Dömeke Savaşı kısa bilgiler (1897 istanbul anlaşması – Girit, Teselya)

Dömeke Savaşı ile ilgili kısa bilgiler,

Savaş öncesi durum: Bu savaş öncesinde Yunanlar, (1896 sonlarında) Girit’e asker çıkararak Girit’i Yunanistan Krallığına bağlamak istediler. Ancak avrupalıların baskısıyla geri çekildiler. Bu kezde Epir ve Teselya’ya girdiler. Ethem Paşa komutanlığındaki Türk ordusu Yunanlıları Teselya’da mağlup etti. Epir’de de Ahmet Hıfzı Paşa Yunanlıları bozguna uğrattı.

Osmanlı ordusu 2 koldan Yunanistan’ın başkenti Atina’ya ilerlemeye başladı. 

Dömeke Savaşı: 1897 yılında Osmanlı’nın Yunanlılar’a karşı kesin zaferiyle sonuçlanan savaştır. Savaş yaklaşık 3 ay sürmüştür.

İlk paragraftaki durumlar yaşanırken Atina’ya giden yolda engel kalmamıştı ancak avrupa ile anlaşan Rusya, Rus çarı II. Nikolay bizzat telgraf çekerek II. Abdülhamit’in savaşı ve ilerlemeyi durdurmasını talep etmişti. Avrupa ve Yunan müttefiki ülkelerin baskısı ve II.Abdulhamit Han’ın da rızasıyla nihayetinde bir anlaşma imzalandı.

Yunanistan Krallığıyla bu savaş sonunda İstanbul anlaşması imzalanmıştır.  

1897 İstanbul Anlaşması:

Osmanlı Teselya’yı boşaltacak,  

Yunanistan savaş tazminatı verecek,  

Girit Osmanlı yönetiminde kalacak fakat padişahın atayacağı hrisiyan bir vali atanacaktı.

 

Bu anlaşma ile Girit özerk hale gelmiştir. Ancak ilerleyen dönemlerde Yunanistan tekrar Girit’i almak için harekete geçmiştir. Balkan Savaşları sonunda imzalanan Atina anlaşması ile Girit kesin olarak Yunanistan’a bağlanmıştır.                

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Bu Konuları Okudunuz mu?

Ya Çıkarsa?

  • Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
  • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad,hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır?
  • I. Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi II. Sivas Gök Medresesi III. Mardin Artuklu Sarayı Yukarıda verilen mimari eserlerden hangileri Anadolu'daki sivil mimari örnekleri arasında gösterilemez? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
  • deneme
  • Adlaşmış Sıfat Nedir? örnek kullanımı, konu anlatımı
  • Answer for I. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerindeki ırmaklarının boyları kısadır. II. İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki ırmaklar yıl boyu bol su taşır, III. Ege ve Marmara bölgelerindeki ırmakların taşkın ihtimali azdır. IV. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ırmakların hidroelektrik potansiyeli fazladır. Türkiye'deki akarsuların genel özellikleri ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
  • Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular