İnkilaplar Kronolojisi – 1921 ile 1952 arası önemli gelişmeler

İnkilaplar Kronolojisi – 1921 ile 1952 arası önemli gelişmeler, inkilaplar tarihi, yenilikler listesi

 • İnkilaplar Kronolojisi 1921 önemli gelişmeler
  • Çocuk Esirgeme Kurumu
  • Teşkilati Esasiye

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1922 önemli gelişmeler
  • Büyük Taaruz
  • Batı Anadolu Temizlendi
  • Mudanya Ateşkes Antlaşması
  • Saltanatın kaldırılması

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1923 önemli gelişmeler
  • İzmir iktisat kongresi
  • TBMM seçimleri yenilendi
  • Halk fırkası kuruldu
  • Ankara başkent ilan edildi
  • Cumhuriyet İlan edildi
  • Lozan Antlaşması
  • Hilali Ahmer Cemiyeti (1935 yılında Kızılay Cemiyeti adını aldı)
 • İnkilaplar Kronolojisi 1924 önemli gelişmeler
  • Tevhid-i Tedrisat Kanunu
  • Şeriye-Evkaf vekaleti kaldırıldı
  • Şeriye mahkemeleri kalktı
  • Erkanı harbiye ve umumiye vekaleti kaldırıldı
  • Hilafet kalktı
  • Osmanlı hanedanının tüm üyeleri sürgün edildi
  • Terakiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu (Çok partili hayat denemeleri)
  • İş bankası kuruldu
  • Musuki muallim mektebi
  • Topkapı müze yapıldı
  • Medreselere el kondu (1926’da tamamen kapatıldı)
  • Mecelle kaldırıldı (1924-1937)

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1925 önemli gelişmeler
  • Şeyh Sait isyanı Çıktı
  • Takriri Sükun Yasası
  • Aşar vergisi kalktı
  • Çiftçi özendirildi, örnek çitflikler kuruldu
  • Tekke ve zaviyeler, türbeler kapatıldı
  • Ankara hukuk mektebi
  • Şapka ve kiyafet kanunu
  • Uluslarası saat ve takvimlerin kabulü (1926’dada takvim uygulamasına geçildi)
  • Sanayi ve maadin Bankası
  • Türk teyyare Cemiyeti
  • Ticaret Sanayi Odaları kanunu

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1926 önemli gelişmeler
  • Medreseler kapatıldı
  • Maarif Teşkilatı Kanunu
  • Mustafa Kemale suikast girişimi
  • Uluslarası takvim uygulaması (1925’te saat)
  • Medeni Kanun (İsviçre)
  • Türk Ceza Kanunu (İtalya)
  • Kabotaj Kanunu
  • Borçlar kanunu (İsviçre)
  • Türk ticaret kanunu (Almanya)
  • İdare Hukuku (Fransa)
  • Toprak reformu hazırlıkları
  • Ankara Anlaşması (Musul)
  • Uşakta (Alpullu) Şeker Fabrikası
  • Devlet İstatistik Enstitüsü
  • Emlak ve eytam bankası
  • Ticari hayatta Türkçe kullanılması hakkında kanun

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1927 önemli gelişmeler
  • M.Kemal nutuğu okudu (1919-1927 arası dönem)
  • İlk nüfus sayımı
  • ilk kağıt para
  • Teşviki sanayi kanunu
  • Güzel sanatlar Akedemisi
  • Sokak adları Türkçeleştirildi
  • Devlet demir yolları – Limanlar genel müdürlüğü

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1928 önemli gelişmeler
  • Anayasadan “Devletin dini islam” çıkarıldı
  • Uluslarası rakamlar
  • Yeni Türk alfabesi
  • M.Kemal başöğretmen
  • Millet mektepleri (15-45 yaş)
  • Türk vatandaşlığı kanunu
  • Ankara hıfzı sıhha Enstitüsü (Refik Saydam)

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1929 önemli gelişmeler
  • Dünya ekonomik bunalımı
  • Yerli malı kullanılması teşviği
  • Koruyucu gümrük politikası
  • Toprak reformu kanunu (1926da hazırlıkları başlamıştı)
  • Briand-Kellog Paktına üyelik
  • Menkul kıymetler borsası kanunu
  • Deniz ticaret kanunu (Almanya)
  • Ceza mahkemeleri kanunu (Almanya)
  • İcra ve iflas kanunu (İsviçre)

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1930 önemli gelişmeler
  • Türk kadını belediye seçimlerine katıldı
  • Merkez bankası
  • Türk parası koruma kanunu
  • Serbest Cumhuriyet Fırkası
  • Menemen Olayı
  • Adana Ahali Cumhuriyet Fırkası
  • Ankara etnografya müzesi
  • Halk okuma odaları
  • Millet mekteplerinin adı “Okuma yazma kursları” olarak değişti (1953 yılındaysa “halk dershaneleri” olarak değişti)

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1931 önemli gelişmeler
  • Türk Tarih Kurumu (4 ciltlik genel tarih serisi yayınlandı)
  • Ölçü ağırlık birimleri değişti
  • 1. Ziraat kongresi

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1932 önemli gelişmeler
  • Türk Dil Kurumu
  • Milletler Cemiyetine üyelik
  • Devletçilik uygulanmaya başlandı
  • Halk evleri açıldı
  • Ezan ilk kez Türkçe okundu
  • 1. Tarih Kongresi
  • 1. Türk Dil Kurultayı

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1933 önemli gelişmeler
  • Üniversite Reformu (Darülfünun, İstanbul Üniversitesi adını aldı)
  • Kadınlara muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği
  • 1.  5 yıllık Sanayi Kalkınma Planı
  • Sümerbank
  • Ankara Yüksek Ziraat Fakültesi
  • 1925’te açılan Teyyare Cemiyeti, Türk Havayolları adını aldı

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1934 önemli gelişmeler
  • Balkan Antantı
  • Soyadı Kanunu
  • Kadınlara milletvekili seçme ve seçilebilme hakkı
  • Ayrıcalık ifade eden ünvanlar kalktı, (dini liderler dışında) dini semboller içeren giyim kuşamda bazı yasaklamalar
  • Hakimiyeti Milliye, “Ulus” adını aldı
 • İnkilaplar Kronolojisi 1935 önemli gelişmeler
  • Haftasonu tatili Pazara alındı
  • Toprak İskan Kanunu çıkarıldı
  • Etibank
  • MTA
  • Ankara Dil, Tarih, Coğrafya Fakülteleri

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1936 önemli gelişmeler
  • Ankara Devlet Konservatuarı
  • Montrö Boğazlar Sözleşmesi

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1937 önemli gelişmeler
  • Sadabat Paktı
  • Devletçilik ve ilkeler anayasaya girdi
  • Nylon sözleşmesi (Akdeniz)
  • Dolmabahçe Sarayında resim ve heykel müzesi

 

 • İnkilaplar Kronolojisi 1938 önemli gelişmeler
  • Toprak Mahsulleri Ofisi
  • Atamızın vefatı

 

 • 1939
  • Hatay Anavatana katıldı
  • Karabük Demir Çelik

 

 • 1940
  • Köy Enstitüleri (1954’te kapatıldı)
  • Milli Koruma Kanunu
  • Varlık Vergisi (2.Dünya Savaşı)

 

 • 1945
  • Ormanlar devletleşti
  • Çiftçiyi topraklandırma kanunu

 

 • 1950
  • Avrupa Konseyine üyelik
  • Fatih, Mevlana, Yavuz türbeleri ziyarete açıldı

 

 • 1951
  • Kore Savaşı
  • Halk evleri kapatıldı

 

 • 1952
  • Natoya üyelik

   

 1. veysi 17/07/2014
  Merhaba Tarım ve Kredi kooperatifleri 1927 de kurulmuştur. tarimkredi.org.tr/index.php/hakkimizda/tarihcemiz.html

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular