? (*9)
 • Siva (Şiva), Hinduizm’de yıkım, yeniden doğuş ve değişim tanrısıdır. Hint inanışındaki en karışık ve çelişkili (Kimi hintliler şivayı erkek, kimileride kadın olarak kabul eder. Buna benzer pek çok tezat mevcuttur.) tanrılardan birisidir. İnanışa göre Şiva öncekinden daha üstün bir seviyede yaratmak için yok eder. Sakti, ise şiva’nın doğurucu güçlerinin tanrıça biçiminde temsil edilmesidir, Sakti hint inanışında dişi yaratıcı kadın sevgisine yakın terimleri ifade etmektedir.. 

boyanmış mandala örneği  

boyanmış mandala örneği – Boyanmış mandala örneğini büyütmek için BURAYA TIKLAYINIZ 

 • Mandala örneklerini mistik mandala ve geometrik mandala olarak kategorize edebiliriz, Mistik mandala segmentindeki çizimler adı üzerinde gizemli ve mistisizmden gelen manevi gerçek, yeni bir idrak düzeyine varma, Yaratıcı ile doğrudan, sezgi veya içe bakış yoluyla özdeşleşme benzeri amaçlarla kaleme alınmış, mistik budist mandalalar ve mistik hinduist mandalalar olarak önümüze çıkabilmektedir.
 • kuzey hindistanda bulunmuş mistik bir mandala örneği
 • Kuzey hindistanda bulunmuş mistik bir mandala örneği
 • Ülkemizde ve günümüzde ise mandala akımı; büyükler için boyama, rahatlama, bir nevi meditasyon maksatıyla; basit mandala (kolay mandala), zor mandala, çocuklar için mandala, okul öncesi mandala benzeri türleri ile yoğun ilgi görmüştür.
 • Zihninizi boşaltmak istediğinizde, içsel huzuru ve sükunetinizi yakalayabilmenizde size yardımcı olacak bir çeşit meditasyon yöntemi olan Mandala’yı; kağıt, kalem, cetvel ve pergel yardımıyla kendinizde içinizden geldiğince çizerek yapabileceğiniz gibi daha önce çizilmiş olanları boyayarakta yetinebilirsiniz. Mandala, çizmeyip, boyamayıp sadece herhangi bir mandala örneğine baktığınızda bile, farkındalık ve konsantrasyonunuzu arttırabilecek, sizi rahatlacaktabilecek güzel bir meditasyon yöntemidir…
 • MANDALA ÖRNEKLERİ
 • mandala örnekleri
 • mandala örnekleri
 • Mistik mandala
 • Mistik mandala – manda örneğini büyütmek için tıklayınız
 • mistik mandala örneği
 • mistik ve budist mandala örneği

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular