Çözeltiler, Katı Sıvı ve Gaz, Erime, Çözünürlük ve kristalizasyon

 • Çözeltiler, Katı Sıvı ve Gaz, Erime, Çözünürlük ve kristalizasyon
 • İlköğretim ve Lise dersleri kapsamındaki maddenin katı, sıvı ve gaz hali ile ilgili; çözeltiler, erime, çözünür ve kristalizasyonla alakalı bilgiler.
 • ÇÖZELTILER
 • Çözeltiler, diğer bir maddenin içinde erimiş bir ya da daha fazla maddeden oluşur. En yaygın çözeltiler sıvıların içinde eriyen katılar ve gazlardır.
 • Bir bardak suya tuz döktüğünüzde, katı tuz kristalleri bir çözeltı oluşturmak üzere erimeye başlar.
 • Tüm çözeltilerde, eriyen maddeye çözünen adı verilir. Çözüneni eritene ise, çözücü denir. Farklı çözücüler, farklı çözünenleri eritir.
  Çözeltiler

  Çözeltiler

 • Örneğin, tuz suda erir ancak saf alkol ya da petrolde erimez. Şeker farklı tepki verir ve üçünde de erir: Su, saf alkol ve petrol.
 • ERİME
 • Katı maddeler belirli bir kalıpta birbirine yakın duran atomlardan meydana gelmektedir. Atomlar arasında, güçlü bir çekim vardır.
 • Sıvıdaki atomlar sürekli hareket halindedir. Katı, sıvıyla temas ettiğinde, sıvıdaki atomlar katının yüzeyine çarpar.
  Erime olayı

  Erime olayı

 • Bu çarpışmalarda, katı maddelerdeki bazı atomlar yerinden çıkar. Katı maddelerin atomları ile sıvı maddelerin atomları arasındaki çekim gücü, katı maddelerin kendi aralarındaki çekim gücünden fazla olduğunda çözelti meydana gelir.
 • Katı madde erirken, çözücü atomları çözünen atomlarını çevreler.
 • ÇÖZÜNÜRLÜK VE KRİSTALİZASYON
 • Bir litre çözücüde eriyebilen çözüneni, çözünenin kütlesine kıyasla -çözünürlüğü- mümkün olan en fazla çözüneni içeren çözeltiye, doymuş çözelti denir. Çoğu maddenin çözünürlüğü ısıyla artar. Bir başka deyişle doymuş çözeltisabit basınç ve sıcaklık altında çözebileceği en fazla maddeyi çözmüş çözeltiye verilen isimdir.
 • Çözelti açık bir kapta bırakılırsa, çözünen: buharlaştıkça sıvının hacmi azalır. Çözen buharlaşmaz.
 • Bir süre sonra, tüm çözüneni eritmeye yetecek kadar çözücü kalma: buharlaşmaya devam ettikçe, çözelti bir hal alır ve katı maddenin kristaller oluşmaya başlar.
 • KATILAR
 • Katı çözeltiler, sıvı çözeltinin katılaşmasına izin vererek elde edilmektedir. Alaşımlar, katı çözeltinin önemli bir sınıfını oluşturur.
 • Alaşımlar, çözeltinin büyük bölümünü oluşturan bir metaldeki bir ya da birden fazla metalin ya da metal olmayan maddelerin katı çözeltileridir.
 • Orijinal metalle kıyaslandığında, alaşımların genelde çok farklı özellikleri vardır. Örneğin saf alüminyum çok yumuşaktır.
 • Az miktarda bakır ve diğer elementler eritilerek, düralümin adı verilen sert ve hafif bir alaşım üretilir.
 • Duralümin (Duralumin) hafif, ancak çok güçlüdür. Bu nedenle, uçağın kanatlarının yapımında kullanılmaktadır. Diğer çözeltilerde olduğu gibi, çözünenin katı bir çözeltide erime miktarının da bir sınırı vardır.
 • Örneğin, saf demir yumuşak bir metaldir. Eriyık demirde az miktarda karbon eriterek çok daha sert bir madde olan çelik elde edilir. Karbon atomları, katı çözeltide eşit şekilde dağılır.
 • Demir, karbonun yüzde 0.4 tünü eritebilir. Daha fazla karbon ekleyerek, çeliği daha kırılgan yapan ufak erimemiş demir karbit yığınları elde edilir.
 • Maddenin Katı Sıvı Gaz Hali

  Maddenin Katı Sıvı Gaz Hali

 • GAZLAR
 • Gazlarda, çözeltileri oluşturmak için sıvıların içinde eriyebilir. Isı arttıkça, gazların çözünürlüğü azalır.
 • Kaynamaya başlamadan önce ısınmış suda ufak hava kabarcıkları .oluşmasının nedeni budur.
 • Gaz basıncın, artırmak, sıvıda daha fazla gazın erimesini sağlar. Gaz çözünürlüğü, 0 derecede ve 1 atmosfer basıncında ölçülür. Örneğin bu koşullar altında oksijenin, bir litre sudaki çözünürlüğü 49 santimetreküptür.
 • Sıvılarda gazlar içinde erir. Örneğin, denizdeki buharlaşır ve su buharı havaya karışır. Ilık hava yükselip soğuduğunda, içerdiği subuharının hepsini eritemez. Sonradan, ufak sıvı damlaları bulut, sis ve yağmur şeklinde ortaya çıkar.

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular