Kamu hukuku bölümleri nelerdir?

 • Olası kpss sorusu: Kamu hukuku bölümleri nelerdir?
 • Kamu hukuku, bireyler ile devlet arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır.
 • Kamu Hukuku Bölümleri (Dalları):
 • 1- Anayasa Hukuku
 • 2- İdare Hukuku
 • 3- Ceza Hukuku
 • 4- Yargılama Hukuku
 • 5- Devletler Umumi Hukuku
 • 6- Vergi Hukuku
 • 7- İcra İflas Hukuku olmak üzere 7 tanedir.
 • 1- Anayasa hukuku: Anayasa hukuku, devletin şekil ve yapısını, devlet organlarını, kişi hak ve özgürlüklerini düzenleyen hukuk kurallarıdır.
 • 2- İdare Hukuku: İdare hukuku, bireylerin idare ile ilgili işlerini düzenleyen hukuk dalıdır.
 • 3- Ceza Hukuku: Ceza hukuku, suçlara karşı uygulanacak cezayı düzenleyen hukuk bölümlerinden biridir.
 • Ceza Hukukuna Hakim Olan İlkeler
  • Kanunilik ilkesi
  • Belirlilik: Kişi yalnızca kanunda açıkça suç olarak tanımlanmış eylemlerinden dolayı cezalandırabilir.
  • Aleyhe çıkarılan yasa geçmişe yürümez.
  • Kıyas yapılamaz.
  • İdarenin düzenleyici işlemleri ile suç oluşturulamaz ve ceza verilemez. (tüzük, yönetmelik)
  • Örf ve adete dayanarak suç oluşturulamaz ve ceza verilemez. (Kanunda açıkça yazılması gerekir)
  • Kusursuz Ceza Olmaz ilkesi
  • Cezaların şahsiliği (kişiselliği) ilkesi
  • Ümanizm ilkesi: Ümanizm, bireyin cezalandırılmasının amacı yeniden topluma kazandırılmasıdır düşüncesini esas alan bir ilkedir.
  • Cezalandırılmada Adalet ve EĢitlik ilkesi
 • 4- Vergi hukuku: Vergi hukuku, devlet ve kişiler arasındaki vergi hak ve doğan ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır.
 • 5- Yargılama hukuku: Yargılama hukuku, mahkemelerce yapılacak yargılamanın usul ve yöntemlerini konu alan hukuk dalıdır. Bağımsız mahkemelerin yargılama görevlerini yerine getirirken uygulamaları gerekenlerin neler olduğunu belirtmektedir.
 • 6- İcra iflas hukuku: İcra iflas hukuku, medeni yargılama hukukuyla yakın ilgisi olan hukuk dalıdır.
 • 7- Devletler genel hukuku: Devletler genel hukuku, bağımsız bir devletin diğer bir devlet ya da milletler arası kuruluşlarla olan ilişkilerini düzenleyen hukuk bölümüdür.
 • Devletler genel hukukuna örnek olarak: antlaşmalar, içtihatlar (mahkeme kararları), doktrinler (bilimsel görüşler) , milletler arası teamül (uygulamalar) , AB, NATO vb. verilebilir.

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular