Divanı Hümayun

Aşağıdakilerden hangisinin Divan-ı Hümayun’a katılabilmesi
için vezir rütbesinde olması gereklidir?
A) Defterdar
B) Reişü’l- Küttab
C) Nişancı
D) Kazasker
E) Yeniçeri Ağası

1 Cevap

KPSS Delisi 15/02/2014
Herkese Açık Konu
Soru biraz garipmiş Osmanlı’da Divanı Humayun üyelerinden kubbe altı vezirleri seçilmeden evvel beylerbeyliği, defterdarlık emsali büyük işlerde bulunması gerekirdi. Soru tam olarak bunu kastediyorsa cevap A defterdar olabilir.  
#1
  1. kpsssoru 16/02/2014
    Dîvân heyetine, vezir rütbesinde olmadıkça, Yeniçeri Ağası katılamazdı.
  2. kpsssoru 17/02/2014
    cevap E şıkkı
  3. tunasman 10/06/2014
    tabiki de E

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun