Karma Hukuk Bölümleri nelerdir?

 • Olası kpss vatandaşlık sorusu: Karma Hukuk Bölümleri nelerdir?
 • Karma hukuk dalları 6′ya ayrılmaktadır.
 • Karma Hukuk Bölümleri (Dalları)
 • 1- Fikir ve Sanat eserleri Hukuku
 • 2- Hava Hukuku,
 • 3- İş Hukuku,
 • 4- Toprak Hukuku,
 • 5- Çevre Hukuku,
 • 6- Bankacılık Hukuku ‘dur.
 • Karma hukuk, kendine has kuralları bulunan özel ve bağımsız nitelik taşımaktadır.
 • 1- Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku: Fikir ve sanat eserleri hukuku, sanat ve fen alanlarında buluş ya da yapıta sahip olan bireylerin haklarını düzenleyen kurallardan oluşmuş hukuk dalıdır.
 • Fikir ve sanat eserleri hukukuna örnek: Telif hakkı vb.
 • 2- Hava Hukuku: Hava hukuku, hava trafiğiyle alakalı olan kuralları bünyesine alan hukuk dalıdır.
 • Hava hukukuna örnek olarak; Hava sahası verilebilir.
 • 3- İş Hukuku: İş hukuku, işçi ile işveren arasında ki ilişkileri kapsayan hukuk bölümlerinden biridir.
 • İş hukukuna örnek olarak: Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt verilebilir.
 • 4- Toprak Hukuku: Toprak hukuku, tarıma elverişli olan taşınmazlar ile alakalı kuralların bulunduğu hukuk dalıdır.
 • Toprak ile ilgili alım-satım kira rehin gibi
 • 5- Çevre Hukuku: Çevre hukuku, tabii doğanın korunması ve sürekliliğine yönelik hukuksal önlemleri ve kuralları ihtiva eden, yeni sayılabilecek bir hukuk bölümüdür.
 • 6- Bankacılık Hukuku: Bankacılık hukuku, bankacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, sermaye piyasası ve taşınırlar hakkındaki hükümleri barındıran hukuk dalıdır.

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Bu Konuları Okudunuz mu?

Ya Çıkarsa?

 • Answer for Aşağıdakllerden hangisi Türkiye'deki göllerin tatlı ya da acı olmasında etkili değildir? A) iklim özellikleri B) Arazi yapısı C) Gölün gideğeninin olup olmaması D) Göle dökülen akarsu sayısı E) Yükselti
 • Answer for Hangisi islamiyet öncesi Türklerin kabul ettikleri dinler arasında gösterilemez?
 • Devreden kaç basamak vardır?
 • Answer for Mustafa Kemal, Anadolu'da yapmış olduğu bağımsızlık hareketini, " Ya istiklal, Ya Ölüm" parolasıyla başlatmıştır. Mustafa Kemal, yukarıda verilen sözü hangi olaydan sonra gündeme getirmiştir?
 • Soyut norm ve Soyut norm denetimi nedir?
 • Answer for Bir problemin olası alt nedenlerinin en önemlisinden başlayıp en önemsize doğru sıralanması hangi kavramla ifade edilir?
 • Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular