İnkilaplar Kronolojisi – 1921 ile 1952 arası önemli gelişmeler

İnkilaplar Kronolojisi – 1921 ile 1952 arası önemli gelişmeler, inkilaplar tarihi, yenilikler listesi

 • İnkilaplar Kronolojisi 1921 önemli gelişmeler
  • Çocuk Esirgeme Kurumu
  • Teşkilati Esasiye

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1922 önemli gelişmeler
  • Büyük Taaruz
  • Batı Anadolu Temizlendi
  • Mudanya Ateşkes Antlaşması
  • Saltanatın kaldırılması

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1923 önemli gelişmeler
  • İzmir iktisat kongresi
  • TBMM seçimleri yenilendi
  • Halk fırkası kuruldu
  • Ankara başkent ilan edildi
  • Cumhuriyet İlan edildi
  • Lozan Antlaşması
  • Hilali Ahmer Cemiyeti (1935 yılında Kızılay Cemiyeti adını aldı)
 • İnkilaplar Kronolojisi 1924 önemli gelişmeler
  • Tevhid-i Tedrisat Kanunu
  • Şeriye-Evkaf vekaleti kaldırıldı
  • Şeriye mahkemeleri kalktı
  • Erkanı harbiye ve umumiye vekaleti kaldırıldı
  • Hilafet kalktı
  • Osmanlı hanedanının tüm üyeleri sürgün edildi
  • Terakiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu (Çok partili hayat denemeleri)
  • İş bankası kuruldu
  • Musuki muallim mektebi
  • Topkapı müze yapıldı
  • Medreselere el kondu (1926’da tamamen kapatıldı)
  • Mecelle kaldırıldı (1924-1937)

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1925 önemli gelişmeler
  • Şeyh Sait isyanı Çıktı
  • Takriri Sükun Yasası
  • Aşar vergisi kalktı
  • Çiftçi özendirildi, örnek çitflikler kuruldu
  • Tekke ve zaviyeler, türbeler kapatıldı
  • Ankara hukuk mektebi
  • Şapka ve kiyafet kanunu
  • Uluslarası saat ve takvimlerin kabulü (1926’dada takvim uygulamasına geçildi)
  • Sanayi ve maadin Bankası
  • Türk teyyare Cemiyeti
  • Ticaret Sanayi Odaları kanunu

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1926 önemli gelişmeler
  • Medreseler kapatıldı
  • Maarif Teşkilatı Kanunu
  • Mustafa Kemale suikast girişimi
  • Uluslarası takvim uygulaması (1925’te saat)
  • Medeni Kanun (İsviçre)
  • Türk Ceza Kanunu (İtalya)
  • Kabotaj Kanunu
  • Borçlar kanunu (İsviçre)
  • Türk ticaret kanunu (Almanya)
  • İdare Hukuku (Fransa)
  • Toprak reformu hazırlıkları
  • Ankara Anlaşması (Musul)
  • Uşakta (Alpullu) Şeker Fabrikası
  • Devlet İstatistik Enstitüsü
  • Emlak ve eytam bankası
  • Ticari hayatta Türkçe kullanılması hakkında kanun

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1927 önemli gelişmeler
  • M.Kemal nutuğu okudu (1919-1927 arası dönem)
  • İlk nüfus sayımı
  • ilk kağıt para
  • Teşviki sanayi kanunu
  • Güzel sanatlar Akedemisi
  • Sokak adları Türkçeleştirildi
  • Devlet demir yolları – Limanlar genel müdürlüğü

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1928 önemli gelişmeler
  • Anayasadan “Devletin dini islam” çıkarıldı
  • Uluslarası rakamlar
  • Yeni Türk alfabesi
  • M.Kemal başöğretmen
  • Millet mektepleri (15-45 yaş)
  • Türk vatandaşlığı kanunu
  • Ankara hıfzı sıhha Enstitüsü (Refik Saydam)

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1929 önemli gelişmeler
  • Dünya ekonomik bunalımı
  • Yerli malı kullanılması teşviği
  • Koruyucu gümrük politikası
  • Toprak reformu kanunu (1926da hazırlıkları başlamıştı)
  • Briand-Kellog Paktına üyelik
  • Menkul kıymetler borsası kanunu
  • Deniz ticaret kanunu (Almanya)
  • Ceza mahkemeleri kanunu (Almanya)
  • İcra ve iflas kanunu (İsviçre)

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1930 önemli gelişmeler
  • Türk kadını belediye seçimlerine katıldı
  • Merkez bankası
  • Türk parası koruma kanunu
  • Serbest Cumhuriyet Fırkası
  • Menemen Olayı
  • Adana Ahali Cumhuriyet Fırkası
  • Ankara etnografya müzesi
  • Halk okuma odaları
  • Millet mekteplerinin adı “Okuma yazma kursları” olarak değişti (1953 yılındaysa “halk dershaneleri” olarak değişti)

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1931 önemli gelişmeler
  • Türk Tarih Kurumu (4 ciltlik genel tarih serisi yayınlandı)
  • Ölçü ağırlık birimleri değişti
  • 1. Ziraat kongresi

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1932 önemli gelişmeler
  • Türk Dil Kurumu
  • Milletler Cemiyetine üyelik
  • Devletçilik uygulanmaya başlandı
  • Halk evleri açıldı
  • Ezan ilk kez Türkçe okundu
  • 1. Tarih Kongresi
  • 1. Türk Dil Kurultayı

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1933 önemli gelişmeler
  • Üniversite Reformu (Darülfünun, İstanbul Üniversitesi adını aldı)
  • Kadınlara muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği
  • 1.  5 yıllık Sanayi Kalkınma Planı
  • Sümerbank
  • Ankara Yüksek Ziraat Fakültesi
  • 1925’te açılan Teyyare Cemiyeti, Türk Havayolları adını aldı

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1934 önemli gelişmeler
  • Balkan Antantı
  • Soyadı Kanunu
  • Kadınlara milletvekili seçme ve seçilebilme hakkı
  • Ayrıcalık ifade eden ünvanlar kalktı, (dini liderler dışında) dini semboller içeren giyim kuşamda bazı yasaklamalar
  • Hakimiyeti Milliye, “Ulus” adını aldı
 • İnkilaplar Kronolojisi 1935 önemli gelişmeler
  • Haftasonu tatili Pazara alındı
  • Toprak İskan Kanunu çıkarıldı
  • Etibank
  • MTA
  • Ankara Dil, Tarih, Coğrafya Fakülteleri

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1936 önemli gelişmeler
  • Ankara Devlet Konservatuarı
  • Montrö Boğazlar Sözleşmesi

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1937 önemli gelişmeler
  • Sadabat Paktı
  • Devletçilik ve ilkeler anayasaya girdi
  • Nylon sözleşmesi (Akdeniz)
  • Dolmabahçe Sarayında resim ve heykel müzesi

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1938 önemli gelişmeler
  • Toprak Mahsulleri Ofisi
  • Atamızın vefatı

 

 • 1939
  • Hatay Anavatana katıldı
  • Karabük Demir Çelik

 

 • 1940
  • Köy Enstitüleri (1954’te kapatıldı)
  • Milli Koruma Kanunu
  • Varlık Vergisi (2.Dünya Savaşı)

 

 • 1945
  • Ormanlar devletleşti
  • Çiftçiyi topraklandırma kanunu

 

 • 1950
  • Avrupa Konseyine üyelik
  • Fatih, Mevlana, Yavuz türbeleri ziyarete açıldı

 

 • 1951
  • Kore Savaşı
  • Halk evleri kapatıldı

 

 • 1952
  • Natoya üyelik

   

 1. veysi 17/07/2014
  Merhaba Tarım ve Kredi kooperatifleri 1927 de kurulmuştur. tarimkredi.org.tr/index.php/hakkimizda/tarihcemiz.html
 2. BURCU 27/07/2017
  1920 DEN SONRASI KONU ANLATIM OLARAK YAZILSA İYİ OLURMUŞ ÖNEMLİ BİR KONU ARALIĞI YOK SADECE KRONOLOJİDE GEÇİYOR

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular