Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Meslek Tanıtımı

 • Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Meslek Tanıtımı: Bu bölümde Deniz taşımacılığı işletme ve yönetimi alanında çalışacak insan gücü yetiştirilir. Denizcilik işletmecisi, çalıştığı işletmede, para, malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması ve gemilerin kârlı çalıştırılması için yönetim planını düzenler, çalışmaları denetler, gemilerin yük ve yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu sağlar.
 • Ulaştırma Bakanlığına ya da özel deniz taşıma şirketlerine bağlı gemilerde ve limanlarda çalışılabilir.
 • Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Gereken Nitelikler: Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi olmak isteyenlerin;
 • – Normalin üzerinde bir genel yeteneğe, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme gücüne sahip,
 • – Bir işi planlayabilen ve bunu uygulayabilen,
 • – Başkalarını etkileyebilen ve yönlendirebilen,
 • – Yaratıcı,
 • – Sosyal bilimlere, özellikle ekonomiye ilgi duyan,
 • – Sorumluluk duygusuna sahip,
 • – İleri görüşlü, risk alabilen ve ticaretten hoşlanan kimseler olmaları gerekir.
 • Yabancı dil bilmek bu alanda başarıyı artırıcı bir faktör olabilir.
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü
 • Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Çalışma Ortamları: Denizcilik işletmeleri yöneticisi, resmi veya özel deniz taşımacılığı şirketlerinde çalışır ve görevini genellikle büroda yürütür. Birinci derecede sayısal verilerle ilgilidir.
 • Ancak, yönetim görevi insan ilişkilerini gerektirir.
 • Yönetici olarak emrinde çalışan personelle, deniz sigorta şirketleri elemanları ile diğer yerli ve yabancı işletmelerin yöneticileri ve kaptanları ile etkileşim halindedir.
 • Denizcilik işletmeleri yöneticisinin ileri görüşlü olması gereklidir. Aksi halde şirketi zarara uğratması söz konusu olabilir.
 • Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Dersleri, Ders içeriği ve Eğitim Süresi: Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümünün Eğitim süresi 1 yılı İngilizce hazırlık olmak üzere 5 yıldır.
 • Öğretim dili İngilizce’dir. Dil sınavında başarılı olanlar, hazırlık sınıfı okumadan birinci sınıfa geçerler.
 • Deniz İşletmeleri Yönetimi bölümü kapsamında; İşletme, İktisat, Hukuk, Matematik, Pazarlama, Organizasyon, Personel Yönetimi, Muhasebe, Bilgisayar, Finansman gibi temel nitelikteki dersler yanında aşağıda belirtilen meslek dersleri okutulmaktadır.
 • – Deniz Ticaret İşletmelerinin Yapıları,
 • – Deniz İşletmeciliği Yönetimi Şekilleri,
 • – Deniz Sigorta ve Uygulaması,
 • – Deniz Ticareti ve Politikası,
 • – Taşımacılık İlkeleri ve Teknolojisi,
 • – Acente ve Broker İşletmeciliği,
 • – Temel Gemicilik Bilgileri,
 • – Denizcilik Haberleşme Sistemleri,
 • – Gemi Yapımı ve Yükleme,
 • – Tedarik Yöntemi,
 • – Uluslararası Denizcilik Kurumları,
 • – İşletmelerde Yazışma, Sözleşme ve Müzakere Teknikleri.
 • Eğitim teorik ve pratik olarak verilmektedir. 4 yıllık öğrenim süresince toplam 12 haftalık üç staj yapma zorunluluğu vardır. Stajlar işletme, tersane ve gemi stajlarıdır. Gemilerde staj olanağı kısıtlı olduğundan, staj için gemi bulunmaması halinde gemi stajı yerine ikinci işletme stajı yapılabilmektedir.
 • Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Mezunlarının kazandıkları ünvanDenizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü mezunları ne iş yapar?: Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Denizcilik İşletmeleri Yönetimi” lisans diploması ve “Denizcilik İşletmecisi” unvanı verilir.
 • Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü iş imkanları: Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü İş bulma sorunu hemen hemen hiç olmayan bir meslektir. Bu konuda eleman yetiştiren eğitim kurumunun az olması nedeniyle mezun olan öğrencilerin iş bulma şansı çok yüksektir.
 • Mezunlar genel işletmecilik disiplini gerektiren tüm iş kollarında görev alabilirler. Ayrıca,
 • – Özellikle Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Ulaştırma Bakanlığı, yerel yönetimler ile özel sektöre bağlı denizcilik kurum ve kuruluşlarında,
 • – Gemilerde ve özel limanlarda,
 • – Kendisine ya da bir başkasına ait deniz acentaları ve sigorta şirketlerinde çalışabilirler.
 • Üniversite Taban Puanları için -> Üniversite Taban Puanları (Açılan sayfadan istediğiniz yılın Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü üniversite taban puanları na ulaşabilirsiniz.)
 • Kpss Atama Puanları ve Taban Puanları için -> Kpss Atama ve Taban Puanları (Açılan sayfadan istediğiniz yılın Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü kpss atama taban puanları na ulaşabilirsiniz.)

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular