İskitler Medeniyeti (Sakalar, Skythler), İskitler Uygarlığı

  • İskitler Medeniyeti (SakalarSkythler), İskitler Uygarlığı
  • Milattan önce 8.yy ile milattan önce 3.yy arasında; Avrupa’nın doğusu, Orta Asya, Tanrı Dağları ve Fergana vadisi‘ni içeren coğrafyada yaşamış, önemli ilk çağ uygarlıklarından biri olan, Orta Asya Kavmidir.
  • İskit (saka) medeniyeti toprakları
  • İskit (saka) medeniyeti toprakları
  • Atlı göçebe yaşayan bir topluluk olan Sakalar, hayvancılıkla uğraşmışlar; at, sığır ve koyun yetiştiriciliği yapmışlardır. Yunan tarihçi ve yazar Heredot (Halikarnassoslu Herodotus), İskitlerin at sütü içtiklerini, iskit medeniyeti mensuplarının bir kısmının atlı göçebe olduğunu, bir kısmınınsa çiftçilikle uğraştığını yazmıştır. Kurganlarda (Eski Türk mezarları) hayvan üslubu ile işlenmiş, pişmiş topraktan yapılmış kaplar bulunmuştur. Maden işlemeyi bilen iskit medeniyeti kadınlarınında savaşlara katıldığı; ata binmeyi bilen, ok ve yay kullanabilen, kılıç ve mızrakta kullandıkları bilinen bir Türk topluluğudur. (Bilinen ilk Türk topluluğudur, ilk teşkilatlı Türk Devleti ise Asya Hun Devleti‘dir.)
  • Kırım'daki Kul-Oba Kurganından - İskit - saka savaşçıları - MÖ 400
  • Kırım’daki Kul-Oba Kurganındanİskit – saka savaşçıları MÖ 400
  • İskitler (Sakalar), Alper Tunga ve Şu destanlarını yazmışlardır.
  • Tarihte bilinen ilk Türk topluluğudur.
  • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi ile ilgili ilginizi çekebilecek diğer konular:

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular