Fizikte Modelleme

 • Fizik, insanoğlunun kozmosda olup bitenleri idrak edebilmesine yardımcı olan, bilimin önemli alanlarından biri tanesidir. Fiziğin alt dallarıAtom fiziği, çekirdek fiziği, elektirk fiziği, katı hal fiziği, manyetizma fiziği, mekanik fizik, nükleer fizik, optik, termo dinamik olup; tümüde evrenimizi oluşturan maddeyi ve enerjiyi, maddenin uzay – zaman düzlemindeki hareketlerini, bu süregelimdeki enerji ve kuvvetinide kapsayan tüm alakalı kavramları incelemektedir.
 • Fizikte model, gerçeğin idealleştirilmiş biçimidir yani fiziksel hayata dair realitenin bazı anlamlı semboller ile ifade edilmesidir. Başka bir değişle fiziksel olarak açıklanmak istenen olaylara veya varlıkların benzetildiği olay ya da varlığa model; modele benzetilen varlık ya da olaya hedef denilmektedir; hedefin algılanmasını ve açıklanabilmesni kolaylaştırmak için model kullanmaya ise modelleme denmektedir. Fizikte modelleme ile öngörülmüş modeller sabit ve durağan değildir yani zenginleştirme ve geliştirmeye açıktırlar.
 • Fizikte modelleme çeşitleri; benzeştirme modelleri, teorik modeller ve matematiksel modeller olarak sınıflandırılabilir.
 • Fizikte modellemeye örnek olarak; 
 • Sicim Kuramı,
 • Kuantum Kuramı,
 • Genel görelelik kuramı,
 • İzafiyet Kuramı,
 • Büyük patlama modeli,
 • Çifte yarık modeli,
 • Işığın dalga ve tanecik modeli,
 • Atom modeli,
 • Güneş sistemini açıklayan uydu modeli,
 • Elektrik ve manyetik alanı açıklamak için kuvvet çizgileri modeli gibi fizikte modelleme örnekleri verilebilir.
 • Fizikte modellemeye biraz daha detaylı örnekler vermek gerekirse; fizikle ilgilenen bilim insanları; serbest düşme modelini ortaya çıkartırken, havanın direncini yok saymışlar ve gözlemlerini bu paralelde yapmışlardır. Bu varsayım doğrultusunda aynı anda yere bırakılan 20 tonluk bir demir ile birkaç gramlık tüyün aynı zamanda yere düşeceğini hesaplamışlardır.
 • Fizikte modelleme örneği olarak verilebilecek bir başka anektot ise; fizikçilerin, virajlı bir yolda ilerleyen bir aracın, viraja hangi hızla girerse güvenli bir dönüş yapacağının hesaplarını yaparken, havanın direncini yok saymalarıdır.
 • genel görecelik sicim kuramı
 • Sicim Kuramı
 • Sicim kuramı, parçacık fiziğinde, kuantum mekaniği ile Albert Einstein‘in genel görelilik kuramını birleştiren bir teoridir. “Sicim” adı, “sıfır boyutlu noktalar” olarak ifade edilen atomaltı parçacıkların, aslında “bir boyutlu ve ipliksi varlıklar” olabileceği varsayımına dayanmaktadır. Sicim kuramı, belirli bir biçimde titreşen ipliksilerin, kütle ve yük gibi özelliklere sahip parçacıklar gibi davranabileceğini söylemektedir.
 • Fizikte Modelleme ve MatematikFizik ile ilgilenen biliminsanlarının oluşturdukları fizik modellerinde, yaptıkları deneylerde gözlemlerini yaparken, yapılan ölçümleri açıklayabilmek, temel fizik yasaları ve teoriler arasında bir bağ oluşturabilmek amacıyla bir dile ihtiyaç duymuşlardır. Anlaşılmayı kolaylaştıracak ve olguları apaçık gözükür kılacak bu dilin öyle bir mantığı olmalıydı ki evvela kendi içinde sağlam temellere dayanmalı, anlamlı  ve anlatım bozukluğu olmamalıydı.
 • Öyle ki bu dili okuyan her insan aynı şeyi anlamalıdır. İşte fizikçiler bu sebeple evrensel bir dil olan matematiği, anlatım dili olarak kullanmaktadırlar. Bulunan bir fizik modeli ya fizikçilerin keşfettiği bir olay; matematik ile keskin hatlara ve kolay anlaşılır bir çehreye bürünebilmiştir. Matematik vasıtası ile fiziksel olaylar bir denkleme, açıklığa kavuşturulmuş olur, bu paralelde fizikçiler matematik ile hep içiçedir, işin içinde matematik olmayan bir fizik düşünülemez, fizikte modelleme ve matematik birlikte düşünülmelidir..

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular