İngiltere İle TBMM arasında imzalanan 23 Ekim 1921 tarihli Esir Mübadelesi Antlaşması’na, ortam hazırlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

 

  • A) Düzenli Ordu’nun Batı Cephesi’nde ilk askeri başarısını kazanması
  • B) Sakarya Meydan Muharebesi’nin Türk orduları tarafından kazanılması
  • C) I. İnönü Savaşı’ndan sonra bazı Ingiliz Askerlerinin esir alınması
  • D) İtilaf devletleri arasında ayrılıkların baş göstermesi
  • E) Fransa’nın TBMM ile Ankara Antlaşması’nı imzalaması

 

3 Cevap

22/02/2014
Herkese Açık Konu
Sakarya Meydan Savaşı’nın Önemi (23 Ağustos-12 Eylül 1921) ★ Sakarya Zaferi ’nin kazanılması ile Türklerin Avrupa’ya karşı kaybedilen 1683 II. Viyana kuşatmasından itibaren devam eden geri çekilişi sona ermiştir.
★ Sakarya Savaşı, Kurtuluş Savaşı’nın son savunma savaşı olmuştur.
★ Savaş İtilâf Devletleri arasında büyük görüş ayrılıklarına neden olmuştur.
★ Yunan ordularının taarruz gücü Sakarya Savaşı’yla kırılmıştır.
★ İtilâf Devletleri TBMM’ye barış teklifinde bulunmuşlardır.
★ 22 Ekim 1921’de İngilizlerle Esir Mübadelesi Antlaşması imzalanmıştır.
★ 2 Ocak 1922’de Ukrayna Cumhuriyeti ile Dostluk Antlaşması imzalanmıştır.
★ Savaşı başkomutan olarak yöneten Mustafa Kemal’e, 19 Eylül 1921’de meclis tarafından mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verilmiştir.
★ Kafkas Cumhuriyetleriyle Kars, Antlaşması imzalanmıştır. (13 Ekim 1921)
★ Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalanmıştır. (20 Ekim 1921)
Kars Antlaşması Moskova Antlaşması doğu sınırlarımızda bazı pürüzler bırakmıştı. Sakarya Savaşı sonunda Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan ile Rusya kontrolünde Kars Antlaşması imzalandı. Böylece Türkiye’nin doğu sınırı bugünkü şeklini aldı.   cevap B
#

22/02/2014
Herkese Açık Konu
2.inönü(23 mart 1921) muharebesinden sonra ingiltere maltadaki 40 tutukluyu serbest bıraktı, aynı zamanda aynı sıralarda italya anadoludan çekilmeye başladı, kuzey-güney birleştirildi ismet paşa emrine verildi, M.Kemal inönüye  meşhur “siz düşmanı değil milletin makus talihini yendiniz..” sözlerini söyledi.. şıklara bakınca sakarya 23 ağustos-12eylül 1921de yani 2.inönüden sonra Fransanın Ankara An. imzalaması 20Ekim 1921 oda sonra düzenli ordu ise gediz muharebelerinden sonra düzenli ordu kurulması şart oldu.. ilk 1920de kuruldu batı ismet inönü güney refet bele komutasında.. 2.inönüden sonra inönü komutasında birleştirildi. itilaf devletleri arasındada ayrılıklar 1.inönü sonrası sovyet rusyanın moskava ant. imzalamasıyla 2.inönü sonrası italyanın çekilmesi arasına denk geliyor.. şıklara bakınca B ve Enin olmadığı kesinde, A C D 3üde zorlasam olabiliyo 🙂 ama C derdim sınavda en ağır basan o 🙂 cevap neydi?
#1
  1. kpsssoru 23/02/2014
    yanlış yapardın....1.İnönü Savaşından Londra konferansında esir mübadelesi konusu geçiyor ama eşitliğe aykırı olduğu için meclisde kabul edilmiyor....

    Bekir Sami Bey, Fransa, İngiltere ve İtalya ile esir mübadelesine ve ekonomiye yönelik antlaşmalar imzalamıştır. Bekir Sami Bey, bu antlaşmalarda eşitlik ilkesini gözetmemiştir. İtalya ve Fransa’ya ekonomik tavizler verirken; İngilizlerle yaptığı esir mübadelesi antlaşmasına göre İngilizlerin sadece Malta’daki esirleri serbest bırakmasını; diğerlerini ise değişim dışı tutmasını kabul etmiştir. Bekir Sami Bey’in yaptığı bu antlaşmaları TBMM eşitlik ilkesine uymadığı için kabul etmediği gibi; Bekir Sami Bey’i de Dışişleri Bakanlığı’ndan almıştır. Bu antlaşmalar, TBMM’nin antlaşma imzalanabilecek diplomatik saygınlığa ulaştığını göstermiştir.

22/02/2014
Herkese Açık Konu
İtilaf devletleri arasındaki görüş ayrılığıyla ilgili notlarıma baktımda paylaşayım Paris Barış Konferansı-> ilk görüş ayrılığı Londra Konferansı->Görüş ayrılığı netleşti Sakarya Savaşı->siyasi birlik bozuldu
#2

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun