Fenike Medeniyeti (Fenike Uygarlığı)

 • Fenike Medeniyeti (Fenike Uygarlığı)
 • Fenike (Uygarlığı) Medeniyeti nedir?
 • Fenike Medeniyeti hakkında bilgi:
 • Fenike (Phoiníkē – Phoenicia) Uygarlığı; milattan önce 1200 ile milattan önce 539 yılları arasında yaşamış, Fenike (Kenaniler) adını tarihte ilk kez Heredot (Yunan tarihçi) kullanmıştır. Fenike kelimesi Yunancada “kızıl insanlar” manasına gelmekte olup, Sami dillerinde Kenani kelimesiyse “kırmızı” (Kenanigi) manasındadır. Bu uygarlığa Helenler, “Fenikeliler” derken, daha çok doğu kavimleri ise “Kenaniler” demiştir.
 • Eski Fenike medeniyeti haritası
 • Fenike Medeniyeti haritası, fenike toprakları
 • Fenike haritası (Eski ve ilk dönem Fenike Haritası, Fenike Medeniyeti toprakları)
 • Fenike Uygarlığı (Medeniyeti) nerede kurulmuştur?
 • Fenikelilerin Başkenti ve Fenike Şehirleri: Yukarıdaki haritada yaşadıkları bölge gösterilen Fenikeliler;Lübnan ve çevresini kapsayan Aradus, Dor, Acre, ArwadSimyra, Trablus, Cebal-Byblos, Beryte, Sidon, SareptaTyros ve Akkho gibi genelde liman şehri olan pek çok şehir kurmuş ve medeniyetlerinin ilk dönemlerinde bu bölgede yaşamışlardır. Milattan önce 1200 ile milattan önce 1000 yılları arasında fenikenin başkenti biblos iken mö 1000-mö 333 tarihleri arasında Fenike medeniyetinin başkenti sur şehri olmuştur. Ticarette gelişen Fenikeliler, deniz aşırı pek çok koloni ve şehirler kurmuşlardır. Ticarini yaptıkları pek çok mal arasında keten, metal eşyalar ve kumaş gibi mallar vardır. Dönemin Yunanlılarının en büyük rakipleridir, güçlü ve işlevsel gemiler ile orta doğudan, tüm akdenize kadar ki bölgede söz sahibi olabilmişlerdir.
 • fenikeliler medeniyeti
 • Fenikeliler medeniyeti ve uygarlığı
 • Fenike Medeniyeti’nin özellikleri: Fenike Medeniyeti’nin en önemli özelliği, ticarette çok gelişmiş olmalarıdır. FenikelilerPortekiz, Moritanya, Cebelitarık, Morocco, Libya, Türkiye, Sicilya, Tunus, İtalya, Sardinya, Kıbrıs, Cezayir ve İspanya gibi deniz aşırı pek çok bölgede koloniler ve şehirler kurmuşlardır.
 • Fenikelilerin dini inançları, politeist yani çoktanrıcılardı. Birden çok tanrıya inanan Fenikeliler; erkek ve dişi tanrılara inanırlardı. Fenike inancına göre her şehrin ayrı bir tanrısı ve tanrıçası bulunmaktaydı. Fenike tanrılarına örnek olarak tarım tanrıçası olan Atargatis ve Bereket tanrıçası olan Astart verilebilir. Ayrıca Fenike inancında ilk doğan erkek çocukların tanrılara kurban edilmesi gibi gelenekleride mevcuttu.
 • Fenikelilerin akdeniz'de kullandıkları ticaret yolları
 • Fenikeliler Medeniyeti’nin Akdenizde kullandıkları ticaret yolları
 • Sami dili kullanan, Fenikece konuşan Fenikeliler dile ve edebiyata önem vermişlerdir. Ticari işlerini kolaylaştırmak amacıyla Mezopotamya çivi yazısı ve Mısır hiyerogliflerinden de esinlenerek Harf Yazısı (Alfabeyi bulmuşlardır.)’nı bulmuş ve kullanmışlardır. Fenikelilerin alfabesi 22 sessiz harften oluşmaktaydı, fenike alfabesi ticaretle yunanlılara oradan da zaman içinde romalılara kadar geçerek günümüz latin alfabesinin oluşmasını sağlamıştır. (İlk Alfabeyi Fenikeliler bulmuştur.)
 • Kartaca (Carthage - Kart-hadaşt) haritası
 • Fenikelilerin 814 senesinde Tunus‘ta kurdukları en önemli ticaret merkezleri Kartaca’dır. Kartaca (Carthage), yeni şehir (Kart-hadaşt) manasına gelmektedir.
 • Fenikeliler cam‘ı icat etmiş, camcılık ve cam sanatı, boya, gemicilik, fildişi işlemeciliği benzeri sanatsal dallarda gelişmişlerdir. Toprakça zengin olamayıp tarımda ilerleyemeyen ancak sanatta ve ticarette oldukça gelişen Fenikeliler; sanatta geliştikleri kadar şehirleşmede de gelişkindiler; Akdeniz, Orta Doğu ve Batı Afrika coğrafyalarında büyük ticaret merkezleri, önemli şehirler ve koloniler (En önemli merkezlerinden biri 814 tarihinde kurulan Tunus‘ta bulunan Kartaca‘dır.) kurmuşlardır. 
 • Fenike Alfabesi
 • 22 sessiz harften oluşan Fenike Alfabesi

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular