Cumhurbaşkanı’nın yasamaya ilişkin görev ve yetkileri nelerdir?

  • Olası kpss vatandaşlık sorusu: Cumhurbaşkanı’nın yasamaya ilişkin görev ve yetkileri nelerdir?
  • Cumhurbaşkanı’nın yasamayla alakalı görevleri ve yeteneklerini şöyle sıralayabiliriz;
  • Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü TBMM’de açılış konuşmasını yapar,
  • Cumhurbaşkanı, TBMM’yi gerektiğinde toplantıya çağırır.
  • Cumhurbaşkanı, yasaları yayımlar
  • Cumhurbaşkanı, yasaları yeniden görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderir.
  • Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunabilir.
  • Cumhurbaşkanı; yasaların, kanun hükmündeki kararnamelerin, TBMM İçtüzüğü’nün, tümünün veya belirli kurallarının Anayasa’ya biçim ya da esas yönünden aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açabilir.
  • Cumhurbaşkanı’nın yasamaya yönelik görev ve yetkilerinden bir diğeri ise, TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermesidir.
 

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular