Ebelik Bölümü Meslek Tanıtımı

 • Ebelik Bölümü Meslek Tanıtımı: Kutsal mesleklerden olan Ebelik bölümünde, ana-çocuk korunması ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesinde görev alacak sağlık elemanı yetiştirir ve bu bağlamda eğitim verilir.
 • Ebeler kırsal alanda sağlık hizmetlerinde denetici ebe, ziyaretçi ebe olarak, tedavi kurumlarında doğumhane ve aile planlaması kliniklerindeyse sorumlu ebe, klinik ebesi ya da eğitimci ebe olarak görev alırlar.
 • Ebelik Bölümünün Amacı: Ebelik bölümünde ana-çocuk sağlığının korunması ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesinde görev alacak sağlık elemanlarını yetiştirir ve bu kutsal görev için yetişecek elemanlara gerekli eğitimler verilmektedir.
Ebelik Bölümü
 • Ebelik Bölümü Ders İçeriği: Ebelik bölümünde temel fen, tıp ve sosyal bilim dersleriyle ebelik meslek dersleri okutulur. Bunun dışındaysa pratik eğitim verilir; Derslerin tüm uygulamaları hastanelerde, doğumevlerinde ve ana-çocuk sağlığı merkezlerinde yaptırılır.
 • Ebelik Bölümü Gereken Nitelikler: Ebelik kızlara açık bir meslektir. Ebe olmak isteyen bir kimsenin sağlık konularına ilgi duyan, insanlara yardım etmekten mutlu olabilen, sorumluluk duygusu güçlü kimseler olmaları gerekir.
 • Ebelik Bölümü Mezunlarının Kazandıkları ÜnvanEbelik bölümü mezunları ne iş yapar?: Ebelik bölümü mezunlarına “Ebe” ünvanı verilir. Ebelik, temelde annenin ve çocuğun, genelde ailenin ve toplumun sağlığını korumayı amaçlayan bir hizmettir. Bu hizmet, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerde annenin düzenli izlenmesinden, gerekli bakım ve eğitimin verilmesinden, normal doğumların yapılmasından, normalden sapma durumlarının teşhis edilip sağlık örgütüne sevk edilmesinden, aile planlaması eğitimi ve uygulanmasından, 0-6 yaş grubu çocukların büyüme ve gelişmelerinin izlenmesi ve aşılarının yapılmasından, genel sağlık kuralları, beslenme, ilk yardım, aşı, bulaşıcı ve sosyal hastalıklardan korunma ve savaşla ilgili konularda bireye, aileye, topluma sağlık eğitimi verilmesinden, sağlık hizmetlerinde kullanılan sayısal verilerin toplanmasından sorumlu bir meslektir.
 • Ebenin en temel görevi, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma, yükseltme ve sürdürmedir.
 • Ebeler, koruyucu sağlık hizmetlerinde çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde ve sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde ve tedavi edici sağlık kurumlarında, doğumevleri ve hastanelerin doğum kliniklerinde görev alabilmektedirler.
 • Ebelik Bölümü Çalışma Alanları: Ebeler, kırsal alana sağlık hizmetlerinde denetici ebe, ziyaretçi ebe olarak; tedavi kurumlarında, doğumhane ve aile planlaması kliniklerindeyse sorumlu ebe ya da klinik ebesi, eğitimci ebe olarak görev alırlar.
 • Ülkemizde ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin etkin biçimde götürülmesinde iyi yetişmiş ebeye ve ebelik hizmetlerinde denetime ihtiyaç vardır. Sağlık hizmetlerinde sosyalleştirme çalışmalarının yaygınlaşması ile mezuniyetten sonra ebelerin bu alanlarda iş bulma olanakları oldukça geniştir.
 • Toparlamak gerekirse; Ebelik bölümünden mezun olacaklar Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, sağlık ocaklarında ve sağlık evlerinde, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, aile hekimliği birimlerinde, özel hastanelerde ve polikliniklerde, özel sağlık kabini açmak suretiyle serbest ebe olarak çalışabilmektedirler.
 • Ülkemizde kaba doğum hızı, bebek ölüm hızı, genel doğurganlık hızı ve anne ölüm oranlarının yüksek olması nedeniyle ebe gereksinimi oldukça yüksek düzeyde olup, halen görev yapmakta olan ebe sayısı ihtiyacı karşılayacak düzeyde değildir.
 • Bu yüzdende ebelik bölümünden mezun olacak ebelere talep fazladır.
 • Üniversite Taban Puanları için -> Üniversite Taban Puanları (Açılan sayfadan istediğiniz yılın Ebelik Bölümü üniversite taban puanları na ulaşabilirsiniz.)
 • Kpss Atama Puanları ve Taban Puanları için -> Kpss Atama ve Taban Puanları (Açılan sayfadan istediğiniz yılın Ebelik Bölümü kpss atama taban puanları na ulaşabilirsiniz.)

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular