Hangisi Ege Denizine dökülür?

 • A-Yeşilırmak
 • B-Aksu
 • C-Manavgat
 • D-Asi
 • E-Bakırçay

 

2 Cevap

KPSS Delisi 20/02/2014
Herkese Açık Konu
 • Cevap E Bakırçay
 • Yeşilırmak
 • Yesilırmak
 • Yesilırmak havzası Kaynak Sivas, Türkiye Ağız Karadeniz Havza ülkeleri Karadeniz Uzunluk 519 km
 • MANAVGAT
 • manavgat
 • MANAVGAT  Türkiye’nin rejimi (akış hızı) en düzenli nehridir.
 • Üzerinde iki tane baraj inşaa edilmiş olup (Oymapınar Barajı ve Manavgat Barajı) Türkiye enerji üretimine büyük katkılar sağlamaktadır. Halen de yapımına devam edilmekte olan 2 baraja sahiptir.
 • Manavgat çayı; antik Melas, Akdeniz bölgesindeki akarsuyun uzunluğu 93 km.dir. Antalya körfezini doğudan çeviren Batı toros sıraları arasından doğan kolların birleşmesiyle oluşur.
 • Güney batıya yönelerek dar ve dik yamaçlı kanyonlar arasından geçer, ünlü Manavgat Şelalesi’ni meydana getirir ve Manavgat ilçe merkezinin doğusunda alüvyal bir kıyı ovasından denize dökülür.
 • Kar, yağmur ve karstik su kaynaklarıyla beslendiği için kuraklık olmaz.
 • Dünyanın en büyük yeraltı nehirlerinden Dumanlı 1 ve Dumanlı 2 Manavgat Irmağını beslemektedir.
 • ASİ
 • Antakya içinden geçen Asi Nehri
 • Antakya içinden geçer
 • Kaynak Lübnan Ağzı Akdeniz
 • Havzaya dahil ülkeler Lübnan, Suriye ve Türkiye
 • Uzunluk 386 km
 • BAKIRÇAY
 • bakırçay
 • Batı Anadolu’da, Ege Bölgesinde, Manisa ve İzmir ili içinde akan bir nehirdir. 
 • Gelenbe’nin doğusundan başlayan Bakırçay Vadisi’nin, çok küçük bir bölümü Manisa ili alanı içinde kalmaktadır.
 • Vadinin Manisa il sınırları içinde kalan kısmında, Soma-Kırkağaç Ovası bulunmaktadır.
 • Balıkesir’in güneyendeki Ömer Dağı’ndan doğar. Güneyde Kırkağaç’ın Bakır Beldesi yakınlarından geçerken Bakırçay adını alır. Madra ve Yunt Dağları arasından Bergama’yı geçer,Çandarlı Körfezine dökülür. 129 km. uzunluğundadır. Suları kışın bol yazın yok denecek kadar azdır. Suladığı ovaya Bakırçay Ovası denir ve ova son derece verimlidir.
 • Ova’da yetişen pamuk Türkiye’nin en ince lifli pamuğu olarak bilinir.
 • İlk çağlardaki adı Kaikos’dur.
 • Tarihte ilk kez Hesiodos  tarafından anılır. Plutarkhos’a göre nehrin adı önceleri Astraeus’dur (Astra). Sonra Kaikos’a dönüşmüştür . 
 • Herodotos  ve Strabon da Kaikos’dan (Bakırçay’dan) söz eder.
 • AKSU
 • Aksu
 • Aksu: Eğridir Gölü ve Davras dağlarından kaynağını alır, Antalya’dan denize dökülür.
#

20/02/2014
Herkese Açık Konu
Cevap E-Bakırçay
#1

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun