Lale Devri Islahatları

  • Lale Devri Islahatları
  • Lale devri, Osmanlı Devleti’nde 1718 ile 1730 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır.
  • Bu dönem 1718 Pasarofça Antlaşması (Avusturya’yla imzalanmıştır.) ile başlar 1730 Patrona Halil isyanı ile sona erer. Lale Devri padişahı III. Ahmettir. Lale Devri sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır.
  • Zevk ve Sefa devri, Batıda barış Devri ya da “mey, ney ve hey, hey devri” olarakta anılmaktadır.
  • Lale Devri gereksiz harcamaların ve zevk-sefa düşkünlüğünün artmasıyla huzursuzlukları üst seviyeye çıkmışlardır. İran Savaşında padişahın fethedilmiş kaleleri para karşılığında sattığı söylentileri üzerine Patrona Halil liderliğindeki asiler isyana girişti. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa idam edildi, III. Ahmet tahttan indirildi ve yerine I. Mahmut getirildi.
Lale Devri Islahatları
  • Lale Devri Islahatları

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular