Coğrafya – Türkiye’nin Yüzey Şekilleri

KPSS Coğrafya Konu Anlatımı – Türkiye’nin Yüzey Şekilleri Her yıl ortalama 2 veya 3 soru çıkmaktadır  

 • TÜRKİYE’NİN YÜZEY ŞEKİLLERİ
 • Türkiye 3.jeolojik zamanda tamamen belirgin hale gelmiştir. Öncesinde Tetis Denizi vardı.

 

 • 1.Jeolojik zamanda, masifler(sert kara kütleleri) oluştu.(Kırşehir, Bitlis, Yıldız Dağları, Menteşe, Zonguldak taş kömür yatakları)
 • 2.Jeolojik zamanda, peneplenler oluştu
 • 3.Jeolojik zamanda, K.Anadolu ve Toros Dağları, Volkan dağları, Linyit, petrol, bor, tuz yatakları, platolar oluştu.
 • 4.Jeolojik zamanda, İstanbul ve Çanakkale Boğazları, Ege Denizi
 • Türkiye Genç ülke olduğu için,
 • *Akarsular denge profiline ulaşmamıştır
 • *Deprem riski fazladır
 • *Kırıklı ve kıvrımlı araziler fazladır.
 • Türkiye’nin Dağları
 • —-OROJENİK DAĞLAR——
 • a)Kıvrımlı Dağlar(antiklinal-senklinal)
 • Yan basınçların etkisiyle tortul tabakların kıvrılması sonucu oluşur.
 • Kuzey Anadolu ve Toros Dağları
 • b)Kırıklı Dağlar(horst-graben)
 • Deprem riski yüksektir,sıcak su kaynakları bulunur
 • Kaz, madra, yunt, boz, aydın, menteşe (EGE )
 • Nur Dağları(amanos) <hatay çevresinde> (AKDENİZ)
 • ——VOLKANİK DAĞLAR————–
 • *En fazla volkanik dağ İÇ ANADOLU’da bulunur.(erciyes, melendiz, hasan, karacadağ, karadağ)
 • —-D.anadolu > B.Ağrı, Tendürek, Süphan, Nemrut, K.Ağrı>SANAT
 • —-Güney Doğu Anadolu > Karacadağ
 • !!!!-Ege  > Kula Dağları > En genç oluşumlu volkanik dağ !!!!
 • —-Marmara> Uludağ
 • !!!!-Karadeniz ve Akdeniz’de volkanik dağ bulunmaz.!!!
 • Volkanik dağ bulunan yerlerde ;
 • *tarım arazileri verimlidir(magma mineral deposudur)
 • *Deprem riski vardır,sıcak su kaynakları yaygındır
 • KIYI OVALARI
 • Amik,Köyceğiz,Antalya,Finike,Serik,Dalaman gibi ovalar delta ovası değildir.Sadece Kıyı Ovasıdır.
 • Delta ovaları ; Bakırçay,Gediz,B.Menderes,K.Menderes, Çukurova,Silifke,Bafra,Çarşamba
 • Delta oluşumu için -Akarsular bol alüvyon taşımalı,kıyı derinliğinin az olması lazım,kıyıda güçlü akıntılar olamyacak,gelgit etkisi az olacak,kıta sahanlığı geniş olmalı
 • !!!NOT: Çukurova en büyük delta ovasıdır !!!
 • İÇ OVALAR
 • Tektonik ovalar; iç kuvvetlerin etkisiyle çökme sonucu oluşur.Deprem riski vardır.Türkiye’de en çok tektonik ova bulunur.
 • Karstik ovalar (polye); kalker,jips ve kayatuzu gibi kolay eriyen kayaçların bulunduğu alanlarda oluşur.
 • KARSTİK ŞEKİLLER :  Lapya < dolin < uvala < polye
 • AKDENİZ (TAKKE); tefenni, Acıpayam, kestel, Korkuteli, elmalı
 • EGE; tavas, çiğil, muğla
 • Volkanik ovalar; lavların tektonik çukurları doldurmasıyla oluşur.
 • Kayseri(develi)ovası,Erzurum ovası
 • AKARSULAR
 • -Dört mevsim farklı yağış miktarları olduğu için yağış miktarı olduğu için rejimleri düzensizdir. (ilkbaharda kar erimesi sebebiyle debileri artar)
 • -Akış hızları ve aşındırma güçleri fazladır.
 • -Ulaşıma elverişli değildir.(bartın çayı hariç)
 • -Boyları kısadır.
 • -Doğu-batı yönünde akar genel olarak.
 • -Turizm potansiyeli yüksektir.(çoruh,Manavgat akarsularında rafting yapılır)
 • Türkiye’de doğup yurt dışına dökülen akarsular
 • Fırat,dicle >> basra körfezine
 • Aras,kura,Arpaçay>> hazar gölü
 • Yurt dışında doğuğ Türkiye’ye dökülen akarsular
 • Asi>>akdeniz
 • Meriç>> ege denizi
 • Not: En uzun akarsu KIZILIRMAK 1335 km
 • Denge Profili: Akarsuyun kaynağı ile ağız kısmının aynı seviyeye gelmesi olayıdır.
 • Türkiye’de denge profiline en yakın akarsular EGE BÖLGESİ akarsularıdır.
 • HAVZALAR
 • Akarsular suyunu denize ulaştırıyorsa Açık havza, ulaştıramıyorsa Kapalı havzadır.
 • İç Anadolu kapalı havzası; tuz gölü, konya kapalı havzası, Akşehir gölü, afyon , (en büyük kapalı havza alanı)
 • Göller yöresi kapalı havzası,
 • Van Gölü kapalı havzası,
 • Aras ve Kura kapalı havzası (hazar denizine dökülmesine rağmen hazar denizinin okyanusa çıkışı olmadığı için kapalı havza sayılır)
 • TÜRKİYE’NİN GÖLLERİ
 • DOĞAL GÖLLER
 • 1-Tektonik göller-En çok Marmara Bölgesinde bulunur. Beyşehir, ulubat, eğridir, Akşehir, burdur, manyas, sapanca, tuz, iznik, eber,hazar (Beyşehir ve eğridir göllerinde karstik aşınmalarda görülür)
 • 2-Karstik göller– kestel, karagöl ,salda, avlan, suğla, elmalı, Kızılören
 • 3-Buzul göller-kaçkar ,ağrı, süphan, uludağ, erciyes, bey,bolkar dağlarının üst kısımlarında görülür
 • 4-volkanik göller, nemrut ,acı, gölcük , meke tuzlası
 • 5-Set göller
 • a-Volkanik set göller—van gölü ve çevresindeki haçlı, balık, çıldır, erçek gölü ( bahçeVAN)
 • b-Alüvyon set gölleri——–EGE> bafa (çamiçi) ve Marmara,——KARADENİZ > uzungöl, —–İÇ ANADOLU >mogan,emür—— AKDENİZ >Köyceğiz
 • c-Kıyı Set gölleri(lagün) koy ya da körfezin önünün dalgaların sürüklediği malzemelerle kapanması sonucu oluşur.
 • Marmara> Büyük ve küçük Çekmece,Durusu(terkos)
 • d-Heyelan Set gölleri— Sera,tortum,abant,Yedigöller
 • YAPAY GÖLLER> Baraj gölleridir.
 • PLATOLAR
 • En fazla İÇ ANADOLU da görülür. (Cihanbeyli, haymana, uzunyayla, obruk, bozok)
 • —-Akdeniz’de Teke ve Taşeli (karstik plato)
 • *En alçak plato Marmara’da Çatalca-Kocaeli platosudur.
 • *En yüksek plato Erzurum-Kars Platosudur.
 • RÜZGARLARIN OLUŞTURDUĞU YER ŞEKİLLERİ
 • En fazla Konya-karapınar, Nevşehir-ürgüp, göreme ve Zelve vadisinde görülür.
 • DALGA VE AKINTILARIN OLUŞTURDUĞU YER ŞEKİLLERİ
 • Aşındırma etkisiyle>>
 • falez (yalıyar) (d. Ve b. Karadeniz kıyıları ile batı akdeniz)
 • Biriktirme etkisiyle>>
 • kıyıoku (-kıyı kordonu– Çukurova,ege ve g.marmara) ,
 • lagün ( b. Ve k. Çekmece,durusu(terkos))  ,
 • tombolo (-saplıadaerdek kapıdağ yarımadası, sinop inceburun)
 • TÜRKİYE’NİN KIYI TİPLERİ
 • a) Enine kıyı –ege denizi kıyıları (doğal liman ve körfez fazladır)
 • b) boyuna kıyı—karadeniz ve akdeniz(kıta sahanlığı dar )
 • c) ria kıyı—haliç bölgesi, İstanbul ve Çanakkale boğazları, g.batı ege kıyıları —doğal iman için en uygun kıyı tipidir.
 • d) dalmaçya kıyı– teke yarımadası fethiye, dalyan, Kaleköy, Finike
 • e) limanlı kıyı—b. Ve k . çekmece ,terkos
 • NOT: Türkiye’de fiyord, skayer, mercan, haliç tipi kıyı bulunmaz.
 • TOPRAK ÇEŞİTLERİ
 • a)YERLİ TOPRAKLAR
 • Laterit topraklar—Doğu karadeniz (Laterit -> aşırı yıkanmış tuz ve kireç oranı düşük çay tarımına uygun topraklardır)
 • Podzol topraklar—batı karadeniz (Podzol -> asit oranı yüksek verimsiz topraktır)
 • Kahverengi Orman Toprakları—Orta karadeniz
 • Terra-Rossa Toprakları– Akdeniz (terra-rossa -> kızıl renkli topraklardır)
 • Çernozyom(kara toprak) –erzurum –kars yöresinde bulunur.(çernozyom-kara toprak -> en verimli topra çeşididir)
 • Kestane renkli Step Toprakları—İç bölgelerde görülür
 • Çöl toprakları– tuz gölü
 • Tundra toprakları Türkiye de görülmez
 • b)TAŞINMIŞ TOPRAK
 • Alüvyal topraklar– delta ovalarda görülür
 • Kolüvyal topraklar—dağ eteklerinde görülür
 • Lös—G.doğu Anadolu da görülür
 • Moren—Çakıl yığınlarıdır.. Türkiye de sadece yüksek dağlık bölgelerde görülür.
 • YER ALTI SULARI VE KAYNAKLARI
 • a)Yamaç kaynak—dağlık arazilerde görülür. Karadeniz ve d.anadolu da yaygındır
 • b)Artezyen kaynak—geçirimsiz tabakaların altında insanlar tarafından yeryüzüne çıkartılmasıyla oluşur. tarımın yapıldığı yerlerde yaygındır.. İç Anadolu,ergene, Çukurova,ege kıyıları, g.doğu,muş,malatya
 • c)Fay kaynak—ege ,d.anadolu ve kuzey Anadolu fay hatları boyunca mevcuttur.
 • d)Karstik kaynak—akdeniz de yaygındır. suları soğuk ve kireçlidir.
 • Türkiye de gayzer kaynağı yoktur.
 • DOĞAL AFETLER
 • Heyelan(toprak kayması)>>en çok KARADENİZ de görülür(en fazla ilkbaharda yaşanır)
 • Killi toprak-depremler,kar erimeleri,yerçekimi ve tabakaların dizilişi heyelanda etkilidir.
 • Erozyon>> En çok İÇ ANADOLU’da görülür(sağanak yağışlar ve bitki örtüsü yoksunluğu sebebiyle)
 • Toprağın üst kısmının akarsular,sel ve rüzgarın etkisiyle süpürülmesi sonucu oluşur.
 • Oluşmasına neden olanlar -Bitki örtüsünün tahribi, eğim, meraların tahribi, nadas, tarlaların yanlış sürülmesi, anız yakılması, yağış rejiminin düzensizliği
 • Erozyonu Önlemek için— nöbetleşe ekim , ağaçlandırma yapmak, halkı bilinçlendirmek, taraçalandırma
 • ÇIĞ>> en çok DOĞU ANADOLU ‘da(hakkari bölümü)
 • DEPREM>> KAF,BAF,GAF birinci derece deprem alanlarıdır.Türkiye’de en çok tektonik deprem görülür.
 • -Konya, Karaman, taşeli platosu, Mardin eşiği, ergene havzası deprem riski az olan yerlerdir.
 • SEL ve TAŞKIN >> Sel en fazla İÇ ANADOLU  da (sağanak yağış ve ani kar erimeleri) Taşkın, en fazla Karadeniz ve Marmara’da görülür.(meriç, bartın çayı, bakırçay, k.ve b menderes,gediz )
 1. süheyla 11/08/2014
  çok teşekkür ederim harika ders notları :)

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular