Koruyucu hak ne demektir?

 • A-Korunmaya muhtaç kişilere sağlanan hak
 • B-Devletin korunması amacıyla düzenlenen hak
 • C-Bireye, devlet ve toplumdan istekte bulunma olanağı veren hak
 • D-Bireyi, devlete ve topluma karşı koruyan hak
 • E-Seçme, seçilme ve siyasal faaliyette bulunma olanaklarını koruyan hak  

 

 1. kzmm 20/02/2014
  D şıkkımı?
 2. kpsssoru 20/02/2014
  D ?

2 Cevap

20/02/2014
Herkese Açık Konu
Evet Cevap D-Bireyi, devlete ve topluma karşı koruyan hak
#1

KPSS Delisi 20/02/2014
Herkese Açık Konu
Cevap D-Bireyi, devlete ve topluma karşı koruyan hak 1. Koruyucu Haklar
Kişileri devlete ve topluma karsı koruyan hak ve özgürlüklere “koruyucu haklar” denir. Kişinin, devlet tarafından asılamayacak ve dokunulamayacak özel alanının sınırlarını çizen özgürlüklerdir. Bunlar Anayasanın “kişinin hakları ve ödevleri” bölümünde düzenlenmiştir. Bu bolümde sayılan özgürlükler arasında,

– Kişi dokunulmazlığı (Md.17)

– Zorla çalıştırma yasağı (Md.18)

– Özel hayatin gizliliği (Md.20)

– Konut dokunulmazlığı (Md.21)

– Haberleşme özgürlüğü (Md.22)

– Yerleşme ve seyahat özgürlüğü (Md.23)

– Din ve vicdan özgürlüğü (Md.24)

– Düşünce ve inanç özgürlüğü [Md.24)

– Basın özgürlüğü (Md.28)

– Dernek kurma özgürlüğü (Md.33)

– Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakki (Md.34)

– Mülkiyet hakki (Md.35) yer almaktadır.

Anayasa bu bolümde kişisel hak ve özgürlükleri düzenlemekle kalmamış, korunmaları ile ilgili kurallara da yer vermiştir. Bunlar;

– Kişi güvenliği (Md.19)

– Hak arama özgürlüğü (Md.37)

– Kanuni hakim güvencesi (Md.37)

– Cezaların yasallığı ve kişiselliği (Md.38)

– İspat hakki (Md.39)

– Yetkili makama başvurabilme hakki (Md.40)’dir. 2. İsteme Hakları
Kişilerin toplumdan ve devletten isteyebilecekleri haklardır. Bu tur haklar Anayasa’nın “sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler” bölümünde yer almaktadır. Bu haklar kişiye,devletten olumlu bir davranış, bir hizmet ve yardim isteme imkanı tank. Bunlar sosyal devlet anlayışının kapsamına giren hak ve özgürlüklerdir. Anayasa’ya göre bu haklar,

– Ailenin korunması (Md.41)

Eğitim ve öğrenim hakki (Md.42)

– Çalışma ve sözleşme özgürlüğü (Md.48)

– Çalışma hakki (Md.49)

– Dinlenme hakki (Md.50)

– Sendika kurma hakki (Md.51)

– Toplu is sözleşmesi hakki (Md.53)

– Grev hakki (Md.54)

– Konut hakki (Md.57)’dir.

Ancak Anayasa, 1961 Anayasası gibi, Anayasa’da yer alan sosyal ve ekonomik hakların devlet tarafından gerçekleştirilmesinin ancak devletin mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde mümkün olacağını belirtmiştir.(Md.65) 3. Katılma Hakkı
Kişinin siyasi gücün kullanılmasına katılmasını sağlayan haklara “katılma hakları” denir. Bu haklar kişiye, siyasal görüş ve tutumlarını açıklama, örgütlenme, oy kullanma, referanduma katılma, seçme ve seçilme yollan ile vatandaşa toplum yönetiminde söz sahibi olma ve kararlara katılma imkanı verir.

Bu haklar “siyasal haklar ve ödevler” baslığı altında düzenlenmiştir.

Vatandaşlık hakki (Md.66)

– Seçme ve Seçilme hakki (Md.67)

– Siyasi partilerle ilgili haklar (Md.68-69)

– Kamu hizmetlerine girme hakki [Md.70)

– Vatan hizmeti hakki (Md.72)

– Vergi ödevi (Md.73)

– Dilekçe hakki (Md.74) gibi hak ve özgürlüklerdir.
#2

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun