İbraniler Uygarlığının Özellikleri, İbrani Medeniyeti Hakkında Bilgiler

 • İbrani Medeniyeti Hakkında Bilgiler:
 • İbraniler Uygarlığının Özellikleri: 
 • İbrani Nedir?: İbraniler, geçmişi kadim zamanlara dayanan, Sami kökenli; günümüz Suriye ve Mısır bölgesinden, Mezopotamya coğrafyası, Filistin, Lübnan dahil olmak üzere, Kuveyt’e kadarki bölgede yaşamış; İsrailoğulları, Edomitler, Midianitler ve Yoktanitler olarakta anılan halktır.
 • İbraniler Uygarlığı, ibraniler medeniyeti
 • İbraniler Uygarlığı, ibraniler medeniyeti
 • Yahudi kutsal metinlerini içeren Tanah‘tada (Eski Ahit) bahsedilmekte olan, İbranilerin soyunun Yakup Peygamber‘den geldiğine inanılmaktadır. (İnanışa göre Yakup’a Tanrı tarafından İsrail adı verilmiştir (Yaratılış 32:28). Kuran-ı Kerim‘de de İsrail ismi Yakup (Jacop) yerine kullanılmıştır (Al-i İmran, 93).
 • İsrail kelime anlamı; İsra ibranice güreşmek, el ise semitik dillerde tanrı manasına gelmektedir, İsrail kelimesi ise “Tanrı’nın yolunda” “Doğru yolda” “Tanrı ile güreşen” manalarına gelmektedir.
 • Gustave Dore'nin 1855'teki eseri - Yakup Peygamberin Tanrı'nın meleği ile güreşi
 • Gustave Dore‘nin 1855’teki eseri – Yakup (Jacop) Peygamberin Tanrı’nın meleği ile güreşi (İsrail’in kelime anlamı tanrıyla güreşendir.)
 • Tarihi İbrani Medeniyeti’nin Kısa Özellikleri:
 • Dini inanışları: İbranilerin tek tanrılı bir dini inanışları vardır. İlk çağ uygarlıkları ‘ndan tek tanrılı dine inanan ilk kavimdir, dinleri Musevilik (Yahudilik) –bilinen ilk tek tanırılı din– , kutsal kitapları Tevrat (Hz. Musa), tanrıları ise Yahova‘dır. İbraniler dinleri olan Museviliği (Yahudilik) Milli bir din (Ancak doğuştan bu dinin mensubu olunur anlayışı) olarak kabul etmişlerdir, bu sebeple bu din fazla yayılış göstermemiştir.
 • İbranilerin merkezi Kudüs’tür.
 • İbranilerin yaygın olarak yaşadığı coğrafya ve bölgeye, İbrani Medeniyeti Haritası‘na konunun alt bölümündeki haritadan ulaşabilirsiniz.
 • İbraniler medeniyetinin en önemli eserlerinden biri, Hz. Süleyman döneminde, Kudüs’te yapılan Mescid-i Aksa (Al-Aqsa)’dır. (Günümüze kadar gelen kutsal mekan Mescid-i Aksa defalarca tahrip edilmiş, yıkılmış ve tekrar restore edilmiştir.) Mescid-i Aksa; Hz. Süleyman döneminden bu zamana, ilahi dinlerin merkezi olmuştur. Müslümanlığında ilk kıblesi ve kutsal mekanlarından biridir.
 • Mescid-i Aksa
 • Mescid-i Aksa
 • İbrani Tarihi Hakkında Bilgiler:
 • Lut gölünün güneyinde, Kenan ülkesinde yaşayan sonralarında, Hiksoslar‘dan kaçarak Güney Mısır bölgesine yerleşen İbranilerin tarihi Hz. İbrahim zamanlarında başlar.
 • Hz. Musa döneminde 2. Ramses‘i yenmeleriyle kölelikten kurtulmuşlar ve Sina yarımadasına yerleşmişlerdir.
 • Hz. Musa döneminden sonraysa Filistin bölgesine hakim olan İbraniler, Hz. Davud zamanında da Kudüs‘e hakim olmuş bu dönemde düzenli orduya geçmişler ve düzenli devlet teşkilatlarını kurmuşlardır.
 • Hz. Süleyman döneminde İbraniler en güçlü dönemlerini yaşamışlardır.
 • Hz. Süleyman’dan sonra İbraniler, İsrail Devleti ve Yahudi(Yuda) Devleti olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. İsrail devleti’ni Asurlular, Yahudi devleti’niyse Babilliler yıkmıştır. İbrani devletleri yıkıldıktan sonra, ibraniler Babil’e sürgün edilmiştir. 
 • Pers İmparatorluğu döneminde; Persler, ibranilerin yurtlarına dönmelerine izin vermişlerdir.
 • Helenizm uygarlığı döneminde ayaklanan yahudiler, bu dönemde siyasi haklarını kaybetmişlerdir. Sonrasındaki süreçteyse Roma İmparatorluğu Kudüs’ü işgal etmiş, Yahudileri Filistin’den sürmüşlerdir. (Milattan sonra 70’li yıllarda)
 • Kadim zamanlardan beri varolmuş İbraniler, uygarlıklarının büyük bir zaman dilimini sürgünde geçirmişlerdir. 2. Dünya Savaşı sonrasında İngiltere ile Amerika‘nın destekleriyle günümüz İsrail Devleti‘ni, 1917 yılında yapılan Balfour Deklarasyonu‘nca (1926 yılındaki aynı isimli deklarasyonla karıştırılmamalıdır.) ve Arthur James Balfour‘un girişimleriyle, Filistin’den toprak satın alarak kurmuşlardır.
 • Günümüz İsrail Devleti'nin kurulmasını sağlamış, İngiliz Arthur James Balfour
 • Günümüz İsrail Devleti’nin kurulmasını sağlayan İngiliz Arthur James Balfour
 • İbrani Takvimi: İbrani TakvimiMusevi takvimi ya da Yahudi takvimi , Yahudilerin dini amaçlarla kullandıkları takvimdir. İbrani takviminde aylar kameri, yıllar ise güneş esasına dayanmaktadır. Matzevah törenleri gibi yahudi bayramları ve özel günler, ibrani takvimine göre belirlenmektedir. İbrani takviminin başlangıcı Tanah‘a göre dünyanın yaratıldığı gün (Miladi takvime göre 2016 yılı ibrani takvime göre 5776 yılına tekabül etmektedir.) başlamaktadır. 
 • İbrani Medeniyeti Haritası:
 • Antik ibrani medeniyeti haritası
 • Antik ibrani medeniyeti haritası – Abraham yolu kırmızıyla, Moses Yolu Maviyle gösterilmiştir.
 • İbrani Alfabesi: İbranilerin dili, Sami dil ailesinin kökeni olduğu düşünülen İbranice‘dir. İbrani alfabesi; İsrail’in resmii dili İbranicenin yazımında kullanılan alfabedir. İbrani alfabesi sağdan sola doğru ve harflerin birleştirilmeden ayrı ayrı yazılan 22 temel sessiz harften oluşur. Sesli harfler ise sessizlerin altına konan işaretler ile belirtilir. ibrani alfabesinde bulunan her ibranice harfin, sayısal bir karşılığı bulunmaktadır.
 • İbrani Alfabesinddeki simgeler, harf adları, ses değerleri ve harflerin sayısal karşılıkları:

  SimgeHarf adıSes değeriSayısal (Gematria) değeri
  א alef – (1) 1
  ב bet, ve b, v 2
  ג gimel g 3
  ד dalet d 4
  ה he h (2) 5
  ו vav v 6
  ז zayin z 7
  ח het kh (ya da h) (3) 8
  ט tet t 9
  י yud y (4) 10
  ך* ve כ kaf, haf k, kh, h 20
  ל lamed l 30
  מ ve ם* mem m 40
  ן* ve נ nun n 50
  ס sameh s 60
  ע ayin – (5) 70
  פ ve ף* pe ve fe p, f 80
  צ ve ץ* tsadik ts (ya da tz/z) 90
  ק kuf k ya da q 100
  ר reş r 200
  ש şin, sin ş, s 300
  ת tav t 400
 • İbrani alfabesini oluşturan simgeler, harfler, ses değeri ve sayısal değeri

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular