Keşmir sorunu, savaşı, meselesi nedir?

 • Keşmir sorunu, savaşı, meselesi nedir?
 • Keşmir nerededir?
 • Keşmir; Hindistan, Pakistan, Afganistan ve Çin ülkelerinin sınırında yer alan dağlık bir bölgedir. Batı Himalayaların güneyindeki vadi keşmir vadisi adıyla bilinmektedir.
 • Keşmir bölgesinde üretilen Kaşmir adlı kumaşın ismi de buradan gelmektedir.
 • Keşmir bölgesinin kısaca tarihi: Keşmir 1947 yılında Britanya (İngiltere) sömürgesi olmaktan çıkarak bağımsızlığını kazanmıştır.
 • Bu noktadan sonrada sorunlar ve keşmir meselesi patlak vermiştir. Bölgenin verimli topraklara ve yer altı zenginliklerine ev sahipliği yapması neticesinde bölgede özellikle Hindistan ve Pakistan arasında çıkar çatışmaları yaşanmıştır.
 • Pakistan nüfusun çoğunluğunun müslüman olması sebebiyle, Hindistan ise Keşmir Emirliğinin Hindistan’a bağlanma isteği olduğundan bölgede hak iddia etmişlerdir.
 • Sonuç olarak başta Srinagar olmak üzere keşmir bölgesinin güney bölümü Hindistan‘a (Cemmu ve Keşmir eyaleti), Keşmir bölgesinin kuzey kısmı ise Pakistan kontrolüne (Azadi Keşmir) girmiştir. 1960 yılında keşmir’in doğusunu kapsayan Aksai bölgesini Çin işgal etmiştir.
 • Keşmir sorunun nedenleri: Keşmir sorunu özellikle Pakistan ile Hindistan‘ın bağımsızlıklarını ilan ettikten sonra birbirleriyle sorunlar yaşamalarıyla ortaya çıkmıştır.
 • Çıkar çatışmalarının en mühim sebebi ve keşmir meselesinin en önemli nedenlerinden biri Keşmir bölgesinin verimli topraklara sahip olması ve Keşmir’de verimli yer altı zenginliklerinin bulunmasıdır. (Keşmir bölgesi doğunun isviçresi olarak anılmaktadır.)
 • Pakistan, keşmir’in halkının çoğunluğunun müslüman olduğu gerekçesiyle kendilerine verilmesini istemiş, Hindistan devletiyse keşmir mihracesinin kendi topraklarıyla birleşme kararından ötürü bu topraklarda hak iddia etmiştir.
 • Keşmir Savaşı, Pakistan ve Hindistan Savaşları, Keşmir Siyasi Durumu: Pakistan ve Hindistan arasındaki Keşmir bölgesindeki çıkar çatışmaları ve sıcak savaş ilk 1948 yılında başlamıştır.
 • Birleşmiş Milletler‘in (BM) devreye girmesiyle ateşkes sağlanmıştır.
 • Pakistan 1955 yılında Bağdat Paktı‘na üye olmuş, akibetinde SSCB Pakistan ve Hindistan arasındaki tüm anlaşmazlıklarda Hindistan’ın yanında saf tutmuştur.
 • 1959 yılına gelindiğinde Çin, Tibet’i işgal etmiş ve Hindistan ile çatışma seviyesine gelmişti. Pakistan Devleti ise Çin ile yakınlaşmış ve Çin’in desteğini almıştır.
 • Keşmir bölgesinde Hindular ile Müslüman halk arasındaki çatışmalar 1965 yılına gelindiğinde savaşa dönüşmüştü.
 • Çin, Hindistan üzerinde baskısını arttırmış, akibetinde Uzak Doğu’daki çıkarlarını düşünen ABD duruma müdahil olarak Hindistan’ın yanında yer almıştı.
 • Daha sonra SSCB ve Çin uzlaşma yoluna giderek keşmir sorununda tarafsız kalmaya çalıştılar.
 • 1966 yılına gelindiğindeyse SSCB’nin devreye girmesiyle Pakistan ve Hindistan arasında Taşkent Deklarasyonu imzalanmış ve sınırlar 1965 savaşı öncesine çekilmişti.
 • Günümüzde ise keşmir bölgesi Hindistan ve Pakistan arasında toprakları paylaştırılmış ancak sorunu tam olarak çözülememiş bir durumdadır. Keşmir halkı bağımsızlık istemekte, Hindistan ve Pakistan arasında bu bölgedeki çıkar çatışmaları yüzünden her an sıcak bir savaş çıkma ihtimali bulunmaktadır.

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular