Kuvay-ı Milliyenin kaldırılma sebepleri

  • Kuvay-ı Milliye’nin kaldırılma sebepleri
 
  • Kuvay-ı Milliye birliklerinin düzensiz ve disiplinsiz olması,
  • İhtiyaçlarını halktan karşılaması ve bunun doğurduğu çeşitli aksaklık ve sorunlar,
  • Halkı kendi usüllerince yargılaması, akabinde haksızlıkların yaşanmasına olanak sağlanması ve genel düzen, asayiş sağlamada yaşanan aksaklıklar,
  • Düşmanı yurttan atacak güce sahip olamaması,
  • Gediz taaruzunda başarısız olmaları.

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular