İlkçağ uygarlıkları, ilkçağ medeniyetleri

 • İlk Çağ Uygarlıkları (İlk Çağ Medeniyetleri)
 • Milattan önceki (M.ö.) dönemlerden, milattan önce 3500 yıllarından 476 Batı Roma’nın yıkılmasına kadar ki geçen süre (Kimi tarihçiler ise ilk çağın 375 yılındaki kavimler göçüyle sona erdiğini kabul etmektedir.) olan İlk Çağ‘da hüküm sürmüş, ilk çağ uygarlıklarından; Çin Medeniyeti (İlk çağ çin uygarlığı tarihi), Hint Medeniyeti (Hint uygarlığı), İskit – Saka Medeniyeti (İskit, saka uygarlığı), Mezopotamya Medeniyetleri (Mezopotamya uygarlıkları); Sümer medeniyeti, Akad medeniyeti, babiller uygarlığı, Asurlar uygarlığı, Elamlar Uygarlığı; İran Medeniyeti (İran uygarlığı tarihi), İbrani Medeniyeti (İbrani uygarlığı tarihi), Fenike Medeniyeti (Fenike Uygarlığı), Mısır Medeniyeti (Eski Mısır Uygarlığı), Anadolu medeniyetleri (Anadolu uygarlıkları tarihi); Hititler – Etiler Uygarlığı, Frigyalılar Uygarlığı, Urartular Uygarlığı, Lidyalılar Uygarlığı, İyonyalılar – Akarlar Uygarlığı, Ege medeniyetleri (Ege uygarlıkları tarihi); Girit Medeniyeti (Girit Uygarlığı), Miken Medeniyeti (Miken uygarlığı), Yunan Medeniyeti (Yunan Uygarlığı); Hellen Medeniyeti (Hellen uygarlığı tarihi), Roma Medeniyeti (Roma Uygarlığı) kültürlerinin tarihi açıdan önemli noktalarına değinip, bu medeniyetler hakkında tarihi bilgiler paylaşalım.
 • ilkçağ medeniyetleri - ilkçağ uygarlıkları
 • ilkçağ medeniyetleri – ilkçağ uygarlıkları
 • Öncelikle ilk çağ uygarlıkları döneminde, dünya tarihine; yazının dünyaya yayılımı; alfabe, para vetakvim‘in icadı, kurulan büyük imparatorluklar ile yerleşen gelişim hareketleri, tek tanırılı dinlerin ortaya çıkması gibi önemli değişimler ve olaylar yaşanmıştır.
 • Aşağıdaki listeden, dilediğiniz bir İlk çağ uygarlık ve medeniyetleri başlığına tıklayarak detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
 • 1- Çin Medeniyeti – Çin Uygarlığı ve Çin Tarihi ile ilgili bilgiler için BURAYA TIKLAYINIZ
 • çin medeniyeti, çin uygarlığı ve çin tarihi ile ilgili bilgiler
 • Çin medeniyeti ile ilgili bilgiler; Çin Hanedanlıkları, İmparatorluklar Dönemi; Qin hanedanı, Han hanedanı, ming hanedanı, qing hanedanı, song hanedanı, sui hanedanı, tang hanedanı, yuan hanedanı (kubilay hanlığı) ile ilgili anekdotlar için resme veya yukarıdaki bağlantıya tıklayınız.
 • 2- Hint Medeniyeti – Hint Uygarlığı ve Hint Tarihi ile ilgili bilgiler için BURAYA TIKLAYINIZ
 • hint medeniyeti, hint uygarlığı
 • Hint Uygarlığı ve Hint Medeniyeti’nin günümüz Hindistan’ına kadarki Hint Tarihi. Kast Sistemi ve Hindu kültürü hakkında bilgiler için resme veya yukarıdaki bağlantıya tıklayınız.
 • 3- İskit, Saka Medeniyeti – İskit, Saka Uygarlığı ve Tarihi ile ilgili bilgiler için BURAYA TIKLAYINIZ
 • İskit (saka) medeniyeti toprakları
 • Sakalar Uygarlığı, İskitler Medeniyeti (Sakalar, Skythler), İskitler Uygarlığı ile ilgili bilgiler için resme veya yukarıda bulunan bağlantıya tıklayınız.
 • 4- Mezopotamya Medeniyetleri – Mezopotamya Uygarlıkları; Sümerler, Akadlar, Babiller, Asurlar, Elamlar ile ilgili bilgiler için BURAYA TIKLAYINIZ
 • Mezopotamya uygarlıkları, mezopotamya medeniyetleri
 • Sümerler, Akadlar, Babiller, Asurlar, Elamlar; Mezopotamya Uygarlıkları ve Mezopotamya medeniyetleri Hakkında Kısa Bilgiler, Haritalar için resme ya da hemen üst bölümdeki bağlantıya tıklamanız yeterlidir.
 • 5- İran Medeniyeti – İran Uygarlığı ve İran Tarihi ile ilgili bilgiler için BURAYA TIKLAYINIZ
 • Ahamenişler (Pers İmparatorluğu), Medler, Partlar, İran Uygarlığı ve İran Medeniyeti, Pers Tarihi, Zerdüşt, Zerdüştlük
 • Ahamenişler (Pers İmparatorluğu), Medler, Partlar, İran Uygarlığı ve İran Medeniyeti, Pers Tarihi, Zerdüşt, Zerdüştlük Hakkında Bilgiler için resme veya üst bölümdeki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
 • 6- İbrani Medeniyeti – İbrani Uygarlığı ve Tarihi ile ilgili bilgiler için BURAYA TIKLAYINIZ
 • İbrani Uygarlığı'nın Özellikleri ve İbrani Medeniyeti Hakkında bilgiler
 • İbrani Medeniyeti haritası, İbrani Takvimi ve İbrani Alfabesi; İsrail, İsrailoğulları, İbraniler Uygarlığının Özellikleri ve İbrani Medeniyeti Hakkında Bilgiler için yukarıdaki resme veyahut hemen yukarıda bulunan bağlantıya tıklamanız yeterli olacaktır.
 • 7- Fenike Medeniyeti – Fenike Uygarlığı ve Tarihi ile ilgili bilgiler için BURAYA TIKLAYINIZ
 • Fenike Medeniyeti (Fenike Uygarlığı), Fenike haritası ve fenike alfabesi hakkında bilgiler,
 • Fenike Medeniyeti (Fenike Uygarlığı) nerede kuruldu? Şehirleri, en önemli özelliği, Fenike Alfabesi, Kartaca, Kenaniler (Fenikeliler) hakkında bilgi almak için resme veya yukarıda bulunan bağlantıya tıklayınız.
 • 8- Mısır Medeniyeti – Mısır Uygarlığı ve Tarihi ile ilgili bilgiler için BURAYA TIKLAYINIZ
 • antik Mısır Uygarlığı (Medeniyeti) ve Tarihi
 • Mısır Medeniyeti (Mısır Uygarlığı) nerede ne zaman kuruldu? Şehirleri, en önemli özelliği, Mısır tarihi ile ilgili çarpıcı bilgiler almak için resme veya yukarıda bulunan bağlantıya tıklayınız.

 • 9- Anadolu Medeniyetleri – Anadolu Uygarlıkları; Hititler(Etiler), Frigyalılar, Urartular, Lidyalılar, İyonyalılar (Akalar) ile ilgili bilgiler için BURAYA TIKLAYINIZ
 • anadolu medeniyetleri (uygarlıkları)
 • 10- Ege Medeniyetleri ve Uygarlıkları; Girit medeniyeti, Miken medeniyeti, Yunan medeniyeti ile ilgili bilgiler için BURAYA TIKLAYINIZ
 • 11- Helen Medeniyeti ve Uygarlığı, Tarihi ile ilgili bilgiler için BURAYA TIKLAYINIZ
 • 12- Roma Medeniyeti ve Uygarlığı, Tarihi ile ilgili bilgiler için BURAYA TIKLAYINIZ

 

 1. budamigoldegil 26/10/2015
  İlk çağ uygarlıkları hakkındaki bilgiler için çok teşekkürler.
 2. osman 15/03/2016
  Özenle hazırlanmış, sağolun ama anlatımı eklenmemiş olan medeniyetleride eklerseniz sevinirim

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular